ทุน Eiffel สำหรับป.โทและป.เอก

ทุน Eiffel สำหรับป.โทและป.เอก

ทุนป.โท-เอก ไอเฟล Eiffel 2020 เปิดรับสมัครแล้ว!
Eiffel Scholarship program for Master and Ph.D. Calls for applicants!

ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น**

สำหรับนักศึกษาต่างชาติใน 3 สาขาหลัก
1. วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2. รัฐศาสตร์ กฏหมาย
3. บริหารการจัดการ และเศรษฐศาสตร์

ปิดรับสมัคร 9 ม.ค. 2563

** ทุนนี้เป็นทุนจากรัฐบาลกลางฝรั่งเศส ดูแลโดยหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ปารีส แนะนำให้อ่านรายละเอียดจากคู่มือการสมัครที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://www.campusfrance.org/…/eiffel-scholarship-program-o…

Download คู่มือการสมัคร
https://www.campusfrance.org/…/vademecum_eiffel_2020_EN_0.p…

Steps to register:
https://www.campusfrance.org/…/2019-10/TexteSite_Etudiants_…

Email for inquiries: candidatures.eiffel@campusfrance.org

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/CampusFranceThailand/photos/a.177939158933656/2596315227096025/?type=3&theater

Share this post