งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 และงานฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ

งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 และงานฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจําปี 2566 และ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

ในโอกาสพิเศษปีนี้ พบกับพวกเราภายใต้ชื่องาน “Beyond 100: Re-evaluating the Legacy, Pioneering the Possible Future”

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

– กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยในฝรั่งเศส

– เสวนาทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา

– กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ฝรั่งเศส พร้อมกับเรียนรู้วิธีการดื่มไวน์ และทดลองชิมไวน์กับผู้เชี่ยวชาญ

– ร่วมฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Anti-Aging และ Regenerative Medicine

– Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

– งานเฉลิมฉลองสมาคมฯ ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ

ท่านสามารถดูกำหนดการและอัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12qCOx9_gao2dzakpuHvK-ByDQ-ROB-Bn/view?usp=share_link

และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบ Early registration ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (จนถึงวันที่ 5 มีนาคม เท่านั้น) ในราคาเพียง 35 ยูโร สำหรับการเข้างานทั้ง 3 วัน! https://forms.gle/nhbJrbQrznRNZTzB8

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *