Activity

บรรยากาศ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถาบัน INALCO ได้ร่วมมือกันจัดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศสขึ้นที่ สถาบัน Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากโดยมีคณะกรรมการจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 2 คนเป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานและช่วยงานทางสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากนักเรียนไทยอีก 7 คนเพื่อช่วยเหลืองานทางสถานทูตในการจัดงานครั้งนี้.

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวณิชามน เนลลี่ ริจนา รองนายกฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวสุจินดา สัตยาพร เลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2560โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทย โดยไม่ให้มุ่งเน้นแต่กิจกรรมทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ

หลังการพบปะหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คเงินสดมูลค่า 1000 ยูโร (หนึ่งพันยูโร) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2560 นี้ โดยแสดงความหวังว่าสมาคมฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกต่อไป.

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต ณ Les Salons Vianey Paris.

รับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักผู้ช่วยทูตทหารบก กรุงปารีส

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.... นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก พันเอกพีรพล สงนุ้ย ผู้ช่วยทูตทหารบก และรักษาการผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปารีส อดีตนายกสมาคม ส.... ปี 1990 เพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักผู้ช่วยทูตทหารบก กรุงปารีส ร่วมกับนักเรียนไทยอีกจำนวนหนึ่ง ในการนี้ พันเอกพีรพล สงนุ้ย ได้อวยพรปีใหม่และให้โอวาทแก่นักเรียนไทย

IMG 0964

IMG 0754

IMG 0751

IMG 0737