Scroll to top

Association des Etudiants Thaïlandais en France


สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชี้แจงและประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2560/2561

       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560/2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศและชี้แจงผลการเลือกตั้งตามประกาศต่อไปนี้ (คลิกที่ link) ชี้แจงการตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ชี้แจงการตัดสิทธิ์ ประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. : ประกาศผลการเลือกตั้ง

By orawan aumporn

novembre 10, 2017

เรื่องเล่าของการเรียน : African Studies

             สวัสดีครับ ชื่อ นิก นนทสิทธิ์ แก้วหานาม ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ให้ไปศึกษาปริญญาตรี-โท วิชา African Studies ที่ประเทศฝรั่งเศส       วิชา African Studies ถือเป็นหนึ่งในสาขาที่คนไทยไม่ค่อยมีใครเรียน เนื่องจากหลายคนอาจคิดว่า ทวีปแอฟริกานั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจไม่สามารถนำมาต่อยอดและหางานได้หลังจากที่เรียนจบ แต่สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สาขานี้นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยมีนักการทูตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานัก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการให้ทุนนี้ไปศึกษา       สาขานี้มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ได้เปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย…

By orawan aumporn

novembre 10, 2017

AETF2017 "ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0"

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานประชุมสามัญและวิชาการ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำปี 2560 ปีนี้จัดขึ้นที่ เมือง Strasbourg ในหัวข้อ "ก้าวใหม่ ก้าวไกล กับ Thailand 4.0" ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส มาเป็นประธานเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) วิทยากรพิเศษ และ คุณพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ที่ขาดไม่ได้…

By orawan aumporn

novembre 10, 2017

ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2560/2561

     เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ และในปีนี้ ส.น.ท.ฝ. ขอนำเสนอผู้สมัครเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง "นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์" ประจำวาระปี 2560-2561      นักเรียนไทยท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมงานประชุมสามัญและวิชาการที่จะจัดขึ้นที่เมือง Strasbourg ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน นี้ สามารถทำการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดย Download แบบฟอร์มการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ที่นี่      ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปีนี้มี 2 คนด้วยกัน ได้แก่…

By orawan aumporn

novembre 1, 2017