รายชื่อนักแปล

รายชื่อนักแปล

รายชื่อผู้แปลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส
Traducteurs Assermentés

1 นางธารทิพย์โพรน
(Mme Dharntipaya PRONE)
156 Le Saint Victor Av. Des Lavandières 83110 Sanary sur Mer Tel. 06 80 21 11 59
email:tchiap@yahoo.com
Bouches du Rhone
2 นางปริฉัตร มองปาร์
(Mme Parichat MONPART)
62 Av. Paul Painlevé 24100 BERGERAC Tel. 06 14 20 87 02
06 38 38 59 38
Bordeaux
3 นางดาราวรรณ โดจ์
(Mme Darawan DAUGE)
12 bis rue Gobert 75011 Paris Tel / fax. 01 43 79 39 66
06 62 89 35 16 **ล่าม**
e-mail : jaya.dauge@wanadoo.fr
Paris
4 นางพวงเพ็ญ ลอง
(Mme Puangpen LANG)
10 rue de la Bellefeuille 92100 Boulogne Tel. 01 48 25 29 26
06 82 01 93 26
e-mail : puangpenf@yahoo.fr
Versailles
5 นางประไพ เอ็นริช
(Mme Praphai HEINRICH)
2 a rue Principale 68380 Muhlbach sur Munster Tel. 03 89 77 66 52
06 84 27 07 42
e-mail : traduction@traducteur-thai.fr
Haut-Rhin,Colmar
6 นางวันทนา โรเช่
(Mme Wantana ROCHET)
2, chemin de Charrière Blanche 69130 Ecully Tel. 04 78 33 40 53
06 63 85 33 42
e-mail : wantana.rochet@sfr.fr
Lyon
7 นางเอือมพร รองเวซ์
(Mme Eamporn RANWEZ)
27 Rue Augustin Issac 62100 Calais Tel. 03 21 36 06 99
06 65 53 63 92
e-mail : eampornj@hotmail.com
Douai
8 นางพนิตา เดอครัวซ์ (บุษปภาชน์)
(Mme Panita DECROIX)
2, rue Champfort 63000 Clermontferrand Tel. 04 73 37 22 36
06 29 85 09 63
e-mail :bussapapach@hotmail.com
Riom
9 นางมัทนาวดีบาโกต์
(Mme Matanawadee BAGOT)
41 Rue du Château d’eau Beauvoir 86580 Vouneuil sous Biard Tel. 05 49 39 67 05

06 27 77 22 57

e-mail : bagot.mat@gmail.com

Poitie
10 นางนภาพร ซาแมง
(Mme Napaporn SAMAIN)
145 rue de la Wiarde 59570 Obies Tel. 06 85 71 03 31
03 27 62 11 47
e-mail : nunapa@free.fr
Avesnes sur Helpe
11 นางมารีทอน คลดเต้-สียา วงศ์
(Mme Marithone CLOTTE SYGNAVONG)
34 rue Lamartine 91100 Corbeil – Essonne Tel. 01 64 97 71 81
06 62 90 70 28
e-mail : amisdulaos@yahoo.fr
Paris
12 นาย โกศล ถนัดสําราญ
(M Koson THANADSAMRAN)
69 rue des Chardons 93110 Rosny sous Bois Tel. 01 48 55 51 28
06 60 71 25 01
e-mail : koson.thanadsamran@wanadoo.fr
Paris
13 นางสาว กนกวรรณ จิตต์- อีหมัน
(Mlle Kanokwan JHIT-EMON)
Tel. 06 72 57 16 02 Interprète Paris
14 นาง เศรษฐวรรณ หวิน
(Mme Sestawan HUYNH)
1, Rue du Docteur Paul Laurens 94800 Villejuif Tel/ fax. 01 46 78 61 37
06 60 59 60 05
e-mail : piriya_sestawan@yahoo.fr
Bourges
15 นาย ณฐมน ทองศรีนุ่น (M.Nathamon THONGSRINOON ) 168 rue de la Libération 34400 Lunel Tel : 06 89 92 38 91
e-mail: contact@nitt.fr
email: thaifrenchtranslator@gmail.com
Montpellier
16 นาง ธนิดาเปอเล่
(Mme. Tanida PELLE )
34 av du Président Doumergue 31500 Toulouse Tel : 06 66 08 75 76
05 61 58 30 63
e-mail :tanidap@yahoo.com
Haute-Garonne
17 นางนิศารัตน์ คงชีพ
(Mme. Nisarat KONGCHEEP)
17 rue des TILLEULS 92100 Boulogne Billancourt Tel: 06 36 49 15 36
e-mail: nisa.tradfr@gmail.com
Versailles
18 เทียมเดือน ขันธกูล
(Madame Thiamduean KHANTH AKOOL )
7 B Avenue Arthur Gaulard 25000 BESANCON Tel: 06 88 18 41 20
e-mail: ariterach1@gmail.com
Besançon

รายชื่อผู้แปลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส
Traducteurs Assermentés

1 น.ส.ปิยมาภรณ์ สุดสงวน
(Mlle Piyamaporn SOODSA-NGUAN)
21, Rue Deparcieur 75014 Paris Tel. 06 59 24 19 55
2 นางนวพรรณ ธาตุ เพชร กาเลซ์
(Mme Nawaphan THATPHET GALLEZ)
Tel. 06 25 27 18 58
3 น.ส.เทพวิไลย สโรบล
(Mlle Theppwilail SAROPALA)
332, Rue Lecourbe 75015 Paris Tel. 06 45 50 09 07
email:saropala@gmail.com
4 นางผ่องพรรณ เลอ กรองด์
(Mme Pongpan LEGRAND)
24 Rue du chemin vert 93000 Bobigny Tel. 06 60 27 74 98
email :pilord109@yahoo.fr
5 นายอรรถพงษ์อายุ สุข (M Atthapong AYUSUK) 46 rue Jean-Claude Vivant 69100 Villeurbanne Tel. 06 05 11 41 40
e-mail : a.ayusuk@hotmail.com

ที่มา : http://www.thaiembassy.fr/

Share this post