Announcement

จดหมายข่าว ส.น.ท.ฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 1/2554

 

จดหมายข่าว ส.น.ท.ฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 1/2554

เรียน เพื่อนสมาชิกนักเรียนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน

 

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ขอเชิญชวนพี่ น้อง และเพื่อนสมาชิกนักเรียนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน

เข้าร่วมเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554

เวลา 15.00 น. เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554

ในการนี้ ใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนผู้ที่สนใจทุกท่าน แจ้งความประสงค์เพื่อร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะโดยพร้อม

เพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว จึงประสานมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน แล้วพบกันครับ......

                                                                                            นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร

                                                                    นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

                         *************** ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ ****************

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในจดหมายข่าวข้างต้น

              วันนี้ 06/06/2011 ทางคณะกรรมการสมาคม ได้รับแจ้งจากทาง อัครราชทูต (ที่ปรึกษา) ฝ่ายการศึกษา
 
ว่า ฯพณฯ ท่าน วีรพันธ์ วัชราทิตย์ ได้ให้เกียรติกรุณาเปิดทำเนียบเลี้ยงอาหารเที่ยง แก่คณะนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

         ** จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ ให้ทุกท่านมาพร้อมกัน
เวลา 12.00 น. วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 **

                       เพื่อร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และเข้าเยี่ยมคารวะอย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดับ
 

                          ทางเราจำเป็นต้องแจ้งจำนวนผู้ร่วมงานอย่างรวดเร็วที่สุ เพื่อประสานงานจัดเลี้ยง
 

       จึงขอความกรุณาทุกท่าน แจ้งความประสงค์อย่างรวดเร็วที่สุดเช่นกัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน นี้ค่ะ

 

อ่านเพิ่มเติม: จดหมายข่าว ส.น.ท.ฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 1/2554