Scroll to top

Catégorie : ข่าวสารอื่น ๆ


เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

  เปิดรับสมัครแล้ว!!! ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนมากถึง 242 ทุน ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ click

By orawan aumporn

novembre 17, 2017

ข้อแนะนำในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

    ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย รวมทั้งเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ชุมชนชาวไทยตามความจำป็นและเหมาะสมของสถานการณ์      สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอนำส่งเอกสารข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มาดังปรากฎตามเอกสารที่นี้  Download ข้อแนะนำเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน

By orawan aumporn

novembre 15, 2017