การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนีซ

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนีซ

Surasak PRADAPTHOY

(Faculté des Lettres, Université Lumière Lyon II)

เมื่อพูดถึงเมืองนีซ (Nice) เรามักจะนึกถึงเมืองพักตากอากาศ ชายหาด สายลมและแสงแดดตามแนวชายฝั่ง Côte d’Azur แต่นีซไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยว นีซเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาไทยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ ในฝรั่งเศสเลยทีเดียว Université Côte d’Azur เป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านพหุสาขาวิชาและการวิจัยที่กระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสสนับสนุนด้านงบประมาณพิเศษเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนและการวิจัยให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ (Initiative d’excellence) และในปีค.ศ. 2015 มหาวิทยาลัย Nice-Sophia-Antipolis และสถาบันการศึกษาเฉพาะทางหลายแห่งภายในแคว้นก็ได้รวมกับ Université Côte d’Azur เป็นเครือเดียวกันซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 100 สัญชาติ นักเรียน-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือวางแผนจะมาศึกษาต่อที่นี่จำเป็นต้องรู้จักการใช้ชีวิตในเรื่องต่างๆ รวมถึงการคมนาคมขนส่งภายในเมืองนีซ

นีซเป็นเมืองหลวงของจังหวัด  Alpes- Maritime และเป็นเมืองท่าอันดับสองรองจากมาร์เซยซึ่งอยู่ในแคว้นเดียวกันที่ชื่อว่า Provence-Alpes-Côte d’Azur องค์การขนส่งมวลชนของเมืองนีซเปลี่ยนโครงสร้างมาหลายครั้งในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ช่วงปลายปีค.ศ. 2009 ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองนีซเปลี่ยนมาใช้ชื่อเรียกว่า Ligne d’Azur โดยให้บริการในพื้นที่ไกลมากกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตมหานครเมืองนีซซึ่งหมายถึงภายในเมืองนีซและเมืองโดยรอบอีก 49 เมือง การเดินทางภายในเมืองนีซมีเพียงแค่รถรางเบา (Tramway) และรถประจำทางเท่านั้น

การคมนาคมภายในเมืองนีซ  

  1. รถรางเบามีทั้งหมด 3 สายหลัก ใช้หมายเลขกำกับชื่อเรียกตามลำดับ สาย 1 เป็นสายแรกของเมือง เรียกได้ว่าเป็นสายที่วิ่งผ่านใจกลางเมืองและจุดสำคัญหลายแห่ง สาย 2 ให้บริการระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก สายนี้วิ่งขนานไปกับชายฝั่งทะเลส่วนปลายสายฝั่งตะวันตกมีจุดแยกออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมุ่งหน้าสู่สนามบิน Nice-Côte d’Azur และอีกฝั่งไปทางเขต Digue des Français สายที่ 3 วิ่งระหว่างสนามบินและย่านเมืองใหม่ Eco-Vallée รถรางเบาสายที่1 และ 2 ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00 – 01.00 น. สายที่ 3 ตั้งแต่ 04.00 – 00.00 น. ว่ากันว่ารถรางเบาช่วยลดมลภาวะภายในเมืองนีซและลดปริมาณรถบนท้องถนนได้มากถึง 20, 000 คันต่อวัน นอกจากนั้นยังมีรถรางเบาเฉพาะกิจเพื่อให้บริการในเหตุการณ์สำคัญด้วย เช่น การแข่งฟุตบอลที่ Stade de Nice โดยจะให้บริการแฟนบอลตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขันจนถึงจบการแข่งขัน

รูปที่ 1 รถรางเบาภายในเมืองนีซ

  1. รถประจำทางที่วิ่งเส้นทางเดียวกับรถรางเบา (bus à effet tram) เนื่องจากรถรางเบาอาจไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้คน เมืองนีซจึงได้จัดรถประจำทางสายพิเศษขึ้นเพื่อใช้วิ่งทับบางเส้นทางของรถรางเบา เพื่อให้บริการสถานีที่มีผู้คนใช้บริการหนาแน่น รถประจำทางสายพิเศษนี้จะใช้ตัวเลขกำหนดชื่อคือรถประจำทางสายที่ 5-9
  2. รถประจำทาง ปัจจุบันรถประจำทางในเมืองนีซให้บริการเกือบ 100 เส้นทางรวมถึง 49 เมืองใกล้เคียง นอกจากเส้นทางประจำแล้ว รถประจำทางยังให้บริการเส้นทางพิเศษ เช่น รถประจำทางเพื่อรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะ (Scolabus) หรือ รถประจำทางไปสนามบิน Côte d’Azur ในราคา 6 ยูโร

รูปที่ 2 รถประจำทางในเมืองนีซ

อัตราค่าโดยสาร

สำหรับการเดินทางเป็นเที่ยวมีชื่อเรียกว่า Ticket Solo สนนราคาอยู่ที่ 1.50 ยูโรต่อเที่ยว สามารถใช้ร่วมกับรถรางเบาและรถประจำทางภายใน 74 นาทีหลังจากเปิดใช้บัตร อย่างไรก็ตามหากเราเดินทางประจำ การสมัครรายเดือนหรือรายปีจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น บัตรโดยสารจะเป็นบัตรแข็งมีแถบแม่เหล็กใช้สำหรับการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในปีค.ศ. 2010 ระบบขนส่ง Ligne d’Azur เป็นเจ้าแรกในยุโรป ที่นำระบบไร้สัมผัส (sans contact) มาใช้ในการเติมเงินในบัตรโดยสารผ่านระบบโทรศัพท์ Android เราสามารถดาวน์โหลด application NFC Nice Ticket เพื่อซื้อบัตรโดยสารได้ทุกประเภทรวมถึงบัตรโดยสารรายเดือนและรายปี สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ iPhone ต้องดาวน์โหลด application Nice Ticket แต่จะมีข้อจำกัดให้ซื้อตั๋วโดยสารประเภทเที่ยวเดียวหรือประเภท 10 ครั้ง เท่านั้น สำหรับช่องทางการซื้อตั๋วผ่าน application เราสามารถบันทึกการเดินทางแต่ละครั้งผ่านโทรศัพท์ Smartphone

รูปที่ 3 บัตรโดยสารประเภทเติมเงิน

สำหรับวิธีการสมัครแบบดั้งเดิม นักเรียน-นักศึกษาสามารถสมัครได้ที่สำนักงานของ  Ligne d’Azur โดยจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญแสดงตนฉบับจริง รูปถ่าย บัตรนักศึกษาตัวจริง และเอกสารบัญชีธนาคาร (RIB) ทั้งนี้จะต้องเสียค่าเอกสารราคา 8 ยูโรสำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 26 ปี แต่ค่าเอกสารจะลดลงเหลือ 1 ยูโร สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 26-64 ปี (เหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีส่วนลดสำหรับรายเดือนหรือรายปี) น่าสังเกตว่าบัตรรายเดือนและรายปีของเมืองนีซไม่ได้อิงระยะวันใช้งานตามปฏิทิน บัตรรายเดือนมี อายุ 31 วัน อายุนับจากการเปิดใช้บัตรครั้งแรก ส่วนบัตรรายปีมีอายุ 1 ปี หลังจากวันที่ซื้อ

ตารางสรุปอัตราค่าโดยสารสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

หมายเหตุ ไม่มีการสมัครสมาชิกบัตรรายสัปดาห์แต่จะมีตั๋วเดินทาง 10 ครั้งแทน หากมิเช่นนั้นสำหรับจะมีบัตรสัปดาห์ Pass 7 jours ราคา 15 ยูโร

จะเห็นได้ว่าการเดินทางภายในเมืองนีซนั้นไม่ซับซ้อนและค่าโดยสารมีราคาย่อมเยา นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนต่างชาติพิจารณาเมื่อมาศึกษาต่อที่นี่ อย่างไรก็ตามนีซเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองสำคัญของประเทศฝรั่งเศส เช่น Antibes, Cannes  Grass เป็นต้น และแน่นอนว่าค่าโดยสารระหว่างนีซกับเมืองเหล่านี้ราคาก็เป็นธรรมโดยเฉพาะกับนักเรียน-นักศึกษาเช่นกัน

อ้างอิง

https://www.nicecotedazur.org/deplacement/le-bus/le-r%C3%A9seau-ligne-d-azur

https://www.nice.fr/fr/transports-et-deplacements/une-politique-commune

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51351/initiatives-d-excellence.html#qu_est_ce_qu_un_campus_d_excellence

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030295451

https://univ-cotedazur.fr/nous-connaitre-3

https://www.lignesdazur.com/fr/

Share this post