BLOG

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองมาร์เซย

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II) ในแต่ละปีมีนักเรียนและนักศึกษาไทยจำนวนไม่น้อยเลือกมาศึกษาต่อที่เมืองมาร์เซย (Marseille) นอกจากเหตุผลเรื่องมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่ขึ้นชื่อหลายแห่งแล้ว การปรับตัวใช้ชีวิตในเมืองติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคมากเท่ากับเมืองอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศที่ไม่หนาวจนเกินไปในฤดูหนาว เครื่องเทศคลุกเคล้าอาหารที่ถูกปากคนไทยหรือการคมนาคมภายในเมืองที่มีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ แม้ว่ามาร์เซยจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงปารีส แต่การเดินทางภายในเมืองถือว่าไม่ซับซ้อนเท่า การสร้างและการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในเมืองมาร์เซย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าภาษีที่รัฐจัดเก็บไปคืนมาเป็นสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนอย่างคุ้มค่า นักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติก็พลอยได้อานิสงค์ไปด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการเดินทางภายในเมืองมาร์เซย ตั้งแต่การแบ่งโซนการให้บริการขนส่งสาธารณะ การเลือกใช้บริการขนส่งประเภทต่างๆ ตลอดจนการเลือกใช้ตั๋วโดยสารที่เหมาะกับนักเรียนและนักศึกษา   การแบ่งโซนการให้บริการขนส่งสาธารณะ ก่อนทำความเข้าใจการแบ่งโซน เราต้องรู้จักทำเลที่ตั้งและการบริหารจัดการของเมืองมาร์เซยก่อน มาร์เซยเป็นเมืองท่าสำคัญของจังหวัด Bouches-des-Rhône ในแคว้น Provence-Alpes-Côte d’Azur ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส จังหวัดนี้ประกอบไปด้วย 119 เมือง (commune) ซึ่งมีเมืองหลัก (préfecture) 4 แห่ง ได้แก่ Aix-en-Provence, Arles, Istres และ Marseille ภายในเมืองมาร์เซยมีการแบ่งเขต (arrondissement) ออกเป็น 13 เขต  องค์กรขนส่งสาธารณะของเมืองมาร์เซยมีชื่อเดิมว่า La Régie […]

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในกรุงปารีส

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay, Paris) หนึ่งในเรื่องที่ชวนปวดหัวและเข้าใจได้ยากในช่วงแรกที่มาศึกษาต่อที่กรุงปารีสก็คงหนีไม่พ้นเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะภายในเมือง แม้ว่าปารีสจะเป็นหนึ่งในมหานครที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดในโลก มีวิธีในการเดินทางที่หลากหลาย อาทิ เมโทร 16 สาย (รวมสาย 3bis และ สาย 7bis อีก 2 สาย) รถไฟ RER 5 สาย รถราง 8 สาย และรถเมล์ 315 เส้นทาง พร้อมกับป้ายรถเมล์กว่า 12,000 จุดให้บริการครอบคลุมเกือบทุกเส้นทางภายในเมือง อย่างไรก็ดีบ่อยครั้งที่ผู้มาใหม่มักจะสับสนกับระบบการนับโซน เงื่อนไขการใช้ตั๋ว และวิธีการสมัครตั๋วประเภทต่าง ๆ บทความนี้จะมาช่วยสรุปเพื่อทำความเข้าใจเรื่องซับซ้อนเหล่านี้ การนับเขตและโซนภายในปารีส กรุงปารีสประกอบไปด้วย 20 เขต (arrondissements) ทั้ง 20 เขตมีการเรียงลำดับต่อกันจากเขตเมืองชั้นในสู่ชั้นนอก และนับตัวเลขต่อกันลักษณะแบบก้นหอยวนตามเข็มนาฬิกา เราสามารถสังเกตเขตที่เราอาศัยอยู่ได้ด้วยการดูที่ป้ายบอกชื่อถนนบริเวณหัวมุมทางแยกต่างๆ จะแสดงตัวเลขเขตที่เราอาศัยอยู่ เช่น 5ème […]

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต(Doctoral school of French and comparative literatures, Faculty of Arts, Sorbonne University) การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศส การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศสในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) โดยปกติแล้วเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่พักอาศัย(ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นักเรียนผู้เช่าที่พักจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำประปาด้วยตนเอง การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส ในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) นักเรียนผู้เช่าที่พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องติดต่อการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF — Électricité de France) ด้วยตนเอง มีวิธีดำเนินการให้เลือกดังนี้   ทางเลือกที่ 1 ติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) ในเขตที่พักอาศัยของตน ทางเลือกที่ 2 ดำเนินเรื่องออนไลน์ การติดต่อ (ใช้คำค้น EDF ตามด้วยรหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขเขตที่อยู่) จากเว็บไซต์ https://particulier.edf.fr/en/home.html เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหมายเลขที่ชัดเจน เอกสารยืนยันที่อยู่ของตนเอง เช่น เอกสารการเช่าบ้าน (attestation de […]

การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay) CAF คืออะไร? CAF หรือ Caisse d’Allocations Familiales คือหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลรัฐสวัสดิการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยที่ไม่จำกัดสัญชาติ ทั้งนี้ CAF จะช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยราว 30 – 50 % ของค่าเช่าที่พัก โดยประเมินจากรายได้ ขนาดห้อง และ จำนวนบุคคลที่เราต้องดูแล (หากเราไม่มีรายได้ อยู่ในห้องขนาดเล็ก หรือ มีบุตรที่อาศัยอยู่ด้วยและต้องดูแล ก็จะได้ความช่วยเหลือในสัดส่วนที่มากกว่า) ใครสามารถขอเงินค่าอุดหนุนได้บ้าง ผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นผู้เช่าห้องพักเอง หรือเป็นผู้เช่าร่วม (การเช่าห้องต่อผู้เช่าคนอื่น (sous-location) จะไม่สามารถขอเงินอุดหนุนจาก CAF ได้ เนื่องจากสัญญาเช่าจะต้องเป็นชื่อของผู้ที่ยื่นขอเงินค่าอุดหนุน) หากเป็นผู้เช่าร่วม (collocation)ให้ยื่นเอกสารขอ CAF แยกกัน ผู้สมัครจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้เช่า (ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น สามี-ภรรยา) และมีเจ้าของบ้านที่ให้เช่าบ้านอย่างถูกกฎหมายและเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกปี ผู้สมัครจะต้องมี long-term […]

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐสวัสดิการ ที่มีระบบประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองรักษาพยาบาล จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป สำหรับนักศึกษาที่มาศึกษาในฝรั่งเศส เรื่องประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในปีการศึกษา 2561-2562 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา ซึ่งจะเข้าที่อยู่ตัวในปี 2563    ในชั้นต้นนี้ ขอทำความเข้าใจกับศัพท์เรื่องประกันสุขภาพก่อน ประกันสุขภาพหลักและประกันสุขภาพเสริม 1.ประกันสุขภาพหลัก หรือที่รู้จักกันในนามว่า Sécurité sociale ซึ่งแท้จริงแล้ว  คำนี้หมายถึงกองทุนประกันสังคมซึ่งครอบคลุมสวัสดิการหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องกองทุนรักษาพยาบาลนี้คือ Caisse d’Assurance Maladie เรียกสั้นๆว่า CPAM แต่ละเขตจะมี CPAM ประจำเขต  ผู้ที่ทำงานมีรายได้ทุกคน   รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน หรือทำงานในห้องทดลอง จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคม หัก ณ ที่จ่ายโดยนายจ้าง และมีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ Securité Sociale ด้วย นักศึกษาต่างชาติมักจะรู้จักสวัสดิการรักษาพยาบาลตัวนี้   ในชื่อของบัตรเขียว Carte Vitale   ซึ่งรัฐออกให้แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ทั้งคนทำงาน คนว่างงาน และนักศึกษา บัตรนี้เก็บข้อมูลสิทธิในการรักษาพยาบาลเพื่อใช้แสดงต่อสถานพยาบาลเวลาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่  […]

การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ศรัณย์ ป่านแก้ว (Center of Immunology Marseille Luminy,  Aix-Marseille University) หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ นอกจากปัจจัยสี่อันได้แก่ อาหาร น้ำ ที่อยู่ และเครื่องนุ่งห่มแล้ว ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จัก ในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย และภาษาที่ไม่เข้าใจ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยแก้สถานการณ์เหล่านี้ได้ ระบบการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของประเทศฝรั่งเศสจะมีลักษณะเดียวกับประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการหลักๆอยู่ 3 ค่ายได้แก่ SFR, Orange และ Bouygues ค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ถึง 50 ยูโร โดยมักจะขึ้นอยู่กับปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ต่อเดือนเป็นหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริการรายย่อย เช่น RED by SFR, Free, Sosh และ La poste เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีสัดส่วนค่าบริการต่อปริมาณอินเตอร์ที่ใช้งานได้สูงกว่าค่ายใหญ่ แต่ก็จะมีพื้นที่สัญญาณที่ครอบคลุมน้อยกกว่า รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์มือถือเองก็จะมีอยู่สองรูปแบบคือ แบบเติมเงิน และแบบรายเดือน ซิมมือถือ (SIM) […]

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

นายมารุตพงศ์ ภู่อ่ำ (Faculty of Science, Sorbonne University) นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต (Faculty of Arts, Sorbonne University)

ขั้นตอนการหาที่พักเอกชนในประเทศฝรั่งเศส

หอพักเอกชน Rujeeluck Seelakat (Faculté des Lettres, Sorbonne Université)

ขั้นตอนสำรองหอพักรัฐบาลสำหรับนักศึกษา (Crous)

 Surasak Pradapthoy  (Faculté des Lettres, Université Lyon II)

รายชื่อนักแปล

รายชื่อผู้แปลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส Traducteurs Assermentés