งานพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ๒๕๖๓

งานพบปะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ๒๕๖๓

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญนักเรียนไทยในฝรั่งเศสทุกท่านทั้งที่อยู่ในและนอกกรุงปารีสร่วมรับประทานอาหารกลางวันและทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงปารีส ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/VEq7zJEd2AfLZZg6A (จำเป็นต้องลงทะเบียนและรับจำนวนจำกัด) โดยในงานนี้นอกจากจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมแล้ว ทุกท่านยังจะได้รับสิทธิพิเศษการเป็นสมาชิก ส.น.ท.ฝ. ฟรีไปอีก 1 ปีเต็ม

ปิดลงทะเทียนเข้าร่วมงานวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 

รายละเอียดงาน
วันและเวลา : เสาร์ที่ 3 ต.ค. 2563 เวลา 10.45 น.เป็นต้นไป
สถานที่ : ทำเนียบเอกอัครราชทูต (18 rue Albéric Magnard, 75016 Paris)
Métro : สาย 9 สถานี La Muette ใกล้ที่สุด, หรือ RER สาย C สถานี Henri Martin
แต่งกาย : ตามสบาย (สุภาพ)
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน : ฟรี!

หมายเหตุ ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขช่วงการแพร่ระบาดของโรค covid-19 จะมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าร่วมงาน คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์งดเข้าร่วมงานสำหรับผู้ที่มีไข้และอาการไม่สบาย ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค…อย่างเคร่งครัดโดยรักษาระยะห่างจากผู้อื่นประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้ขอความร่วมมือนำผู้เข้าร่วมงานเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมตลอดเวลาทำกิจกรรมยกเว้นขณะรับประทานอาหาร และกรุณานำปากากาส่วนตัวมาใช้ในภายในงานเพื่อลดการสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกัน

À bientôt

Share this post