Article

ระบบและประเภทของรถไฟในประเทศฝรั่งเศส

ประเภทของรถไฟ
รถไฟในประเทศจะมีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.TGV (Train à Grande Vitesse) เป็นรถไฟความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 320 km/h เป็นรถไฟที่ราคาตั๋วแพงที่สุด และเป็นรถไฟที่ใช้วิ่งระยะไกล อีกทั้งยังมีโบกี้ขายอาหารไว้บริการอีกด้วย

2.TGV ระหว่างประเทศ ได้แก่

 • Eurostar -> England
 • THALYS -> Bruxelles, Colonge, Amsterdam
 • TGV&ICE -> Germany
 • TGV LYRIA -> Switzerland
 • ELIPSOS -> Spain
 • TGV France Italy -> Italy


3. INTERCITÉS เป็นการรวมตัวกันของ Corail, Lunéa, Téoz และ Intercité เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นรถไฟที่ใช้วิ่งในระยะระดับกลาง และวิ่งทั้งกลางวันและกลางคืน สำหรับรถไฟกลางคืนจะมีเบาะที่สามารถปรับให้นอนสบายกว่ารถไฟประเภทอื่นๆ หรือจะเลือกเป็นแบบเตียงนอนก็มี

4.TER (Transport Express Régional) เป็นรถไฟที่วิ่งภายในแคว้น   ดังนั้นราคาตั๋วและส่วนรถต่างๆ จึงแล้วแต่ว่าแคว้นนั้นๆจะมีการบริหารอย่างไร มีบัตรส่วนรถสำหรับคนในแคว้นนั้นหรือไม่

5.Transilien หรือ RER (réseaux express régional d’ile-de-France) เป็นรถไฟเหมือน TER แต่จะวิ่งเฉพาะในเขต Ile-de-France เท่านั้น


การซื้อตั๋วรถไฟ
การซื้อตั๋วรถไฟสามารถทำได้ดังต่อไปนี้
1. เข้าไปซื้อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ตามสถานีรถไฟต่างๆ

2. ซื้อจากตู้อัตโนมัติ ถ้าเป็นการซื้อตั๋วสำหรับ TGV หรือ Intercités จะซื้อได้จากตู้สีเหลือง ส่วน TER จะซื้อได้จากตู้สีน้ำเงิน

3.ซื้อออนไลน์โดยเข้าไปที่ http://www.voyages-sncf.com/billet-train ซึ่งการซื้อตั๋วด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการซื้อ ซึ่งสามารถเลือกวิธีรับตั๋วได้ 3 แบบ คือ

 • E-billet หลังจากทำการซื้อตั๋วเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลล์ยืนยัน เมื่อจะไปขึ้นรถก็ให้ปริ้นอีเมลล์นี้ไปด้วย แต่ถ้าหากใครมีบัตร fidélité SNCF ที่รองรับระบบ e-billet ได้ก็ไม่จำเป็นต้องปริ้น แค่เอาบัตร  fidélité SNCF ติดตัวไปด้วย
 • Borne libre service หรือตู้อัตโนมัติสีเหลือง หลังจากทำการซื้อตั๋วเสร็จสิ้น สามารถไปถอนตั๋วจากเครื่องอัตโนมัติได้ทันที และจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตที่ใช่จ่ายเงินในการถอนตั๋ว
 • ไปรับตั๋วกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ตามสถานีรถไฟ วิธีนี้ก็จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตที่ใช้จ่ายเงินในการขอรับตั๋วเช่นกัน


บัตรส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟ

1. สำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี สามารถใช้บัตร 12-25 ในการขอส่วนลดราคาตั๋วได้ 25% - 60% ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง ซึ่งบัตรนี้มีราคา 50€ ต่อปี สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.voyages-sncf.com/services-train/carte-abonnement-train/12-25 หรือจะซื้อจากเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟก็ได้

2. สำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า สามารถใช้บัตร Escapades  ในการขอส่วนลดราคาตั๋วได้ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง ซึ่งบัตรนี้มีราคา 76€ ต่อปี สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.voyages-sncf.com/services-train/carte-abonnement-train/escapades หรือจะซื้อจากเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟก็ได้


หมายเหตุ
1. หากใช้บัตรขอส่วนลดในการซื้อตั๋วรถไฟ จำเป็นต้องพกบัตรนี้ติดตัวไปด้วยขณะเดินทาง และไม่สามารถใช้บัตรนี้ซื้อตั๋วให้บุคคลอื่นได้
2. จะต้องตอกตั๋วทุกครั้งก่อนขึ้นรถไฟ
ที่มา : http://www.sncf.com/

