Announcement

จดหมายข่าว ส.น.ท.ฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 4/2554

 

จดหมายข่าว สนทฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 4/2554

เรียน เพื่อนสมาชิกนักเรียนไทยในฝรั่งเศสทุกท่าน

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปี 2554 นี้ ประเทศไทยได้ประสบอุทกภัย ในหลายๆจังหวัดและภูมิภาคต่างๆ ทั้งจากปัญหาดินถล่ม พายุและฝนตกหนัก เป็นเวลายาวนาน โดยสถานการณ์ได้เข้าสู่ขั้นวิกฤต ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคกลาง จนถึงขณะนี้ ได้นำความเสียหายและผลกระทบไปยัง 60 จังหวัด 591 อําเภอ 4,259 ตําบล ประชาชนเดือดร้อน 2,433,929 ครัวเรือน 8,223,138 คน (ข้อมูล: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 10 ต.ค. 54) และสถานการณ์ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรง สร้างความเสียหายขยายออกไปในวงกว้าง และจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนไทยและคนไทยในประเทศฝรั่งเศส ล้วนได้ติดตามข่าว ตระหนัก และมีความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัย ทุกครัวเรือนรวมถึงมีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู บรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่เดือดร้อน เท่าที่จะสามารถทำได้

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงาน รวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เพื่อนำส่งเงินบริจาค ผ่านทางคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาตรวจเยี่ยมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ และส่วนที่เหลือจะนำส่งผ่าน ท่านเอกอัครราชทูตไทยในประเทศฝรั่งเศส ตามลำดับ

ผู้ประสงค์บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส สามารถโอนเงิน หรือ ส่งเช็คสั่งจ่ายมายังคณะกรรมการสมาคมฯ ดังต่อไปนี้

1. Mr. Chaowalit JANGAKSORN

74 bis Rue Félibien, 44000 Nantes, FRANCE

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 06 61 69 96 16

IBAN : FR30 3000 2010 3300 0009 3361 M96

BIC : CRLYFRPP

2. Mlle Kanitta SEENGEON

ch 321 bat 2 Résidence Alice Chatenoud, 10 rue Henri Poincaré, 13013 Marseille, FRANCE

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 06 77 09 35 17

IBAN : FR76 3000 3011 2500 0509 4993 337

BIC : SOGEFRPP

3. Mlle Kanjana ONGKASIN

807 , cité U Heinlex 60 Rue Michel Ange 44600 Saint Nazaire, FRANCE

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 06 25 33 43 80

IBAN : FR76 3000 3014 6900 0500 0176 012

BIC : SOGEFRPP

ทางสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส จะเปิดทำการรวมรวมเงินบริจาค ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

เพื่อการนำบริจาคอย่างทันท่วงที ทางสมาคมฯมีแผนจะนำส่งเงินบริจาคงวดแรก ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554

จึงขอความกรุณาทุกท่าน เร่งโอนเงินหรือส่งเช็คอย่างรวดเร็วที่สุด ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

(ติดตามรายนามผู้บริจาคบนเว็ปไซด์ http://www.aetf-online.com)

สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 ตุลาคม 2554

จดหมายข่าว สนทฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 3/2554


ตามที่ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น “โครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น การจัดโครงการค่ายอาสาฯ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา และประธาน อบต. ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เอื้ออำนวยสถานที่การจัดงาน อาหารและ ที่พักในการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และในภาคพื้นยุโรปกว่ายี่สิบท่าน เพื่อดำเนินโครงการค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางกลุ่มนักเรียน ได้ร่วมกันจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ในบริบทแห่งการเรียนรู้ และการให้ความรู้ร่วมกันห้าฐาน ซึ่งประกอบด้วย ภาษา กีฬา สังคม ดนตรี และความรู้รอบตัว ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน กว่า 300 คน รวมถึงการให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจน และ ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนดังกล่าว อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สารานุกรมไทย หนังสือสอนภาษา และอุปกรณ์กีฬา ประกอบกับ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ปกครอง และชาวบ้านในตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เกี่ยวกับการศึกษา และสังคมโดยเปรียบเทียบ เมืองไทยและประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งค่ายอาสาฯ ดังกล่าวได้รับบริจาคเงินทั้งจากพี่น้องชาวไทย ชาวไทยและนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งสิ้น 99750 บาท ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่สถานทูต และสำนักงาน กพ. ทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับคำปรึกษาในการจัดโครงการฯ และสมทบทุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ คณะกรรมการทุกฝ่าย และผู้ร่วมบริจาคทุกๆท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และร่วมประสานการจัดงานจนงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร
นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายละเอียดภาพประมวลกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.246567258696165.67005.210883538931204&type=3

l'Alliance Française, Cocktail Vendredi 5 Août 2011

 

หน่วยงาน CampusFrance ขอเรียนเชิญนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าฝรั่งเศสร่วมงานเลี้ยงค็อกเทล เพื่อพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30 ร้านโฟลี่ส์คาเฟ่ Folies Café ด้านหน้าสมาคมฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

CampusFrance Desk – French Embassy
29 Sathorn Tai Road Bangkok 10120
Tel. +66 2 627 21 13 Fax. +66 2 627 21 11
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bonjour,

Je me permets de vous écrire au sujet du suivi des anciens étudiants thaïlandais en France. Le bureau CampusFrance de Bangkok, qui se trouve au sein du service cuturel de l'Ambassade de France a pour mission de promouvoir les études supérieures en France auprès du public thaïlandais.

