Scroll to top

Association des Etudiants Thaïlandais en France


สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

งาน 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบัน INALCO ได้ร่วมมือกันจัดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศสขึ้นที่ สถาบัน Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากโดยมีคณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 2 คนเป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานและช่วยงานทางสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากนักเรียนไทยอีก 7 คนเพื่อช่วยเหลืองานทางสถานทูตในการจัดงานครั้งนี้.

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2559/2560 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวณิชามน เนลลี่ ริจนา รองนายกฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวสุจินดา สัตยาพร เลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ…

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต ณ Les Salons Vianey Paris.

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙​ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ. นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

By orawan aumporn

octobre 7, 2017