ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕

3-2564-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ-2021-2022

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *