News & Activities

การเดินทางด้วยจักรยานสาธารณะในเมืองลียง

Surasak PRADAPTHOY            (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) จักรยานสาธารณะถือเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในเมืองลียง นายกเทศมนตรีของเมืองลียงคนปัจจุบันสนับสนุนการสร้างเลนจักรยานและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหามลภาวะจากการใช้รถยนต์ของชาวเมือง เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเช่นนี้ การใช้จักรยานสาธารณะในเมืองลียงจึงเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็วตอบรับการใช้ชีวิตประจำวันของชาวเมืองทุกช่วงอายุ จักรยานสาธารณะของเมืองลียงมีชื่อว่า Vélo’v ซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 และในปีค.ศ.2012 Vélo’v ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นจักรยานสาธารณะที่ให้บริการยอดเยี่ยมที่สุดจากระบบจักรยานสาธารณะทั่วทวีปยุโรป ความต้องการใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตจากการเพิ่มสถานีจักรยานและขยายไปสู่เมืองรอบข้าง (ปัจจุบันมีจักรยานให้บริการมากกว่า 4,000 คันทั่วมหานครลียงและมีสถานีทั้งหมด 348 สถานี)  จากสถิติปีค.ศ.2014 มีการใช้บริการ Vélo’v ทุกๆ 5 วินาที และในปีค.ศ. 2018 Vélo’v ได้ให้บริการตลอดทั้งปีจำนวน 8.5 ล้านครั้ง Vélo’v ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราสามารถเลือกใช้ Vélo’v เมื่อขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ หยุดให้บริการ นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังมองหาการเดินทางที่ประหยัดจึงไม่ควรพลาดที่จะรู้จักวิธีสมัคร Vélo’v และอัตราค่าบริการ   รูปที่ 1 ลักษณะจักรยาน Vélo’V ของเมืองลียง การสมัครสมาชิก [...]

การเดินทางด้วยจักรสาธารณะในกรุงปารีส

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay)            Bike sharing เป็นกระแสที่จุดติดขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกจากความต้องการท่องเที่ยวและเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปารีสเองก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีบริการสาธารณะ Bike sharing รวมไปถึงบริการเสริมอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนต่อปี (สถิติจากปีค.ศ. 2018)  ปารีสเริ่มบริการ Bike sharing มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 แล้ว เว็บไซต์ Wired จัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 เมืองที่เป็นมิตรต่อการปั่นจักรยานที่สุดในโลก ปัจจุบันปารีสมีจำนวนจักรยานไว้ให้บริการมากเป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองเพียงจักรยานสาธารณะให้เช่าของเมือง Hangzhou ประเทศจีน 1. รู้จัก Vélib จักรยานสาธารณะของกรุงปารีส              Vélib มาจากการสนธิ 2 คำในภาษาฝรั่งเศส คือ Vélo (จักรยาน) และคำว่า liberté (เสรีภาพ) เพื่อสื่อถึงการเดินทางอย่างอิสระเสรีด้วยการปั่นจักรยานในกรุงปารีส โครงการนี้เริ่มต้นและลงทุนโดยบริษัทโฆษณา JCDecaux ตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 จนถึง [...]

AETF Festival 2021

AETF Festival 2021 (Academic Conference & Thai Students reunion) งานประชุมวิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2021 ณ เมือง Toulouse ในเดือนเมษายน 2564 สวัสดีครับเพื่อนๆนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสทุกคน วันนี้ทางสมาคมฯมีกิจกรรมดีๆมาบอกกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจ ทั้งในด้านวิชาการและความเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส   ภายใต้หัวข้อ TH: เรียนรู้ - รับมือ - รอดพ้น: วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน EN: Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: “How do we do to tackle the crisis?” .  บทนำ: มนุษย์เผชิญกับโรคระบาดมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภายในท้องถิ่น โรคระบาดประจำฤดูกาล หรือร้ายแรงถึงขั้นลุกลามเป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่มนุษย์ก็หาทางยับยั้งโรคระบาดนั้นๆ ตามความรู้และวิทยาการของแต่ละสมัย ในห้วงต้นศตวรรษที่ 21 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สร้างความหวาดกลัวแก่มวลมนุษยชาติอย่างยิ่งและสร้างผลกระทบต่อสังคม [...]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนีซ

