ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของนายกสมาคมฯ เป็นรักษาการนายกสมาคมฯ และคณะฯ (ประจำปี 2563/2564)

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของนายกสมาคมฯ เป็นรักษาการนายกสมาคมฯ และคณะฯ (ประจำปี 2563/2564)

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ 1/2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรักษาการนายกสมาคมฯ และคณะฯ

1-2564-ประกาศรักษาการนายก-2020-2021

Share this post