News & Activities

13 ความประทับใจ จากการไปร่วมงานประชุมสามัญและวิชาการ ส.น.ท.ฝ.

เขียนโดย นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต (Doctoral school of French and comparative literatures, Faculty of Arts, Sorbonne University,ปารีส) สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่า 13 ความประทับใจ จากการไปร่วมการประชุมสามัญและวิชาการในโอกาสครบรอบ 96 ปีสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่เมืองมาร์แซย์ (ที่เป็น 13 ข้อเพราะรหัสไปรษณีย์ของมาร์แซย์เริ่มที่ 13000 ค่ะ /มีสาระ) (more…)

การประชุมสามัญและวิชาการประจำปี 2561

โครงการประชุมสามัญและวิชาการในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ "ปันองค์ความรู้ เตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2562 ณ เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส (more…)