การขอ/ต่อ Titre de séjour

การขอ Titre de séjour ครั้งแรก (กรณีได้วีซ่าอายุ 3 เดือน)

สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ประเทศฝรั่งเศสนานเกินสามเดิน หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคือ การขอ Titre de séjour (residence permit card) ยิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดี ซึ่งทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์ม OFII (ปกติทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มนี้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเข้ามาประเทศฝรั่งเศส) แล้วส่งไปทางไปรษณีย์ไปยัง La direction territoriale de l’OFII ของ Département ที่ตนอาศัยอยู่ แนบสำเนาหน้าแรกของ passeport และหน้าที่มีตราประทับวันที่เดินทางเข้ามาประเทศฝรั่งเศส ไปด้วย และให้ส่งโดยเลือกเป็นประเภท Accusée de réception (with acknowledgment of receipt) หลังจากนั้นภายใน 3 เดือน (นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามาฝรั่งเศส) จะติดต่อกลับมาเพื่อให้ดำเนินการขั้นต่อไป ซึ่งก็คือ การตรวจร่างกาย (visite médical) และเราต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้ให้พร้อม

1. Passeport

2. รูปถ่ายหน้าตรง (แนะนำให้ใช้เครื่องถ่ายรูปที่ฝรั่งเศส)

3. สำเนาใบเกิด (ฉบับภาษาฝรั่งเศส)

4. เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย (attestation de domicile)

5. ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่ไปตรวจร่างกายมาจากไทยแล้ว)

6. แสตมป์พิเศษของ OFII สำหรับค่าธรรมเนียมในการขอ Titre de séjour (OFII จะแจ้งมูลค่ามาภายหลัง)

หลังจากที่ทำเอกสารต่างๆเสร็จสิ้น เราจะได้รับ Récépissé de demande de titre de séjour ซึ่งสามารถใช้แทน Titre de séjour ได้ และเราจะได้จดหมายเรียกให้ไปรับ Titre de séjour ตัวจริงทีหลัง.


การขอ Titre de séjour ครั้งแรก (กรณีได้วีซ่า 3 เดือน - 1 ปี) Update !!

 

ว่าด้วยคำสั่ง N° 2009-477 du 27 avril 2009 เรื่องการขอวีซ่าอายุมากกว่า 3 เดือน (Visa de long séjour ) นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2009 เป็นต้นไป บุคคลดังต่อไปนี้สามารถขอให้ สถานกงศุลประเทศฝรั่งเศสออกวีซ่าประเภทใหม่ให้ ( Visa de long séjour valant titre de séjour : VLS-TS)

1. คู่สมรสของชาวฝรั่งเศสที่ต้องการย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศส (อายุของวีซ่า 1 ปี)

2. นักเรียน (อายุของวีซ่า 3-12 เดือน)

3. พนักงานหรือคนงานชั่วคราว (อายุของวีซ่าเท่ากับสัญญาจ้าง : 3-12 เดือน)

4. นักท่องเที่ยวต่างชาติ(อายุของวีซ่า 3-12 เดือน)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. หลังจากที่ทำเรื่องขอวีซาเป็นที่เรียบร้อย ทางสถานกงศุลจะนัดให้ไปเอาวีซ่า VLS-TS และทางสถานกงศุลก็จะให้แบบฟอร์ม OFII กลับมาด้วย

2. ภายใน 3 เดือนหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสแล้ว เราจะต้องกรอกแบบฟอร์ม OFII ในส่วนของ หมายเลขวีซ่า, วันที่เดินทางเข้ามาประเทศฝรั่งเศส และที่อยู่ของเราในประเทศฝรั่งเศส แล้วส่งไปทางไปรษณีย์ไปยัง La direction territoriale de l’OFII ของ Département ที่ตนอาศัยอยู่ แนบสำเนาหน้าแรกของ passeport และหน้าที่มีตราประทับวันที่เดินทางเข้ามาประเทศฝรั่งเศส ไปด้วย และให้ส่งโดยเลือกเป็นประเภท Accusée de réception (with acknowledgment of receipt)

3. เมื่อทาง OFII ได้รับเอกสารของเราแล้ว เขาก็จะส่งจดหมายแจ้งว่าได้รับแล้วกลับมาหาเรา และอาจจะมีการนัดให้ไปตรวจร่างกาย (แล้วแต่กรณี)

4. ในวันนัดเราต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย : passport, เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย (attestation de domicile), ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่ไปตรวจร่างกายมาจากไทยแล้ว), รูปถ่ายหน้าตรง (แนะนำให้ใช้เครื่องถ่ายรูปที่ฝรั่งเศส), แสตมป์พิเศษของ OFII (OFII จะแจ้งมูลค่ามาภายหลัง)

