พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙​ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ. นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

Par orawan aumporn 7 octobre 2017 0

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2558/2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 4 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2559 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน      ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต โดยให้มุ่งเน้นไม่เฉพาะแต่ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้เป็นเวทีที่สมาชิกจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อคิดดี ๆ ของการใช้ชีวิตนักเรียนในฝรั่งเศส รวมถึงอาจนำเสนอสถาบันที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสและแนวทางร่วมมือกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาของทางสมาคมฯ เพื่อบรรยายให้สมาชิกได้รับทราบความเป็นไป หรือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทย รวมทั้งตอบคำถามที่นักศึกษาอาจมีในด้านต่าง ๆ ด้วย…

Par orawan aumporn 7 octobre 2017 0

โครงการ ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส

โครงการ “ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส” โดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556      เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมระดมอาสาสมัคร บำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ “ส.น.ท.ฝ. ปันน้ำใจ ให้โอกาส” ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส, ในประเทศอื่นๆ หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเอง รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถร่วมทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตา และยังเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านภาษา มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่างๆ อาทิเช่น การสอนการบ้าน ทำหนังสือเสียง สื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนผู้มีความพิการทางสายตา ฯลฯ และการบริจาคเงิน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายนักเรียนไทยให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย    …

Par orawan aumporn 7 octobre 2017 0

ฟุตบอลเพื่อการกุศล AETF – ABCD pour tous

     มาแล้วครับ ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศล ที่จัดขึ้นโดย l’Asssociation ABCD pour tous (www.abcdpourtous.com) และได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เรื่องค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์กีฬา      การแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมของ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และทีมจาก สมาคม ABCD pour tous ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ Stade Reymond Mazieres , Boulevard Pelletier , Carrieres-sous-Poissy ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจาก ABCD pour tous ชนะทีมของ สนทฝ. 8 ประตูต่อ 1     รายได้จากงานฟุตบอลการกุศลนี้ จะนำไปช่วยเหลือ เด็กชาวเขาเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย…

Par orawan aumporn 7 octobre 2017 0