Catégorie : ข่าวกิจกรรม

งานเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) นำโดย นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 10 ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554 ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ฝ. ชุดปัจจุบันปี 2554 ได้รายงานความคืบหน้าในดำเนินโครงการประจำปี 2554 โดยเฉพาะค่ายอาสา « ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน » และขอรับคำแนะนำจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย (ส.น.ร.) และฝ่ายสถานทูต เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมฯ ในปีนี้ประสบความสำเร็จและราบรื่น ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตและภริยา กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ คณะนักเรียนไทย และคณะ ส.น.ร. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต อีกด้วย

Par admin 6 octobre 2017 0