การเดินทางด้วยจักรสาธารณะในกรุงปารีส

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay)            Bike sharing เป็นกระแสที่จุดติดขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกจากความต้องการท่องเที่ยวและเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปารีสเองก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีบริการสาธารณะ Bike sharing รวมไปถึงบริการเสริมอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนต่อปี (สถิติจากปีค.ศ. 2018)  ปารีสเริ่มบริการ Bike sharing มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 แล้ว เว็บไซต์ Wired จัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 เมืองที่เป็นมิตรต่อการปั่นจักรยานที่สุดในโลก ปัจจุบันปารีสมีจำนวนจักรยานไว้ให้บริการมากเป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองเพียงจักรยานสาธารณะให้เช่าของเมือง Hangzhou ประเทศจีน 1. รู้จัก Vélib จักรยานสาธารณะของกรุงปารีส              Vélib มาจากการสนธิ 2 คำในภาษาฝรั่งเศส คือ Vélo (จักรยาน) และคำว่า liberté (เสรีภาพ) เพื่อสื่อถึงการเดินทางอย่างอิสระเสรีด้วยการปั่นจักรยานในกรุงปารีส โครงการนี้เริ่มต้นและลงทุนโดยบริษัทโฆษณา JCDecaux ตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 จนถึง [...]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนีซ

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) เมื่อพูดถึงเมืองนีซ (Nice) เรามักจะนึกถึงเมืองพักตากอากาศ ชายหาด สายลมและแสงแดดตามแนวชายฝั่ง Côte d’Azur แต่นีซไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยว นีซเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาไทยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ ในฝรั่งเศสเลยทีเดียว Université Côte d’Azur เป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านพหุสาขาวิชาและการวิจัยที่กระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสสนับสนุนด้านงบประมาณพิเศษเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนและการวิจัยให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ (Initiative d’excellence) และในปีค.ศ. 2015 มหาวิทยาลัย Nice-Sophia-Antipolis และสถาบันการศึกษาเฉพาะทางหลายแห่งภายในแคว้นก็ได้รวมกับ Université Côte d’Azur เป็นเครือเดียวกันซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 สัญชาติ นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือวางแผนจะมาศึกษาต่อที่นี่จำเป็นต้องรู้จักการใช้ชีวิตในเรื่องต่างๆ รวมถึงการคมนาคมขนส่งภายในเมืองนีซ นีซเป็นเมืองหลวงของจังหวัด  Alpes- Maritime และเป็นเมืองท่าอันดับสองรองจากมาร์เซยซึ่งอยู่ในแคว้นเดียวกันที่ชื่อว่า Provence-Alpes-Côte d'Azur องค์การขนส่งมวลชนของเมืองนีซเปลี่ยนโครงสร้างมาหลายครั้งในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ช่วงปลายปีค.ศ. 2009 ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองนีซเปลี่ยนมาใช้ชื่อเรียกว่า Ligne d’Azur โดยให้บริการในพื้นที่ไกลมากกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตมหานครเมืองนีซซึ่งหมายถึงภายในเมืองนีซและเมืองโดยรอบอีก 49 เมือง การเดินทางภายในเมืองนีซมีเพียงแค่รถรางเบา [...]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองลียง

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) ลียง (Lyon) เป็นมหานครอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักเรียน นักศึกษาชาวไทยมาศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งสายวิทย์-สายศิลป์ของประเทศก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นสูง(Institut national des sciences appliquées) ที่มีเพียง 7 แห่งในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐสำหรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Ecole normale supérieure) ที่มี 4 แห่งในประเทศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยในเครือของเมืองลียงที่มีชื่อเสียงด้านอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมาย มาอย่างยาวนานหลายร้อยปี จึงไม่แปลกใจเลยที่พลเมืองส่วนใหญ่ของเมืองจะอยู่ในวัยนักเรียน นักศึกษา ลียงยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนการศึกษาในหลายด้านๆ ถึงขนาดได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Le Figaro Etudiant ในปีค.ศ. 2020 ว่าเป็นเมืองดีเด่นอันดับสองของประเทศฝรั่งเศสในเรื่องคุณภาพการใช้ชีวิตของนักเรียน-นักศึกษาที่ลงรายละเอียดไปถึงความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษา ราคาที่พัก การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม ทั้งหมดนี้ถูกคิดเป็นคะแนน 16.17/20 ในระบบฝรั่งเศสถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก รูปที่ 1 โลโก้ขององค์กรการขนส่งแห่งเมืองลียง ทำไมการคมนาคมภายในเมืองลียงจึงเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินของเมืองดีเด่น นั่นเป็นเพราะการให้บริการที่ตรงเวลา สะดวก ชัดเจน [...]

📢📢 ประกาศเลื่อนกิจกรรมงานพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส 📢📢

ด้วยมาตราการด้านสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสที่ได้แถลงออกมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ทางผู้จัดงาน สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯและ สอท. มีความจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมงานพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ กรุงปารีส ออกไปอย่างน้อย 15 วัน และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในโอกาสถัดไป โดยขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งทางสมาคมและผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อและทำการประกาศใหม่อีกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลความคืบหน้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันแล้ว สนทฝ. จะเก็บข้อมูลของท่านไว้และจะติดต่อกลับเมื่อได้วันที่จะจัดงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ และ สอท. มีความตั้งใจจริงที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เปิดรับเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) เปิดรับเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯประจำปีพ.ศ. 2563 อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในงาน #AETFFestival2020 คือกิจกรรมการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ คนต่อไป จากการโหวตร่วมกันของสมาชิกสามัญ ดังนั้น ส.น.ท.ฝ จึงอยากเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯทุกท่านให้ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อสานต่อและพัฒนากิจกรรมของสมาคมนี้ที่มีความมุ่งหวังในการช่วยเหลือ จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์รวมของนักเรียนไทยทุกคนในประเทศฝรั่งเศสต่อไป เงื่อนไขของบุคคลที่สามารถถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนายก ส.น.ท.ฝ ได้ คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีสถานะภาพเป็นสมาชิกสามัญ* ณ วันที่ทำการเลือกตั้งใหญ่ *หมายเหตุ: สมาชิกสามัญ คือ บุคคลผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษา การฝึกงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส และไม่ได้รับราชการหรือทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ https://drive.google.com/file/d/1CRGwBE1JPTttmFaMOQ5kCqzkQP6E5fZh/view?usp=sharing …………………………............................................... สมาชิกสมาคมฯท่านใดมีความสนใจที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าชิงตำแหน่ง สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากลิงก์ที่แนบมา และส่งมาที่อีเมล์ mnf.impe@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง https://drive.google.com/file/d/1kX6Ba4SiMrOuuRhjkIFmAZv5lEFuXmRi/view?usp=sharing

Call for abstract (AETF Festival 2020)

(English version is here!) สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทคัดย่องานวิชาการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันเวลาและสถานที่จัดงาน: วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส (more…)