การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี

(Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay)

CAF คืออะไร?

CAF หรือ Caisse d’Allocations Familiales คือหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลรัฐสวัสดิการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยที่ไม่จำกัดสัญชาติ ทั้งนี้ CAF จะช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยราว 30 – 50 % ของค่าเช่าที่พัก โดยประเมินจากรายได้ ขนาดห้อง และ จำนวนบุคคลที่เราต้องดูแล (หากเราไม่มีรายได้ อยู่ในห้องขนาดเล็ก หรือ มีบุตรที่อาศัยอยู่ด้วยและต้องดูแล ก็จะได้ความช่วยเหลือในสัดส่วนที่มากกว่า)

ใครสามารถขอเงินค่าอุดหนุนได้บ้าง

 1. ผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นผู้เช่าห้องพักเอง หรือเป็นผู้เช่าร่วม (การเช่าห้องต่อผู้เช่าคนอื่น (sous-location) จะไม่สามารถขอเงินอุดหนุนจาก CAF ได้ เนื่องจากสัญญาเช่าจะต้องเป็นชื่อของผู้ที่ยื่นขอเงินค่าอุดหนุน)
 2. หากเป็นผู้เช่าร่วม (collocation)ให้ยื่นเอกสารขอ CAF แยกกัน
 3. ผู้สมัครจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้เช่า (ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น สามี-ภรรยา) และมีเจ้าของบ้านที่ให้เช่าบ้านอย่างถูกกฎหมายและเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกปี
 4. ผู้สมัครจะต้องมี long-term resident permit และอาศัยในประเทศฝรั่งเศสอย่างถูกกฎหมาย

ข้อควรรู้ก่อนการสมัครขอ CAF

เอกสารที่จำเป็นจะต้องยื่นเพื่อการพิจารณาหลัก ๆ ประกอบไปด้วย สำเนารับรองที่อยู่อาศัย และสำเนาเอกสารราชการต่าง ๆ โดยหนึ่งในเอกสารสำคัญคือ สำเนาสูติบัตรที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและประทับตรารับรองโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยหรือประเทศฝรั่งเศส (หากสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) ทั้งนี้ หากผู้อ่านเป็นผู้ที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ควรดำเนินการแปลและขอรับรองมาก่อนให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการดำเนินการขอเงินอุดทุนจาก CAF ได้ทันทีที่มาถึงประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนการสมัครขอ CAF ทางออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครนั้นผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องสามารถทำด้วยตัวเองทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.caf.fr หากแต่ว่าหน้าเว็บไซต์รวมถึงทุกขั้นตอนในการสมัครล้วนเป็นภาษาฝรั่งเศส อาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศส ทาง CAF จึงได้จัดทำคู่มือภาคภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วย ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องสามารถดูแนวทางการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประกอบการกรอกให้กรอกได้อย่างถูกต้อง

หลังจากการสมัคร CAF ผู้สมัครจะเริ่มได้รับเงินอุดหนุนงวดแรกในเดือนแรกหลังจากการย้ายเข้า โดยที่ปกติแล้ว CAF จะเริ่มจ่ายเงินประมาณ 2 เดือนหลังจากผู้ยื่นเรื่องส่งใบสมัครเข้าระบบ และเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโดยนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสและมีวีซ่าระยะยาว ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้สมัครย้ายเข้าในเดือนกันยายน CAF จะพิจารณาเริ่มต้นให้เงินค่าอุดหนุนเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรก และจะได้รับเงินงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน

หลังจากสมัครทางออนไลน์เสร็จแล้วทำอะไรต่อ?

เมื่อกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์จะบอกรายการเอกสารที่เราจำเป็นต้องส่งไปให้ CAF ทางไปรษณีย์หรือสำนักงาน CAF ในเขตที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อยืนยันข้อมูลที่เรากรอกไป เอกสารมีดังนี้

 •     สำเนาหนังสือเดินทาง
 •     สำเนาวีซ่า
 •     สำเนาสูติบัตรที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและประทับตรารับรองโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 •     สำเนา RIB บัญชีธนาคารที่ฝรั่งเศส
 •     สำเนารับรองทุนการศึกษาที่ได้รับ ในกรณีที่ได้รับทุนการศึกษา
 •     สำเนาเอกสารการจ่ายภาษี หรือเอกสารอื่นที่รับรองรายได้ กรณีที่มีรายได้

นอกจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้สามารถสามารถทำได้เพื่อส่งเอกสารก็คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองโดยตรงที่ Student Welcome Desk ในเมืองใหญ่ๆ เช่น ปารีส ลียง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ในปารีส สามารถไปที่ la Cité internationale universitaire de Paris ซึ่งจะจัดงาน Welcome Desk Paris ในช่วง กันยายน ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นกิจกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในกับผู้มาใหม่ในการดำเนินเอกสารต่างๆให้ง่ายขึ้น เช่น การติดต่อดำเนินการเรื่อง OFII การติดต่อทำเรื่องประกันสุขภาพ การขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ และรวมไปถึงการยื่นเอกสาร CAF ด้วย แต่ในปัจจุบันหน่วยงาน Welcome Desk หรือ Student desk เปิดบริการทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มากอันจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าต้องการได้รับเงินอุดหนุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงหรือให้ทาง CAF โอนไปที่ผู้ให้เช่าเพื่อช่วยจ่ายค่าที่อยู่อาศัย จากนั้น  CAF จะส่งจดหมายกลับมาตามที่อยู่ของผู้สมัครเพื่อแจ้งหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน สำหรับการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของ CAF ได้

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

 1. CAF อาจใช้เวลาพิจารณาคำร้องของเราถึง 2-3 เดือน หรืออาจมีการเรียกขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ผู้สมัครควรหมั่นตรวจสอบอีเมลที่จะได้รับจาก CAF อยู่เสมอ
 2. ผู้สมัครที่ต้องการรู้เงินอุดหนุนโดยประมาณที่จะได้รับในกรณีของตนเอง สามารถทดลองกรอกรายละเอียดในหน้าสมัครจำลอง ของ CAF ได้
 3. ผู้สมัครควรกรอกรายละเอียดรายได้ย้อนหลังอย่างซื่อสัตย์ แม้ว่าทางเทคนิคแล้ว CAF จะไม่สามารถพิสูจน์หรือค้นหารายได้ย้อนหลังของเราได้ แต่ระบบนี้มีพื้นฐานอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ของผู้สมัครเอง
 4. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08 10 29 29 29 ในช่วงเวลา 9 นาฬิกา ไปจนถึง 16 นาฬิกา 30 นาที ของวันจันทร์ถึงศุกร์ หรือติดต่อผ่าน Facebook page:  Caf – Logements Etudiants (Caf – Student Housing)

Share this post