News & Activities

การประชุมสามัญและวิชาการประจำปี 2561

โครงการประชุมสามัญและวิชาการในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ "ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2562 ณ เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส (more…)

OFII : อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII

อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII เขียนโดย ณภัทร สัตยุตม์ (more…)