ส.น.ท.ฝ. ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

ส.น.ท.ฝ. ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

Sponsorship announcement

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ ประจำปี 2562/2563 จากบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด อันประกอบด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่อง 3 in 1 Coffee Mix Powder ทั้งหมด 5 รสชาติ ประกอบด้วย รส Condensed Milk รส Super rich รส espresso รส cappuccino และรส mocha จำนวนรวม 3 ลัง

ทั้งนี้ ส.น.ท.ฝ ขอขอบคุณทางบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด สำหรับการเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนสมาคมของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนจากบริษัทของท่าน ส.น.ท.ฝ จะสามารถเพิ่มเติมศักยภาพของสมาคมให้สามารถช่วยเหลือและจัดกิจกรรมดีๆให้แก่นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสทุกคนต่อไป

เพื่อนๆ สมาชิกสมาคมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆจากทางเขาช่องได้ที่เว็บไซต์ http://www.khaoshong.com/en/

Share this post