News & Activities

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Article 1 : Préambule Cette politique de confidentialité s’applique à toutes personnes lors de leur inscription en but de devenir membre actif (ci-après nommé « l’adhérent » ou « vous ») de l’Association des étudiants thaïlandais en France (ci-après nommé « l’Association » ou « nous »). Article 2 : Nature des données collectées  Afin de bien mener les activités de l’Association, les renseignements de caractère personnel [...]

การประกวดคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย ในหัวข้อ โลกหลังโควิด (le monde de l’après-covid) 📹

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF)... Posted by Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย on Monday, 19 July 2021  

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปีขึ้น และได้มีการประชุมวิสามัญประจำปี ส.น.ท.ฝ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อการจัดหานายกสมาคมฯคนใหม่ เพื่อให้การบริหารให้สมาคมฯบรรลุจุดประสงค์การทำงานเพื่อนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมี นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อย เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผ่านการโหวตของสมาชิกสามัญปัจจุบันของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและนายสุรศักดิ์ จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ คนที่ ๙๙ ของสมาคมฯ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง-ฉบับที่-๔-ผลการเลือกตั้ง-1

ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากประกาศสมาคมฯ ฉบับที่ 3/2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (กกต.) (more…)

ส.น.ท.ฝ. กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563-2564 (A.E.T.F. SPORT-DAY 2021)

🎖🥇🏆 A.E.T.F. SPORT-DAY 2021 ⛹🏻🤸🏻‍♂️🚴🏻‍♂️ 📌 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.📌 สถานที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ขอเชิญชวนเพื่อนๆนักเรียนมาร่วมงาน กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563-2564 ของสมาคมฯ มาร่วมแข่งกีฬา พูดคุยและทำความรู้จักเพื่อนใหม่กันครับ *** เข้าร่วมงานฟรี (จำเป็นต้องลงทะเบียน) ***โดยลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/qkUecSagRJRRbNo3A ในงานนี้เพื่อนๆที่มาร่วมงาน ยังได้ร่วมสนุกกับเพื่อนใหม่พร้อมมื้อเที่ยงจากทาง ส.น.ท.ฝ. อีกด้วย💭 รายละเอียดงาน ดังนี้ 💭วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.สถานที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon10.00 [...]

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับที่ 3/2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3-2564-ประกาศแต่งตั้งคณะกกต

ประกาศการยืดสถานะการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทวิสามัญ ของสมาคมฯ (ประจำปี 2563/2564)

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 2/2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การยืดสถานะการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทวิสามัญ ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2-2564-ประกาศยืดสถานะสมาขิก

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของนายกสมาคมฯ เป็นรักษาการนายกสมาคมฯ และคณะฯ (ประจำปี 2563/2564)

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 1/2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรักษาการนายกสมาคมฯ และคณะฯ 1-2564-ประกาศรักษาการนายก-2020-2021