Scroll to top

Auteur : orawan aumporn


เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561

  เปิดรับสมัครแล้ว!!! ทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนมากถึง 242 ทุน ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ click

By orawan aumporn

novembre 17, 2017

ข้อแนะนำในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

    ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย รวมทั้งเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ชุมชนชาวไทยตามความจำป็นและเหมาะสมของสถานการณ์      สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอนำส่งเอกสารข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มาดังปรากฎตามเอกสารที่นี้  Download ข้อแนะนำเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน

By orawan aumporn

novembre 15, 2017

ชี้แจงและประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2560/2561

       ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560/2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศและชี้แจงผลการเลือกตั้งตามประกาศต่อไปนี้ (คลิกที่ link) ชี้แจงการตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ชี้แจงการตัดสิทธิ์ ประกาศผลการเลือกตั้งนายก ส.น.ท.ฝ. : ประกาศผลการเลือกตั้ง

By orawan aumporn

novembre 10, 2017

เรื่องเล่าของการเรียน : African Studies

             สวัสดีครับ ชื่อ นิก นนทสิทธิ์ แก้วหานาม ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ ให้ไปศึกษาปริญญาตรี-โท วิชา African Studies ที่ประเทศฝรั่งเศส       วิชา African Studies ถือเป็นหนึ่งในสาขาที่คนไทยไม่ค่อยมีใครเรียน เนื่องจากหลายคนอาจคิดว่า ทวีปแอฟริกานั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว และอาจไม่สามารถนำมาต่อยอดและหางานได้หลังจากที่เรียนจบ แต่สำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สาขานี้นับว่าจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยไม่ค่อยมีนักการทูตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานัก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการให้ทุนนี้ไปศึกษา       สาขานี้มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ได้เปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่จะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ซึ่งแต่ละที่จะมีความโดดเด่นต่างกัน บางแห่งอาจเน้นด้านการเมืองการปกครองของแอฟริกา บางแห่งอาจเน้นด้านวัฒนธรรม มานุษยวิทยา หรือภาษา ซึ่งสิ่งที่ผมเลือกเรียน คือสาขาการเมืองและการต่างประเทศ เน้นการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาในทวีปแอฟริกา ที่สถาบันรัฐศาสตร์เมือง Bordeaux (Sciences Po Bordeaux) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย และภูมิศาสตร์ของแอฟริกา ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ครบเครื่องที่สุดเกี่ยวกับแอฟริกาในฝรั่งเศส โดยที่ในระดับปริญญาตรี ได้จบสาขารัฐศาสตร์การระหว่างประเทศ และนิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน ที่ Université Jean […]

By orawan aumporn

novembre 10, 2017