Activity

รับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักผู้ช่วยทูตทหารบก กรุงปารีส

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.... นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก พันเอกพีรพล สงนุ้ย ผู้ช่วยทูตทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปารีส อดีตนายกสมาคม ส.... ปี 1990 เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักผู้ช่วยทูตทหารบก กรุงปารีส ร่วมกับนักเรียนไทยอีกจำนวนหนึ่ง ในการนี้ พันเอกพีรพล สงนุ้ย ได้อวยพรปีใหม่และให้โอวาทแก่นักเรียนไทย

IMG 0964

IMG 0754

IMG 0751

IMG 0737