Author - Vorakit Vorakitphan

Workshop Calls < Campus France Thailand x A.E.T.F >

Campus France Thailand ร่วมมือกับ สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ กำลังมีโปรเจคที่เป็นการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อนักเรียนไทยกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ทราบข้อควรรู้และประสบการณ์ต่างๆจากรุ่นพี่นักเรียนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้ว ทาง Campus France Thailand จะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนไทยที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยแต่ละกิจกรรมจะมีกิจกรรมต่างกันออกไป ดังนี้ 📌 Testimony Callเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสได้มีโอกาสแบ่งปันความประทับใจ แชร์ประสบการณ์และภาพบรรยากาศการเรียน และวีดีโอภาพถ่ายต่างๆเพื่อถ่ายทอดความเป็นอยู่ หรือ จะเป็น Tips ต่างๆที่อยากจะร่วมกันแชร์ให้กับเพื่อนนักเรียนกลุ่มใหม่ได้ฟังกัน 📌 Volunteer Callได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเป็นอยู่ในช่วง COVID-19 การปรับตัว และปัญหาที่เจอ ให้กับเพื่อนนักเรียนที่กำลังจะมาเรียนที่ฝรั่งเศส โดยเป็นการจัด session โดย Campus France ในรูปแบบของ video conference ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563 นี้ 📌 Online Workshopจัดขึ้นโดย Campus France Thailand ในเดือนมิถุนายน โดยเป็น session ในรูปแบบของ video conference [...]