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) เมื่อพูดถึงเมืองนีซ (Nice) เรามักจะนึกถึงเมืองพักตากอากาศ ชายหาด สายลมและแสงแดดตามแนวชายฝั่ง Côte d’Azur แต่นีซไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยว นีซเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาไทยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ ในฝรั่งเศสเลยทีเดียว Université Côte d’Azur เป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านพหุสาขาวิชาและการวิจัยที่กระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสสนับสนุนด้านงบประมาณพิเศษเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนและการวิจัยให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ (Initiative d’excellence) และในปีค.ศ. 2015 มหาวิทยาลัย Nice-Sophia-Antipolis และสถาบันการศึกษาเฉพาะทางหลายแห่งภายในแคว้นก็ได้รวมกับ Université Côte d’Azur เป็นเครือเดียวกันซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 สัญชาติ นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือวางแผนจะมาศึกษาต่อที่นี่จำเป็นต้องรู้จักการใช้ชีวิตในเรื่องต่างๆ รวมถึงการคมนาคมขนส่งภายในเมืองนีซ นีซเป็นเมืองหลวงของจังหวัด  Alpes- Maritime และเป็นเมืองท่าอันดับสองรองจากมาร์เซยซึ่งอยู่ในแคว้นเดียวกันที่ชื่อว่า Provence-Alpes-Côte d'Azur องค์การขนส่งมวลชนของเมืองนีซเปลี่ยนโครงสร้างมาหลายครั้งในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ช่วงปลายปีค.ศ. 2009 ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองนีซเปลี่ยนมาใช้ชื่อเรียกว่า Ligne d’Azur โดยให้บริการในพื้นที่ไกลมากกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตมหานครเมืองนีซซึ่งหมายถึงภายในเมืองนีซและเมืองโดยรอบอีก 49 เมือง การเดินทางภายในเมืองนีซมีเพียงแค่รถรางเบา [...]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองลียง

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) ลียง (Lyon) เป็นมหานครอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักเรียน นักศึกษาชาวไทยมาศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งสายวิทย์-สายศิลป์ของประเทศก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง(Institut national des sciences appliquées) ที่มีเพียง 7 แห่งในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐสำหรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Ecole normale supérieure) ที่มี 4 แห่งในประเทศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยในเครือของเมืองลียงที่มีชื่อเสียงด้านอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมาย มาอย่างยาวนานหลายร้อยปี จึงไม่แปลกใจเลยที่พลเมืองส่วนใหญ่ของเมืองจะอยู่ในวัยนักเรียน นักศึกษา ลียงยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนการศึกษาในหลายด้านๆ ถึงขนาดได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Le Figaro Etudiant ในปีค.ศ. 2020 ว่าเป็นเมืองดีเด่นอันดับสองของประเทศฝรั่งเศสในเรื่องคุณภาพการใช้ชีวิตของนักเรียน-นักศึกษาที่ลงรายละเอียดไปถึงความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษา ราคาที่พัก การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม ทั้งหมดนี้ถูกคิดเป็นคะแนน 16.17/20 ในระบบฝรั่งเศสถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก รูปที่ 1 โลโก้ขององค์กรการขนส่งแห่งเมืองลียง ทำไมการคมนาคมภายในเมืองลียงจึงเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินของเมืองดีเด่น นั่นเป็นเพราะการให้บริการที่ตรงเวลา สะดวก ชัดเจน [...]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองมาร์เซย

