AETF Festival 2021

AETF Festival 2021

📢📢🇫🇷💼 AETF Festival 2021 (Academic Conference & Thai Students reunion)💼🇫🇷📢📢
งานประชุมวิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2021

สวัสดีครับเพื่อนๆนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสทุกคน
วันนี้ทางสมาคมฯมีกิจกรรมดีๆมาบอกกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจ ทั้งในด้านวิชาการและความเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 🇫🇷

📌 ภายใต้หัวข้อ
TH: เรียนรู้ – รับมือ – รอดพ้น: วิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกศาสตร์ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน
EN: Pandemic and Innovation in the midst of the uncertainty era: “How do we do to tackle the crisis?”
.
📌 บทนำ:

มนุษย์เผชิญกับโรคระบาดมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภายในท้องถิ่น โรคระบาดประจำฤดูกาล หรือร้ายแรงถึงขั้นลุกลามเป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่มนุษย์ก็หาทางยับยั้งโรคระบาดนั้นๆ ตามความรู้และวิทยาการของแต่ละสมัย ในห้วงต้นศตวรรษที่ 21 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สร้างความหวาดกลัวแก่มวลมนุษยชาติอย่างยิ่งและสร้างผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชากรโลกแทบจะทุกคนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันกับโรคระบาด ปัจจุบันการทดลองวัคซีนในมนุษย์ยังไม่แล้วเสร็จ มนุษย์จึงต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ แต่ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายเมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ การคิดค้นและการทดลองจากหลากหลายศาสตร์เพื่อให้เกิด “นวัตกรรม” ที่จะมารองรับวิกฤตการณ์นี้ นวัตกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ในทุกๆปีที่ผ่านมา สนทฝ. ได้มีการจัดงาน AETF Festival ขึ้นในเมืองต่างๆ ซึ่งในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ทาง สนทฝ. จึงได้จัดงาน AETF Festival ในรูปแบบ video conference

💡 สนทฝ. เปิดรับบทคัดย่อ (abstract) เพื่อนำเสนอในงานจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

💡 เพื่อนๆสามารถส่ง abstract ได้ทาง pr.aeft@gmail.com ระหว่าง 300-500 คำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมชื่อหัวข้อ และประวัติอย่างย่อของผู้ส่ง (ชื่อ-นามสกุล, มหาวิทยาลัย, สาขาที่เรียน, ชั้นปี และหัวข้อทำวิจัย) ระหว่าง 100-200 คำ

💡 สาขาวิชาที่เปิดรับ:
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
3) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) กลุ่มบริหารธุรกิจ

เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน !!!! สมัครได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทาง:
E-mail: pr.aeft@gmail.com และที่เว็บไซต์ http://aetf-online.com

มาเจอกันให้ได้นะครับ

Share this post