ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปีขึ้น และได้มีการประชุมวิสามัญประจำปี ส.น.ท.ฝ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อการจัดหานายกสมาคมฯคนใหม่ เพื่อให้การบริหารให้สมาคมฯบรรลุจุดประสงค์การทำงานเพื่อนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมี

นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อย

เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผ่านการโหวตของสมาชิกสามัญปัจจุบันของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและนายสุรศักดิ์ จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ คนที่ ๙๙ ของสมาคมฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง-ฉบับที่-๔-ผลการเลือกตั้ง-1

Share this post