aetf_logo1


สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ) ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันในงาน
AETF Festival 2020 (Academic Conference & Thai Students reunion)
ภายใต้ธีมงาน “ยุคแอนโทรโปซีน” ประเทศไทยจะเอาตัวรอดอย่างไรในวิกฤติสิ่งแวดล้อม

The Anthropocene :

The Anthropocene คือ จุดสิ้นสุดของยุคทางธรณีวิทยายุคเก่า เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากด้วยน้ำมือมนุษย์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพครั้งใหญ่ คำว่า “ยุคแอนโทรโปซีน” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจวิกฤติสิ่งแวดล้อม เท่ากับมนุษย์ตระหนักถึงผลกระทบที่เรามีต่อโลกในปัจจุบันและกำลังหาหนทางรับมือและรับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตามมา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ

1. การบรรยายพิเศษ “Anthropocene ยุคที่กำเนิดใหม่ที่มนุษย์ครองโลก” โดย อ.มิ่ง ปัญหา อ.ประจำคณะภาษาและวรรณคดี ม.ธรรมศาสตร์ และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.เชฟฟีลด์ สหราชอาณาจักร
2. การบรรยายพิเศษ “Sustainability Trends in the Business World & Essilor contribution to sustainability development Industrial use cases” โดย คุณ Pawinee JANKAEW Industrial Project Manager, Global Engineering บริษัท Essilor
3. การบรรยายพิเศษ “เล่าประสบการณ์การสมัครงาน และทำงานในประเทศฝรั่งเศส” โดย คุณชวลิต ตั้งวงษ์พิบูลย์ ผู้จัดการบริษัท CHAWAWA Paris และแอดมินเพจนักเรียนไทยในปารีส
4. การนำเสนอทางวิชาการโดยนักเรียนไทยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยุคแอนโทรโปซีนและวิกฤติสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
5. กิจกรรม Student Meeting (Network building)
6. กิจกรรม Participant Showcase “โชว์เคส โชว์ของ โชว์คิด”
7. กิจกรรม Talk ไม่เท็จ Lyon ตอน “กิน เที่ยว ชิม ชม: Lyon ที่คุณอาจยังไม่รู้” และ Lyon City Tour

เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2020 ที่เว็บไซต์

https://form.jotformeu.com/93384189045364

———————————-

ค่าลงทะเบียน*

*หมายเหตุ 1 : นักเรียนทุนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะสามารถเบิกค่าลงทะเบียนร่วมงานจำนวน 140 ยูโร และค่าเดินทางตามจริงโดยชั้นประหยัดได้ (สอบถามรายละเอียดการเบิกได้ที่ สนร. ฝรั่งเศส)
*หมายเหตุ 2 : สำหรับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน ก.พ. สามารถติดต่อกับทาง ส.น.ท.ฝ. เพื่อแจ้งขอคูปองส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook page @AETFpage หรืออีเมล์มาที่ pr.aetf@gmail.com (คูปองส่วนลดมีจำนวนจำกัด)

AETF2020 Booklet available here!

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020

12.00 – 14.00 Check – in เข้าที่พัก
(Hotel Ibis Lyon Centre Perrache)
14.00 – 14.30 Register / Welcome reception
14.30 – 15.30 Friend Starter / Orientation
15.30 – 16.30 Talk ไม่เท็จ Lyon
ตอน “กิน เที่ยว ชิม ชม: Lyon ที่คุณอาจยังไม่รู้
16.30 – 18.30 Lyon City Tour
18.30 – 21.00 พักผ่อน – รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
21.00 – 23.00 กิจกรรมสร้างเครือข่าย Network building

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020

06.30 – 08.30 รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 08.50 ลงทะเบียน
08.50 – 09.55 พิธีเปิดงาน
นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ กล่าวรายงาน
นางสาวณัฐธิดา อัตถทิพพหลคุณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงาน
เอกอัครราชทูต ฯพณฯ ศรัณย์ เจริญสุวรรณ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ให้โอวาทกับนักเรียน
นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้โอวาทกับนักเรียน
ดร. มาณพ สิทธิเดช
09.55 – 10.40 การบรรยายพิเศษ:
The Anthropocene – the age of humanity: theories, perspectives and application in English literature
โดย อ.มิ่ง ปัญหา
อาจารย์ประจำคณะภาษาและวรรณคดี ม.ธรรมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.เชฟฟีลด์ สหราชอาณาจักร
10.40 – 10.55 พักรับประทานอาหารว่าง
10.55 – 12.10 การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด
Student café : “The Anthropocene through (Thai) students’ eyes
12.10 – 13.20 รับประทานอาหารกลางวัน
การนำเสนอทางวิชาการแบบปากเปล่า โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
13.30 – 13.50 หัวข้อ : “สัตวศิลป์” ในนิยายเรื่อง L’œil du loup  ของ Daniel Pennac
โดย นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อย
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Lumière (Lyon II)
13.55 – 14.15 หัวข้อ : The effect from anthropogenic electromagnetic noises on Arabidopsis blue-light receptor cryptochrome
โดย นายมารุตพงศ์ ภู่อ่ำ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Sorbonne (UPMC – Paris VI)
14.20 – 14.40 หัวข้อ : Synthetic biology: Reinventing life
โดย นายศรัณย์ ป่านแก้ว
นักศึกษาระดับปริญญาเอก Center of Immunology Marseille Luminy (CIML) and Institute of Mathematics Marseille (I2M)
14.45 – 15.05 หัวข้อ : Anthropocene is a tragedy : rereading Madanabadha through ecofeminist lens
โดย นายปริวรรต์ สุขวิชัย
นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Paris-Nanterre (Paris X)
15.10 – 15.25 พักรับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอทางวิชาการแบบปากเปล่า โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
15.25 – 15.45 หัวข้อ : กลยุทธ์การกำจัดมะเร็งระยะลุกลามด้วยแนวคิดจากการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในยุคแอนโทรโปซีน
โดย นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Paris-Saclay (Paris XI)
15.50 – 16.10 หัวข้อ : วรรณกรรมและศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติโลกร้อนในโลกตะวันตก:
ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และข้อจำกัด
(กรณีศึกษา In Praise of Air Installation Project, Raining Poetry Project และ นวนิยาย Cli-fi)
โดย นางสาวรุจีลักษณ์ สีลาเขต
มหาวิทยาลัย Sorbonne (Paris Sorbonne – Paris IV)
16.15 – 17.05 การบรรยายพิเศษ:
Sustainability Trends in the Business World & Essilor contribution to sustainability development Industrial use cases
โดย คุณ Pawinee JANKAEW
Industrial Project Manager, Global Engineering บริษัท Essilor
17.10 – 18.00 การบรรยายพิเศษ:
ประสบการณ์การสมัครงาน และทำงานในประเทศฝรั่งเศส
โดย คุณชวลิต ตั้งวงษ์พิบูลย์
ผู้จัดการบริษัท CHAWAWA Paris และแอดมินเพจนักเรียนไทยในปารีส
18.00 – 18.15 ถ่ายภาพร่วมกัน
19.00 – 21.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร Bangkok Royal Lyon

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

06.30 – 08.45 รับประทานอาหารเช้า และ Check-out ห้องพัก
08.45 – 09.30 Participant Showcase “ โชว์เคส โชว์ของ โชว์คิด
09.30 – 09.45 การมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น และสรุปกิจกรรม
09.45 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.30 การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำวาระปีพ.ศ. 2563/2564 (ค.ศ.2020/2021)

สถานที่จัดงาน
Hotel Ibis Lyon Centre Perrache
28 Cours de Verdun Perrache, Lyon, France, 69002