Catégorie : เรื่องเล่าของการเรียน

เรื่องเล่าของการเรียน : African Studies

             สวัสดีครับ ชื่อ นิก นนทสิทธิ์ แก้วหานาม ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ให้ไปศึกษาปริญญาตรี-โท วิชา African Studies ที่ประเทศฝรั่งเศส       วิชา African Studies ถือเป็นหนึ่งในสาขาที่คนไทยไม่ค่อยมีใครเรียน เนื่องจากหลายคนอาจคิดว่า ทวีปแอฟริกานั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจไม่สามารถนำมาต่อยอดและหางานได้หลังจากที่เรียนจบ แต่สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สาขานี้นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยมีนักการทูตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานัก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการให้ทุนนี้ไปศึกษา       สาขานี้มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ได้เปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่จะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งแต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกัน บางแห่งอาจเน้นด้านการเมืองการปกครองของแอฟริกา บางแห่งอาจเน้นด้านวัฒนธรรม มานุษยวิทยา หรือภาษา ซึ่งสิ่งที่ผมเลือกเรียน คือสาขาการเมืองและการต่างประเทศ เน้นการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาในทวีปแอฟริกา ที่สถาบันรัฐศาสตร์เมือง Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย และภูมิศาสตร์ของแอฟริกา ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ครบเครื่องที่สุดเกี่ยวกับแอฟริกาในฝรั่งเศส โดยที่ในระดับปริญญาตรี ได้จบสาขารัฐศาสตร์การระหว่างประเทศ และนิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน ที่ Université Jean…

Par orawan aumporn 10 novembre 2017 0