ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖

01.-ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม-2022-2023

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *