กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022

ข่าวดี !! สำหรับทุกคนที่กำลังจะเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม เวลา 14:00-15:30 น ตามเวลาประเทศฝรั่งเศส (19:00-20:30 น ตามเวลาประเทศไทย)

ภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วย
– การกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนไทยโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์
– การแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี
– การแนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำเอกสารต่างๆ เมื่อมาถึงประเทศฝรั่งเศส
– การพบปะพูดคุยเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยตามเมืองต่างๆ

กิจกรรมจะเกิดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online) ผ่านระบบ Microsoft Teams

ทุกคนที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ฟรีผ่านทาง Google Form จนถึงวันที่ 1 สิงหาคมนี้เท่านั้น https://forms.gle/5AXZvNtRLcuTmtFD8

และสามารถดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมได้ https://drive.google.com/file/d/1n34xdYuJc-EmRUvnhB8wsxWuufGZLmcl/view?usp=sharing

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *