ตัวแทนคณะกรรมการส.น.ท.ฝ. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ตัวแทนคณะกรรมการส.น.ท.ฝ. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

@Paris – December 03, 2019

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) ประกอบไปด้วย นายณภัทร สัตยุตม์ นายมารุตพงศ์ ภู่อ่ำ และนายยุทธนา ฤทธิ์ทวี ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ตัวแทนคณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ ได้เข้าร่วมรับฟังสุนทรพจน์จากเอกอัครราชทูต ฯพณฯ ศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยได้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงความรำลึกถึงและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย

เอกอัครราชทูต ฯพณฯ ศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือทั้งในด้านเศรฐกิจ การทหาร การศึกษาและวัฒนธรรม จากนั้น ตัวแทนคณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงเปียโนและไวโอลินการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส และ ร่วมรับประทานอาหารเย็นประกอบกับผู้คุยกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ท้ายนี้ ตัวแทนคณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ ได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับเอกอัครราชทูต ฯพณฯ ศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา และ นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์ ที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านกงสุล) รวมถึงได้รับเกียรติพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ ส.น.ท.ฝ

Share this post