Nous accompagnons les étudiants thaïlandais dans la mise en oeuvre de leur projet d'études: aide au choix d'orientation, dispositif de financement, constitution du dossier de candidature, aide pour la demande de visa...

 

Nous aimerions aussi procéder à un suivi des anciens étudiants thaïlandais diplômés d'établissements d'enseignement supérieur français. L'idée est de savoir ce que sont devenus ces alumni après leur séjour en France, leur proposer des activités et rencontres tout au long de l'année, et ainsi faire profiter de leur expérience aux nouveaux étudiants thaïlandais en partance pour la France.

 

Pour se faire, nous souhaiterions collaborer avec une association d'anciens étudiants aussi dynamique que la vôtre pour animer ce réseau d'alumni.

 

Avez-vous prévu de venir à Bangkok prochainement? Nous pourrions ainsi nous rencontrer et discuter de ce projet.

Un cocktail pour les anciens et futurs boursiers de l'Ambbassade est normalement prévu le Vendredi 5 Août à 17h30 à l'Alliance Française.

Vous y êtes bien sur convié si vous êtes à Bangkok à cette date.

En attendant de vous lire.

 

Cordialement.

 

Farid AISSA

Chargé de mission

CampusFrance Desk- Embassy of France in Thailand

29 South Sathorn Road, Bangkok 10120

Tel: +66.2.627-2112

Fax: +66.2.627-2111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.thailand.campusfrance.org

จดหมายข่าว สนทฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย ฉบับที่ 2/2554


            

จดหมายข่าว สนทฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย

ฉบับที่ 2/2554 

เรียน เพื่อนสมาชิกนักเรียนไทยในฝรั่งเศส และภาคพื้นยุโรป ทุกท่าน

             ก่อนอื่นในนามของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมป์ ต้องขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และ

ภริยา ท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา และข้าราชการในสถานทูตทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาและกรุณา เปิดทำเนียบซึ่งเป็นวังอันเก่าแก่

กว่าเก้าสิบปีเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงกับนายกสมาคมฯ คณะกรรมการ และนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรับพร

และโอวาทในการปฎิบัติหน้าที่ และการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

             ขอขอบคุณน้องๆ ทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนและการทำงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการ

ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสซึ่งท่านทูตฯ ได้ฝากโอวาทและให้พรแก่นักเรียนทุกคนโดยขอให้ตั้งใจเรียน ประสบความสำเร็จทุกประการในการศึกษา

รวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนขอให้นักเรียนทุกคนได้มีความตั้งใจกลับไปพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้ เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


             

                     
           และในจดหมายฉบับนี้ ทางสมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการแรกของปีนี้ "ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

กิจกรรมออกค่ายอาสา ณ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจน และได้รับผลกระทบจากปัญหาภ้ยพิบัติจากการสู้รบในเขตชายแดน

ไทย-กัมพูชา ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554

            จึงใคร่ขอเชิญชวนพี่ น้อง และเพื่อนสมาชิกนักเรียนไทยในฝรั่งเศส และภาคพื้นยุโรป ผู้ที่สนใจ และผู้มีจิตใจอาสาฯ ทุกท่าน แจ้งความ

ประสงค์ เพื่อร่วมเดินทางออกค่ายอาสาฯ  และหรือร่วมกิจกรรมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้ นับแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 แล้วพบกันครับ.... 

                           ขอแแสดงความนับถือ

                          นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร
 นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม: จดหมายข่าว สนทฝ. สู่เพื่อนนักเรียนไทย  ฉบับที่ 2/2554

ข่าวฝากจาก SCG: Job oppotunity

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ผ่าน AETF จาก เครือปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

สำหรับวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งงาน Research and Development As one of Siam Cement Group (SCG) strategies is high value-added products and services, in accordance to this,

we have made our policy that all business units place a strong emphasis on R&D. As a result, we are looking to recruit Ph.D. graduates,

with or without experience to join us.


Please do not hesitate to contact me if you have any queries.  For more information on SCG, please visit  www.scg.co.th    


Siriphan Ketsuwan

Talent Recruitment Center

Corporate HR Division
Siam Cement Group (SCG)

T: 02 586 6159

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สามารถ dowload เอกสารข้อมูลจากทาง SCG ได้โดยคลิกที่ link file attach ment ด้านล่างนี้ค่ะ

Files:
Date 2559-10-27
File Size 206.85 KB
Download 200