บริษัท Essilor International เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

Partnership Announcement สืบเนื่องจากการพูดคุยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ร่วมกับคุณนันท์นภัส เสจ HR Director Talent Acquisition-Global Operations ตัวแทนจากบริษัท Essilor International ทำให้สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ) ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Essilor International และจับมือร่วมกันส่งเสริมโอกาสให้กับเพื่อนๆ สมาชิกนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ ทางสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางในการช่วยสนับสนุนให้เพื่อนๆ สมาชิกที่สนใจ ได้ร่วมฝึกงานกับทางบริษัท Essilor International ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสผู้ผลิตเลนส์แว่นตารายใหญ่ของโลก ทั้งในฝ่าย Technical เช่นสายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงฝ่าย Support เช่นฝ่ายบุคคล ธุรการ และเลขานุการ (ทั้งสำนักงานสาขาที่ฝรั่งเศสและที่ไทย) หากเพื่อนๆ สมาชิกท่านในมีความสนใจที่จะสมัครฝึกงานกับบริษัท Essilor International สามารถติดต่อและส่ง Resume ของตนเองมาได้ยังสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ) ผ่านทางอีเมล pr.aetf@gmail.com โดยทางสมาคมจะรวบรวมและเป็นผู้ประสานงานส่งต่อไปให้ยังฝ่ายบุคคลของทางบริษัท Essilor International ต่อไปครับ

การพูดคุยเพื่อหาความร่วมมือระหว่าง ส.น.ท.ฝ และ บริษัท Essilor International

@Dijon - October 21, 2019 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี รองนายกสมาคมฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวรุจลีกัษณ์ สีลาเขต รองนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ ในฐานะตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ) ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท Essilor International และได้มีโอกาสเข้าพบกับคุณนันท์นภัส เสจ HR Director Talent Acquisition-Global Operations ตัวแทนจากบริษัท Essilor International ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสผู้ผลิตเลนส์แว่นตารายใหญ่ของโลก (more…)

มศว. รับสมัครอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมฯ จนถึง 9 ก.ย. 62

@Bangkok, Thailand คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 นี้ โดยสามารถดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=29681

รับสมัครวิศวกร 2 ตำแหน่ง บ.TopsFoods (ในเครือ C.P.), เบลเยี่ยม

@Belgium บริษัท TopsFoods NV เปิดรับสมัครวิศวกร 2 ตำแหน่ง ที่เบลเยี่ยม บริษัทภายใต้เครือของ C.P. รายละเอียดตามด้านล่าง ผู้สนใจสามารถสมัคร โดยส่งอีเมล พร้อม CV ไปที่ Suwapat.a@cpfeurope.be . Company Name: TopdFoods NV https://www.topsfoods.com Looking for 1 mechanical engineer and 1 electrical engineer. . Key responsibilities Support in the factory as a failure technician but also supporting in preventive maintenance as well as projects. Shifts from 6am – 2pm or 2pm – 10pm Under direct supervision of [...]

คณะวิทย์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี จนถึง 17 มิ.ย. 62

@Bangkok, Thailand คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้ โดยสามารถดูคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3 ในหัวข้อใบประกาศ “คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา (สาขาชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล) สังกัดภาควิชาชีวเคมี”