Tag - Paris

Paris..How to survive in Paris

@Paris - Saturday, 28 September, 2019 28 กันยายนนี้ ส.น.ท.ฝ. ขอชวนเพื่อนที่กำลังศึกษาในเมืองปารีส และเมืองใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม Paris First Meeting ในธีม How to survive in Paris บรรยากาศสบายๆบนผืนหญ้านุ่มๆ ณ Parc de Choisy (more…)