การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ศรัณย์ ป่านแก้ว
(Center of Immunology Marseille Luminy,  Aix-Marseille University)

หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ นอกจากปัจจัยสี่อันได้แก่ อาหาร น้ำ ที่อยู่ และเครื่องนุ่งห่มแล้ว ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จัก ในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย และภาษาที่ไม่เข้าใจ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยแก้สถานการณ์เหล่านี้ได้

ระบบการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของประเทศฝรั่งเศสจะมีลักษณะเดียวกับประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการหลักๆอยู่ 3 ค่ายได้แก่ SFR, Orange และ Bouygues ค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ถึง 50 ยูโร โดยมักจะขึ้นอยู่กับปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ต่อเดือนเป็นหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริการรายย่อย เช่น RED by SFR, Free, Sosh และ La poste เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีสัดส่วนค่าบริการต่อปริมาณอินเตอร์ที่ใช้งานได้สูงกว่าค่ายใหญ่ แต่ก็จะมีพื้นที่สัญญาณที่ครอบคลุมน้อยกกว่า

รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์มือถือเองก็จะมีอยู่สองรูปแบบคือ แบบเติมเงิน และแบบรายเดือน

  • ซิมมือถือ (SIM) แบบเติมเงินสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ ร้าน Bureau de tabac และร้านผู้ให้บริการมือถือทั่วไป การเติมเงินแต่ละครั้งมักจะจำกัดเวลาการโทรศัพท์และปริมาณอินเทอร์เน็ต  หากต้องการใช้งานเพิ่มเติมก็สามารถเติมการให้บริการผ่านร้าน Bureau de tabac หรือซื้อการ์ดเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป
  • ซิมมือถือแบบรายเดือนโดยทั่วไปจะมีความคุ้มค่ามากกว่าระบบมือถือแบบเติมเงิน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือตามความต้องการของตน การสมัครสมาชิกมือถือต้องใช้สิ่งจำเป็น ดังนี้
    1. ชื่อ-นามสกุล และอีเมลเพื่อใช้เป็นช่องทางรับข่าวสารและใบแจ้งยอดค่าบริการรายเดือน
    2. ที่อยู่ เพื่อเป็นที่รับซิมการ์ดโทรศัพท์
    3. เลขที่บัญชี หรือ relevé d’identité bancaire (RIB) เพื่อหักค่าใช้บริการรายเดือนจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปรูปแบบซิมมือถือแบบรายเดือนจะมีสองแบบหลักๆได้แก่ โปรโมชั่นแบบมีสัญญา และโปรโมชั่นแบบไม่มีสัญญา

  1. โปรโมชั่นแบบมีสัญญา ส่วนมากมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่เช่น SFR, Orange หรือ Bouygues โปรโมชั่นของเครือข่ายผู้ให้บริการเหล่านี้มักมาพร้อมกับสัญญาผูกมัดรายปี (1-2 ปี) อย่างไรก็ตามโปรโมชั่นเหล่านี้มักมาพร้อมกับสิทธิพิเศษอื่นๆเช่น การเปิดให้ดูโทรทัศน์ออนไลน์ (ผ่าน SFR TV เมื่อสมัครโปรโมชั่นการให้บริการกับ SFR)
  2. โปรโมชั่นแบบไม่มีสัญญา ส่วนมากมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายรายย่อยเช่น RED by SFR, Sosh และ Free จะมีรูปแบบการทำสัญญาที่ไม่ผูกมัดเป็นรายปี ซึ่งสามารถยกเลิกได้ผ่านการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน

อย่างไรก็ตามรูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มาพร้อมกับซิมการ์ดมือถือจะมีรูปแบบตามจำนวนข้อมูลที่ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงโปรโมชั่นแบบรายเดือนต่างๆของซิมมือถือแบบเติมเงินรายเดือนจากผู้ให้บริการ SFR
[ที่มา https://www.sfr.fr/forfait-mobile/offres/forfait-mobile#sfrintid=HS_MAIN_Forfaits-mobile_PAR]

นอกจากนั้นยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและการบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางที่ 1: ตารางแสดงคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
[ที่มา https://en.selectra.info/broadband-phone-france/guides/mobile]

อ้างอิง

https://www.sfr.fr/forfait-mobile/offres/forfait-mobile#sfrintid=HS_MAIN_Forfaits-mobile_PAR

https://boutique.orange.fr/mobile/forfaits-orange

https://www.red-by-sfr.fr/forfaits-mobiles/#redintid=B_menu-boutique_forfaits

https://en.selectra.info/broadband-phone-france/guides/mobile

Share this post