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) ในแต่ละปีมีนักเรียนและนักศึกษาไทยจำนวนไม่น้อยเลือกมาศึกษาต่อที่เมืองมาร์เซย (Marseille) นอกจากเหตุผลเรื่องมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่ขึ้นชื่อหลายแห่งแล้ว การปรับตัวใช้ชีวิตในเมืองติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคมากเท่ากับเมืองอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศที่ไม่หนาวจนเกินไปในฤดูหนาว เครื่องเทศคลุกเคล้าอาหารที่ถูกปากคนไทยหรือการคมนาคมภายในเมืองที่มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ แม้ว่ามาร์เซยจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงปารีส แต่การเดินทางภายในเมืองถือว่าไม่ซับซ้อนเท่า การสร้างและการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในเมืองมาร์เซย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าภาษีที่รัฐจัดเก็บไปคืนมาเป็นสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนอย่างคุ้มค่า นักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติก็พลอยได้อานิสงค์ไปด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการเดินทางภายในเมืองมาร์เซย ตั้งแต่การแบ่งโซนการให้บริการขนส่งสาธารณะ การเลือกใช้บริการขนส่งประเภทต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้ตั๋วโดยสารที่เหมาะกับนักเรียนและนักศึกษา   การแบ่งโซนการให้บริการขนส่งสาธารณะ ก่อนทำความเข้าใจการแบ่งโซน เราต้องรู้จักทำเลที่ตั้งและการบริหารจัดการของเมืองมาร์เซยก่อน มาร์เซยเป็นเมืองท่าสำคัญของจังหวัด Bouches-des-Rhône ในแคว้น Provence-Alpes-Côte d’Azur ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส จังหวัดนี้ประกอบไปด้วย 119 เมือง (commune) ซึ่งมีเมืองหลัก (préfecture) 4 แห่ง ได้แก่ Aix-en-Provence, Arles, Istres และ Marseille ภายในเมืองมาร์เซยมีการแบ่งเขต (arrondissement) ออกเป็น 13 เขต  องค์กรขนส่งสาธารณะของเมืองมาร์เซยมีชื่อเดิมว่า La Régie autonome des transports de [...]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในกรุงปารีส

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay, Paris) หนึ่งในเรื่องที่ชวนปวดหัวและเข้าใจได้ยากในช่วงแรกที่มาศึกษาต่อที่กรุงปารีสก็คงหนีไม่พ้นเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะภายในเมือง แม้ว่าปารีสจะเป็นหนึ่งในมหานครที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดในโลก มีวิธีในการเดินทางที่หลากหลาย อาทิ เมโทร 16 สาย (รวมสาย 3bis และ สาย 7bis อีก 2 สาย) รถไฟ RER 5 สาย รถราง 8 สาย และรถเมล์ 315 เส้นทาง พร้อมกับป้ายรถเมล์กว่า 12,000 จุดให้บริการครอบคลุมเกือบทุกเส้นทางภายในเมือง อย่างไรก็ดีบ่อยครั้งที่ผู้มาใหม่มักจะสับสนกับระบบการนับโซน เงื่อนไขการใช้ตั๋ว และวิธีการสมัครตั๋วประเภทต่าง ๆ บทความนี้จะมาช่วยสรุปเพื่อทำความเข้าใจเรื่องซับซ้อนเหล่านี้ การนับเขตและโซนภายในปารีส กรุงปารีสประกอบไปด้วย 20 เขต (arrondissements) ทั้ง 20 เขตมีการเรียงลำดับต่อกันจากเขตเมืองชั้นในสู่ชั้นนอก และนับตัวเลขต่อกันลักษณะแบบก้นหอยวนตามเข็มนาฬิกา เราสามารถสังเกตเขตที่เราอาศัยอยู่ได้ด้วยการดูที่ป้ายบอกชื่อถนนบริเวณหัวมุมทางแยกต่างๆ จะแสดงตัวเลขเขตที่เราอาศัยอยู่ เช่น 5ème หมายถึง เขตที่ [...]

