เชิญชวนนักเรียนไทยในยุโรปส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอในงาน TSAC 2020

เชิญชวนนักเรียนไทยในยุโรปส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอในงาน TSAC 2020

@Bonn, Germany – May 7-9, 2020

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 9 (TSAC2020) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2020 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โดยงานประชุมวิชาการฯครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด “Living in the digital transformation era” และประสงค์เชิญชวนนักเรียนไทยในยุโรปส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อร่วมการคัดเลือกเข้ารับการนำเสนอในกลุ่มแขนงวิชาหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1) วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
2) การแพทย์ เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ
3) พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธุรกิจและการเงิน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของงานประชุมและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tsac.me/

Share this post