ส.น.ท.ฝ. ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คอนเซ็พท์ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง และบริษัท สยามเกรนส์

ส.น.ท.ฝ. ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท คอนเซ็พท์ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง และบริษัท สยามเกรนส์

Sponsorship announcement

เป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องสำหรับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่ บริษัท คอนเซ็พท์ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด และบริษัท สยามเกรนส์ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ประจำปี 2562/2563 รวมทั้งสิ้น 2000 ยูโร โดยนางสาวณัฐธิดา อัตถทิพพหลคุณ นายกสมาคม เป็นตัวแทนรับมอบ

ในวันที่ 26 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ส.น.ท.ฝ. ได้รับเกียรติจาก คุณทิพวรรณ ลีลาวัฒนสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนเซ็พท์ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (ผู้ผลิตเครื่องประดับ ที่จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ) และ คุณวิโรจน์ เหล่าประภัสสร กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และประธานบริษัท สยามเกรนส์ จำกัด (ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขัดขาว ข้าวเหนียว เป็นต้น ภายใต้หลากหลายยี่ห้อ อาทิ Golden Camel Golden Axe Sun Flower และ Ko-Ko) เป็นผู้ส่งมอบเงินสนับสนุนด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ส.น.ท.ฝ ขอขอบคุณทางบริษัท คอนเซ็พท์ แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด และบริษัท สยามเกรนส์ จำกัด สำหรับการเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนสมาคมของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนจากบริษัทของท่าน ส.น.ท.ฝ จะสามารถเพิ่มเติมศักยภาพของสมาคมให้สามารถช่วยเหลือและจัดกิจกรรมดีๆให้แก่นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสทุกคนต่อไป

Share this post