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต(Doctoral school of French and comparative literatures, Faculty of Arts, Sorbonne University) การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศส การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศสในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) โดยปกติแล้วเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่พักอาศัย(ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นักเรียนผู้เช่าที่พักจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำประปาด้วยตนเอง การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส ในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) นักเรียนผู้เช่าที่พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องติดต่อการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF -- Électricité de France) ด้วยตนเอง มีวิธีดำเนินการให้เลือกดังนี้   ทางเลือกที่ 1 ติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) ในเขตที่พักอาศัยของตน ทางเลือกที่ 2 ดำเนินเรื่องออนไลน์ การติดต่อ (ใช้คำค้น EDF ตามด้วยรหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขเขตที่อยู่) จากเว็บไซต์ https://particulier.edf.fr/en/home.html เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหมายเลขที่ชัดเจน เอกสารยืนยันที่อยู่ของตนเอง เช่น เอกสารการเช่าบ้าน (attestation de loyer), สัญญาเช่าบ้าน (contrat de location) passport หรือเอกสารที่ใช้แทน visa ใบเสร็จค่าไฟจากผู้เช่าเดิม (ถ้ามี) หมายเลขบัญชีธนาคาร(RIB) ลดความยุ่งยากด้วยการลงทะเบียนด้วยตนเองในเว็บไซตฺ์ (ไปที่ column: my [...]

การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay) CAF คืออะไร? CAF หรือ Caisse d’Allocations Familiales คือหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลรัฐสวัสดิการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยที่ไม่จำกัดสัญชาติ ทั้งนี้ CAF จะช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยราว 30 – 50 % ของค่าเช่าที่พัก โดยประเมินจากรายได้ ขนาดห้อง และ จำนวนบุคคลที่เราต้องดูแล (หากเราไม่มีรายได้ อยู่ในห้องขนาดเล็ก หรือ มีบุตรที่อาศัยอยู่ด้วยและต้องดูแล ก็จะได้ความช่วยเหลือในสัดส่วนที่มากกว่า) ใครสามารถขอเงินค่าอุดหนุนได้บ้าง ผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นผู้เช่าห้องพักเอง หรือเป็นผู้เช่าร่วม (การเช่าห้องต่อผู้เช่าคนอื่น (sous-location) จะไม่สามารถขอเงินอุดหนุนจาก CAF ได้ เนื่องจากสัญญาเช่าจะต้องเป็นชื่อของผู้ที่ยื่นขอเงินค่าอุดหนุน) หากเป็นผู้เช่าร่วม (collocation)ให้ยื่นเอกสารขอ CAF แยกกัน ผู้สมัครจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้เช่า (ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น สามี-ภรรยา) และมีเจ้าของบ้านที่ให้เช่าบ้านอย่างถูกกฎหมายและเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกปี ผู้สมัครจะต้องมี long-term resident permit และอาศัยในประเทศฝรั่งเศสอย่างถูกกฎหมาย ข้อควรรู้ก่อนการสมัครขอ [...]

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐสวัสดิการ ที่มีระบบประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองรักษาพยาบาล จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป สำหรับนักศึกษาที่มาศึกษาในฝรั่งเศส เรื่องประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในปีการศึกษา 2561-2562 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา ซึ่งจะเข้าที่อยู่ตัวในปี 2563    ในชั้นต้นนี้ ขอทำความเข้าใจกับศัพท์เรื่องประกันสุขภาพก่อน ประกันสุขภาพหลักและประกันสุขภาพเสริม 1.ประกันสุขภาพหลัก หรือที่รู้จักกันในนามว่า Sécurité sociale ซึ่งแท้จริงแล้ว  คำนี้หมายถึงกองทุนประกันสังคมซึ่งครอบคลุมสวัสดิการหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องกองทุนรักษาพยาบาลนี้คือ Caisse d’Assurance Maladie เรียกสั้นๆว่า CPAM แต่ละเขตจะมี CPAM ประจำเขต  ผู้ที่ทำงานมีรายได้ทุกคน   รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน หรือทำงานในห้องทดลอง จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคม หัก ณ ที่จ่ายโดยนายจ้าง และมีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ Securité Sociale ด้วย นักศึกษาต่างชาติมักจะรู้จักสวัสดิการรักษาพยาบาลตัวนี้   ในชื่อของบัตรเขียว Carte Vitale   ซึ่งรัฐออกให้แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ทั้งคนทำงาน คนว่างงาน และนักศึกษา บัตรนี้เก็บข้อมูลสิทธิในการรักษาพยาบาลเพื่อใช้แสดงต่อสถานพยาบาลเวลาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่  CPAM   เพื่อขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลทำให้ไม่ต้องกรอกเอกสาร   [...]