BLOG

ประกันสุขภาพฝรั่งเศส

โดย นางสาวสุพรรษา ทัศน์ยิ่งยง, Université Grenoble Alpes

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

โดย นางสาวทิพย์ลดา อินทำ, Université de Tours

ขั้นตอนต่างๆเมื่อมาถึงฝรั่งเศส

โดย นางสาวศิวพร พิมพ์ภู, Université Grenoble Alpes

รีวิวการใช้ชีวิตระยะแรกของนักเรียนทุนในฝรั่งเศส ผ่านสิ่งที่ควรทำ 10 ข้อ

โดย นายสิรวิชญ์ ทีวะกุล, Université Toulouse 1 Capitole

แปลงหนังสือ (ที่ไม่ใช้แล้ว) ให้เป็นเงิน

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II)

ล่าขุมทรัพย์ในปารีส

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II)

ถุงยังชีพเพื่อนักศึกษา

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II)

La SPA : จุดนัดพบน้องหมา-น้องแมว

Surasak PRADAPTHOY (Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II)