Blog

OFII : อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII

อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII เขียนโดย ณภัทร สัตยุตม์ (more…)