5. OFII จะติดสติ๊กเกอร์อีกอันลงใน passport ของเรา วีซ่าของเราก็มีค่าเท่ากับ Titre de séjour ซึ่งเราจะใช้เดินทางในเขต Schengenได้ และมีอายุการใช้งานเท่ากับที่ระบุไว้ในวีซ่า

หมายเหตุ

หลังจากที่วีซ่าใกล้จะหมดอายุและต้องการอยู่ในฝรั่งเศสต่อท่านต้องทำเรื่องขอ Titre de séjour ภายใน 2 เดือนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ซึ่งจะมีขั้นตอนเหมือนการขอต่อ Titre de séjour


การขอต่อ Titre de séjour (renouvellement de titre de séjour)

เราสามารถขอต่ออายุ Titre de séjour ได้ก่อนที่จะหมดอายุ 2 เดือน โดยเราจะต้องไปติดต่อที่ Préfecture ของท้องที่ที่เราอาศัยอยู่ โดยเราต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้

1. Titre de séjour (อันปัจจุบัน)

2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก, ทุกหน้าที่มีตราประทับหรือการเขียนข้อความต่าง และ วีซ่าต่างๆ

3. ใบเกิด (ต้นฉบับและฉบับแปล)

4. ใบรับรองที่อยู่อาศัย

5. รูปถ่าย 3 ใบ

6. ใบรับรองการศึกษา (certificat de scolarité)

7. ผลการเรียนและใบรับรองการเรียนจบของทุกปีที่ผ่านมา

8. ใบรับรองรายได้ (ณ ปัจจุบัน 2012, จะต้องมีรายรับไม่น้อยกว่า 615€ ต่อเดือน) สำหรับนักเรียนทุนให้ใช้ ใบรับรองการเป็นนักเรียนทุน(Attestation de bourse)

หลังจากที่ทำเอกสารต่างๆเสร็จสิ้น เราจะได้รับ Récépissé de demande de titre de séjour ซึ่งสามารถใช้แทน Titre de séjour ได้ และเราจะได้จดหมายเรียกให้ไปรับ Titre de séjour ตัวจริงทีหลัง.


ที่มา :

http://www.campusfrance.org/fr/page/le-visa-de-long-sejour-pour-etudes-titre-de-sejour-vls-ts

http://www.ofii.fr/venir_en_france_obtenir_son_titre_de_sejour_vls_ts_193/le_visa_long_sejour_valant_titre_de_sejour_vls_ts_915.html

http://vosdroits.service-public.fr/F39.xhtml

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15755.xhtml

https://www.tlscontact.com/th2fr/docs.php?l=en

http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p848_4b21cfa9207e8

0ac5f01ad1cc13ab5e4liste_renouvellement_etudiant_08_2012.PDF

วิธีดู Visa Français

  visafrance

1. Valable pour : จะบอกว่าสามารถใช้วีซ่าอันนี้เข้าที่ไหนได้บ้าง

 • ETATS SCHENGEN : สามารถใช้เดินทางเข้าเขต Schengen ได้ (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, République Tchèque)
 • FRANCE + 1 TRANSIT SCHENGEN : สามารถใช้เดินทางผ่านเขต Schengen ได้หนึ่งครั้งเพื่อเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส
 • France : สามารถใช้เดินทางเข้าได้เฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น
 • France sauf CTOM : สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสและ DROM
 • DEPARTEMENT D’OUTRE MER (FRANCE) : สามารถใช้เดินทางเข้า Département ที่ระบุไว้ในช่อง Remarque เท่านั้น

Type de visa : ประเภทของวีซ่า

 • A : ไม่อนุญาติให้ออกจากเขต Internationale ของสนามบินได้
 • C : Visa de court séjour (น้อยกว่า 90วัน)
 • D : Visa de long séjour (มากกว่า 90วัน)

3.Nombre d’entrées : จำนวนครั้งที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

 • MULT : สามารถเดินทางเข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • 1 : สามารถเดินทางเข้าได้เพียงครั้งเดียว
 • 2 : สามารถเดินทางเข้าได้เพียงสองครั้ง

หมายเหตุ

DROM : Départements et Régions d'Outres Mers ประกอบไปด้วย Guadeloupe, Martinique, Guyane และ La Réunion

CTOM : Communauté et Territoire d'Outre Mer ประกอบไปด้วย La Polynésie française ( les îles de Tahiti, Bora Bora, Moorea และ Marquises), Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Saint Martin, Saint-Barthélémy และ Saint-Pierre-et-Miquelon.

ที่มา

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-france/article/comment-lire-une-vignette-visa

https://www.tlscontact.com/dz2fr/help.php?id=def_DOM_TOM_CTOM