Scroll to top

Association des Etudiants Thaïlandais en France


สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตาราง Vacances scolaires 2017/2018

นักเรียนที่ดีต้องรู้จักการแบ่งเวลานะคะ เรามาดูกันว่าเราเหลือเวลาเตรียมตัวในการสอบปลายภาคอยู่เท่าไหร่ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และขอให้สอบผ่านฉลุยมีคะแนนดีๆไว้อวดพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมเราด้วยจ้า La zone A est composée des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers (anciennement : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier,…

By aetf aetf

janvier 1, 2018

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

  เปิดรับสมัครแล้ว!!! ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนมากถึง 242 ทุน ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ click

By orawan aumporn

novembre 17, 2017

ข้อแนะนำในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

    ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย รวมทั้งเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ชุมชนชาวไทยตามความจำป็นและเหมาะสมของสถานการณ์      สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอนำส่งเอกสารข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มาดังปรากฎตามเอกสารที่นี้  Download ข้อแนะนำเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน

By orawan aumporn

novembre 15, 2017

ชี้แจงและประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2560/2561

       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560/2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศและชี้แจงผลการเลือกตั้งตามประกาศต่อไปนี้ (คลิกที่ link) ชี้แจงการตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ชี้แจงการตัดสิทธิ์ ประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. : ประกาศผลการเลือกตั้ง

By orawan aumporn

novembre 10, 2017