Scroll to top

Association des Etudiants Thaïlandais en France


สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2559/2560 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวณิชามน เนลลี่ ริจนา รองนายกฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวสุจินดา สัตยาพร เลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต ณ Les Salons Vianey Paris.

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙​ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ. นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2558/2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 4 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2559 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017