AETF Festival 2021

AETF Festival 2021 (Academic Conference & Thai Students reunion) งานประชุมวิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2021 สวัสดีครับเพื่อนๆนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสทุกคน วันนี้ทางสมาคมฯมีกิจกรรมดีๆมาบอกกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจ ทั้งในด้านวิชาการและความเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส   ภายใต้หัวข้อ TH: เรียนรู้ - รับมือ - รอดพ้น: วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน EN: Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: “How do we do to tackle the crisis?” .  บทนำ: มนุษย์เผชิญกับโรคระบาดมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภายในท้องถิ่น โรคระบาดประจำฤดูกาล หรือร้ายแรงถึงขั้นลุกลามเป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่มนุษย์ก็หาทางยับยั้งโรคระบาดนั้นๆ ตามความรู้และวิทยาการของแต่ละสมัย ในห้วงต้นศตวรรษที่ 21 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สร้างความหวาดกลัวแก่มวลมนุษยชาติอย่างยิ่งและสร้างผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชากรโลกแทบจะทุกคนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันกับโรคระบาด [...]

📢📢 ประกาศเลื่อนกิจกรรมงานพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส 📢📢

ด้วยมาตราการด้านสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสที่ได้แถลงออกมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ทางผู้จัดงาน สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯและ สอท. มีความจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมงานพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ กรุงปารีส ออกไปอย่างน้อย 15 วัน และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในโอกาสถัดไป โดยขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งทางสมาคมและผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อและทำการประกาศใหม่อีกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลความคืบหน้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันแล้ว สนทฝ. จะเก็บข้อมูลของท่านไว้และจะติดต่อกลับเมื่อได้วันที่จะจัดงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ และ สอท. มีความตั้งใจจริงที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Workshop Calls < Campus France Thailand x A.E.T.F >

Campus France Thailand ร่วมมือกับ สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ กำลังมีโปรเจคที่เป็นการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อนักเรียนไทยกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ทราบข้อควรรู้และประสบการณ์ต่างๆจากรุ่นพี่นักเรียนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้ว ทาง Campus France Thailand จะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยแต่ละกิจกรรมจะมีกิจกรรมต่างกันออกไป ดังนี้ 📌 Testimony Callเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสได้มีโอกาสแบ่งปันความประทับใจ แชร์ประสบการณ์และภาพบรรยากาศการเรียน และวีดีโอภาพถ่ายต่างๆเพื่อถ่ายทอดความเป็นอยู่ หรือ จะเป็น Tips ต่างๆที่อยากจะร่วมกันแชร์ให้กับเพื่อนนักเรียนกลุ่มใหม่ได้ฟังกัน 📌 Volunteer Callได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเป็นอยู่ในช่วง COVID-19 การปรับตัว และปัญหาที่เจอ ให้กับเพื่อนนักเรียนที่กำลังจะมาเรียนที่ฝรั่งเศส โดยเป็นการจัด session โดย Campus France ในรูปแบบของ video conference ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563 นี้ 📌 Online Workshopจัดขึ้นโดย Campus France Thailand ในเดือนมิถุนายน โดยเป็น session ในรูปแบบของ video conference [...]

มาตรการผ่อนคลายการกักตัวตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ วันนี้ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการ << Déconfinement >>... Posted by สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ - AETF on Monday, 11 May 2020   สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ วันนี้ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการ << Déconfinement >> ในฝรั่งเศส หรือเรียกว่าการผ่อนปรนมาตรการเมื่อต้องทำกิจกรรมออกนอกที่พัก หลังจากมีการ lockdown ประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเต็ม วันนี้ทางสมาคมฯมีข่าวสารมาแชร์เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในช่วง Déconfinement นี้ ซึ่งแน่นอนว่ากฎระเบียบทุกอย่างจะยังไม่กลับไปเป็นอย่างเมื่อก่อนโดยสมบูรณ์ จะมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามในหลายๆ สถานการณ์ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น New Normal ไปสักระยะเวลาหนึ่งจากวันนี้ << มาตรการผ่อนคลายการกักตัวตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง >> 1. สามารถเดินทางออกจากที่พักได้ในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร โดยไม่ต้องกรอกใบขออนญาตออกจากที่พัก การเดินทางมากกว่า 100 กิโลเมตรจากที่พักจะต้องกรอกใบขออนุญาต ด้วย [...]

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาไทย ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส (ทั้งนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว และ ทุนอื่นๆ)

ทางสมาคมนักเรียนฯ ขอประชาสัมพันธ์แบบสำรวจข้อมูล เพิ่อเก็บข้อมูลนักศึกษาไทย ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิสฯ สนร. ขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษาไทยที่ศึกษา-ฝึกอบรม-แลกเปลี่ยน ฯลฯ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลของท่านจะมีความสำคัญในการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติด้านการศึกษา รวมไปถึงการติดต่อในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดย สนร. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวนี้ต่อสาธารณะ ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้สนร. ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนไทย ทั้งจากทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว และทุนอื่นๆ ที่กำลังศึกษา หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิสฯ เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อสร้างโครงข่ายนักเรียนไทย เพื่อการติดต่อที่ง่ายขึ้นหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ข้อมูลที่กรอกไปนั้นจะถูกเก็บโดย สนร.ประเทศฝรั่งเศส และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวนี้ต่อสาธารณะ เพื่อกรอกแบบสำรวจนักเรียนไทย โปรด คลิกที่นี่หรือ https://docs.google.com/forms/d/1vmVg3fven5tqghbJi0K2A9_l1hq2OsUmizlCSvyVamI/edit

เชิญชวนนักเรียนไทยในยุโรปส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอในงาน TSAC 2020

@Bonn, Germany - May 7-9, 2020 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 (TSAC2020) ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2020 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (more…)

เปิดรับเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) เปิดรับเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯประจำปีพ.ศ. 2563 อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในงาน #AETFFestival2020 คือกิจกรรมการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ คนต่อไป จากการโหวตร่วมกันของสมาชิกสามัญ ดังนั้น ส.น.ท.ฝ จึงอยากเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯทุกท่านให้ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อสานต่อและพัฒนากิจกรรมของสมาคมนี้ที่มีความมุ่งหวังในการช่วยเหลือ จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์รวมของนักเรียนไทยทุกคนในประเทศฝรั่งเศสต่อไป เงื่อนไขของบุคคลที่สามารถถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนายก ส.น.ท.ฝ ได้ คือ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีสถานะภาพเป็นสมาชิกสามัญ* ณ วันที่ทำการเลือกตั้งใหญ่ *หมายเหตุ: สมาชิกสามัญ คือ บุคคลผู้มีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษา การฝึกงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส และไม่ได้รับราชการหรือทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ https://drive.google.com/file/d/1CRGwBE1JPTttmFaMOQ5kCqzkQP6E5fZh/view?usp=sharing …………………………............................................... สมาชิกสมาคมฯท่านใดมีความสนใจที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าชิงตำแหน่ง สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากลิงก์ที่แนบมา และส่งมาที่อีเมล์ mnf.impe@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง https://drive.google.com/file/d/1kX6Ba4SiMrOuuRhjkIFmAZv5lEFuXmRi/view?usp=sharing