การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

โดย นางสาวทิพย์ลดา อินทำ, Université de Tours

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากบทความที่ทางสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสได้ให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนไทยในการเปิดบัญชีธนาคารที่ฝรั่งเศส (เกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดบัญชี เอกสารที่ใช้ ประเภทของบัญชี และรายละเอียดของบัญชีธนาคาร (RIB) สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://aetf-online.com/2019/10/03/bank-account/ )

การเปิดบัญชีธนาคารมีความสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการชำระค่าใช้จ่าย Fixed cost รายเดือนที่หักอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารโดยตรง เช่น ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต ค่าเดินทางในเมืองที่อาศัยอยู่ ค่าไฟ เป็นต้น 

หมายเหตุ*สำหรับผู้ที่เดินทางมาศึกษาภาษาในระยะสั้นๆ ก็อาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร โดยสามารถใช้บัตรของไทยถอนเงินสดที่ตู้ ATM ที่ฝรั่งเศสได้เลย โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนแต่ละครั้งประมาณ 75-100 THB หรือตามที่ธนาคารที่ไทยกำหนดไว้

เลือกธนาคารอย่างไรดี?

รายการ On n’est plus des pigeons! : Comment choisit sa première banque ? ได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาฝรั่งเศสว่ามีการเลือกธนาคารแรกอย่างไร โดย 3ใน4 บอกว่าเลือกจากธนาคารของผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นผู้เลือกให้ หรือผู้ปกครองเปิดบัญชีไว้ให้ตั้งแต่อายุ 16-17 ปี

ธนาคารออนไลน์

นอกจากธนาคารหลักๆ ที่เรียกว่า Traditional Bank/Banque traditionnelle ที่เป็นธนาคารที่มีสาขาที่ตั้งตามที่ต่างๆ เช่น Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, LCL, Banque Populaire, etc. เรายังสามารถเลือกเปิดบัญชีกับธนาคารออนไลน์ (Banque en ligne) ได้ เช่น EKO, Boursorama Banque, Hellobank, Fortuneo banque ที่ก่อตั้งมาจากธนาคารหลักๆ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังมีธนาคารออนไลน์ที่เรียกว่า Neobank/Néobanque หรือสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ Nickel Banque, N26, Revolut, Orange Bank เป็นต้น

โดยธนาคารออนไลน์ต่างๆที่กล่าวมานี้ มีข้อดีคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบัตร (le prix de la carte bancaire) หรือค่าบริการต่างๆของธนาคาร (le frais de gestion de compte) (ซึ่งถ้าเป็นธนาคารหลัก จะมีค่าธรรมเนียมบัตร เช่น Visa Classic 4 ยูโร/เดือน หรือ 45ยูโร/ปี โดยประมาณแล้วแต่ๆละธนาคาร) และในการเปิดบัญชีกับธนาคารออนไลน์อาจมีข้อเสนอเป็นจำนวนเงินต่างๆให้ด้วย (50, 80,130 หรือจนกระทั่งถึง 250 ยูโร) การเปิดบัญชีสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีผ่านเว็บไซต์ธนาคาร แล้วเราจะได้รับบัตร Carte bancaire ส่งมาทางไปรษณีย์

อย่างไรก็ตามอย่าลืมศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆของธนาคารออนไลน์เหล่านี้ด้วย เช่นบางธนาคารเราต้องมีการเคลื่อนไหวในบัญชี คือใช้บัตรจ่ายเงินขั้นต่ำต่อเดือนๆละ 5 ยูโร ไม่อย่างนั้นบัตรจะถูกตัด

การเลือกเปิดบัญชีธนาคารเราอาจพิจารณาจากค่าธรรมเนียมหรือข้อเสนอต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น
แต่สิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คือ การจ่ายและการถอนเงินในต่างประเทศ (Paiements et retraits à l’étranger) เพราะในขณะที่เราศึกษาอยู่ที่ฝรั่งเศสเราอาจจะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศต่างๆในยุโรป หรือประเทศอื่นๆนอก Eurozone

อ้างอิง

http://aetf-online.com/2019/10/03/bank-account/

https://www.france.tv/slash/on-n-est-plus-des-pigeons

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *