ถุงยังชีพเพื่อนักศึกษา

ถุงยังชีพเพื่อนักศึกษา

Surasak PRADAPTHOY

(Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II)

นักศึกษาและเยาวชนถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่แปลกใจเลยที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะให้ความสำคัญกับกลุ่มนักศึกษาเป็นพิเศษด้วยการออกนโยบายต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเรียนได้เทียบเท่ากับสถานการณ์ปกติ นอกจากมาตรการช่วยด้านการศึกษาแล้วรัฐบาลก็ยังใส่ใจในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษาด้วย นโยบายเร่งด่วนที่เห็นเป็นรูปธรรมคือรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารมากกว่า 70 % ในโรงอาหารของ CROUS แต่กระนั้นก็ยังมีนักศึกษาที่มาจากครอบครัวยากจนอีกจำนวนมากที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารและอดมื้อกินมื้อ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของกลุ่มเคลื่อนไหวในสังคมหลายกลุ่มเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังเดือดร้อน

เพื่อนร่วมชาติร่วมผนึกน้ำใจช่วยนักศึกษาเยาว (ชน+วัย) รุ่น

สหพันธ์นักศึกษา องค์กรต่างๆและกลุ่มเคลื่อนไหวมากมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับแคว้นได้ออกมาระดมความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปบริจาคอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่นักศึกษา การช่วยเหลือนี้ไม่แบ่งแยกชาติกำเนิด เพียงแค่ว่าเรามีสถานะนักศึกษาและกำลังเดือดร้อน เราก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับบริจาคถุงยังชีพได้ ในเบื้องต้นเราสามารถตรวจสอบข้อมูลการขอรับบริจาคได้จากมหาวิทยาลัยและศูนย์ช่วยเหลือสังคมต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อนๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองต่อไปนี้ AIX-MARSEILLE, BORDEAUX, LILLE, LYON, MONTPELLIER, PARIS, RENNES, STRASBOURG, TOULOUSE สามารถเข้าชมเว็บไซต์ https://www.reunionnaisdumonde.com เพื่อตรวจสอบองค์กรที่เข้าร่วมโครงการบริจาคถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีกำหนดการวันเวลาเพื่อติดต่อขอรับถุงยังชีพ เรื่องราวถุงยังชีพในฝรั่งเศสสะท้อนให้เห็นว่าน้ำใจจากสังคมในยามวิกฤตจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที การช่วยเหลือนักศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เพิกเฉยไม่ได้เพราะคนฝรั่งเศสเองมองว่านักศึกษา “เยาวรุ่น” คือกำลังหลักที่จะพัฒนาชาติต่อไป

อ้างอิง

https://actu.fr/normandie/caen_14118/distribution-gratuite-a-caen-de-produits-de-premiere-necessite-pour-les-etudiants_39215661.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/distribution-colis-alimentaires-etudiants-place-du-pantheon-1894818.html

https://ad75.restosducoeur.org/centres-departementaux/paris-18-centre-daccueil-et-de-distribution-alimentaire-etudiants-uniquement/

https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/etudiants-etre-aide-ou-aider-en-confinement

https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/actualites/etudiants-ou-trouver-de-l-aide-et-des-repas-en-france/

 

Share this post