หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

เขียนโดย มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ

(Faculty of Science,Sorbonne University)


 • หน่วยงานหลักของรัฐบาลฝรั่งเศสในการจัดหาที่พักสำหรับนักศึกษามีชื่อว่า CROUS ซึ่งนักศึกษาในฝรั่งเศสทุกคนที่มีบัตรนักศึกษาและเลขประจำตัวนักศึกษา สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรที่พักของ CROUS ได้
  (ข้อมูลเพิ่มเติม: www.etudiant.gouv.fr/pid33632/vous-loger.html)
 • ที่พักที่ถูกจัดสรรโดย CROUS นั้นจะมีข้อดีคือ อยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดี มีความปลอดภัย และเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากอยู่ใกล้รถไฟ Metro, RER หรือรถบัส และมีราคาถูกกว่าที่พักของเอกชนที่อยู๋ในทำเลเดียวกัน โดยมีช่วงราคาอยู่ที่ 300-600 ยูโร/เดือน สำหรับห้องพักแบบ studio (ขึ้นอยู่กับเมืองที่อยู่อาศัย) อีกทั้งค่าหอพักรายเดือนยังรวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ตไว้หมดแล้ว รวมไปถึงไม่ต้องเสียภาษีบ้านประจำปีเหมือนกับหอเอกชน
 • เนื่องด้วยราคาที่ถูกกว่า และความสะดวกสบายที่มากกว่า ความต้องการขอรับหอพักของ CROUS จึงสูงมาก และการแข่งขันก็สูงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกรุงปารีส
 • นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ชื่อว่า Cité Internationale Universitaire ที่มีหน้าที่จัดสรรหอพักให้กับนักศึกษาต่างชาติในราคาย่อมเยาว์ และใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันก็ยังคงสูงเช่นกัน และต้องยื่นใบสมัครก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะมีโอกาสได้รับการจัดสรรหอพัก
 • อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้มีการจัดสรรหอพักไว้เป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนทุน Franco-Thai หรือทุนรัฐบาลฝรั่งเศสอื่นๆ ซึ่งเรื่องหอพักจะถูกดูแลโดย CampusFrance ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ
  (ข้อมูลเพิ่มเติม: (www.campusfrance.org/en/finding-accommodation-France-doctoral-student)
 • นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจมีหอพักนักศึกษาของตนเอง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ International office ประจำมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

การจัดสรรหอในกรุงปารีสพักแบ่งตามประเภทของทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับ

 • เงินทุนสนับสนุนโดยรัฐบาลฝรั่งเศส 
  1. หอพักในความดูแลของ CampusFrance
  2. หอพักในความดูแลของ CROUS
 • เงินทุนส่วนตัว (Part2)
  1. การสมัครเข้าหอ CROUS
  2. การสมัครเข้าหอ Cité Internationale Universitaire
  3. การสมัครหอพักในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

1. เงินทุนสนับสนุนโดยรัฐบาลฝรั่งเศส

 • ทางรัฐบาลฝรั่งเศสจะช่วยดำเนินการจัดสรรหอพักให้นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานคือ CROUS และ CampusFrance
 • นักศึกษาจะได้รับการแจ้งก่อนเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสว่าตนอยู่ภายใต้การดูแลเรื่องหอพักกับองค์กรใด
 • หอพักของ CROUS จะมีหอพักที่ที่กระจายตัวตามเมืองหลัก ๆ ของฝรั่งเศส โดยค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 250-550 ยูโร สำหรับผู้อยู่แบบห้องเดี่ยว และประมาณ 500-650 ยูโร สำหรับผู้อยู๋แบบพักร่วมกับผู้อื่น
 • หอพักของ CampusFrance ส่วนใหญ่มักจะมีอยู่ในกรุงปารีส กระจายตามพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย ราคาค่าเช่าจะประมาณ 200-350 ยูโร
 • ทั้งหอพักของ CROUS และ CampusFrance จะอยู่ในย่านที่ปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทางเนื่องจากใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ จะรวมอยู่ในค่าเช่าหอพักแล้ว
 • เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันจองหอพักที่สำนักของ CROUS หรือ CampsusFrance คือ หนังสือรับรองทุน หนังสือเดินทาง เอกสารผู้ค้ำประกัน (Visale)

ในทุกๆปี ทางรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยทุนการศึกษาหลักคือทุน Franco-Thai scholarship supported by French embassy in Thailand (รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.francothai-science.com/scholarships/โดยทุน Franco-Thai นี้จะแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆคือ 1. ได้รับทุนเต็มจำนวน 2. ได้รับทุนแบบ co-funding (อาจมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยในไทย ออกค่าใช้จ่ายร่วมกับหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศส) อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะได้รับทุน Franco-Thai รูปแบบไหนผู้รับทุนก็จะได้รับการดูแลเรื่องหอพัก และจัดสรรหอพักให้โดยหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งมีอยู่ 2 หน่วยงานและทำงานร่วมกัน คือ CampusFrance  และ 2. CROUS international office

1.1 หอพักในความดูแลของ CampusFrance

ผู้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสส่วนหนึ่ง เมื่อเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศส สิ่งแรกที่ต้องทำคือการมารายงานตัวที่สำนักงานของ CampusFrance เพื่อขอรับหอพัก ซึ่งจะใช้อยู่อาศัยตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษาอยู๋ในประเทศฝรั่งเศส โดยสำนักงานของ CampusFrance นั้นจะอยู่ที่ 28 Rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris สำหรับการจัดสรรหอพักในการกำกับดูแลของ CampusFrance นั้นทางเจ้าหน้าที่จะเสนอหอพักที่ใกล้มหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนทำการศึกษาเป็นหลัก โดยอาจเสนอหอพักมาให้ผู้รับทุนเลือก 2-3 แห่ง ซึ่งโดยปกติแล้วหอพักของ CampusFrance จะเป็นหอพักที่ทาง CampusFrance เป็นเจ้าของเอง ทำให้ง่าย และสะดวกต่อการบริหารจัดการ ราคาจะถูกมาก (ประมาณ 200-300 ยูโร) ยกตัวอย่างเช่น บริเวณเขต 5 ของกรุงปารีส ในย่าน Place Monge (Metro สาย 7) ราคาของหอพักจะอยู่ที่ 250 ยูโร โดยหอพักในความดูแลของ CampusFrance ส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนแบบเตียงเดียว (Single) หรืออยู่คนเดียว มีห้องน้ำในตัว ขนาดของห้องประมาณ 10 ตารางเมตร และต้องใช้ห้องครัวร่วมกับคนอื่นๆในชั้น ในทุกๆอาทิตย์จะมีพนักงานเข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำให้ และมีคนมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ทุกๆสองอาทิตย์ และเนื่องด้วยเป็นหอของนักศึกษา ทำให้ค่าน้ำ ค่าไฟ ทั้งหมดถูกรวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว รวมไปถึงไม่ต้องเสียภาษีบ้านประจำปีอีกด้วย ซึ่งค่าเช่าเองก็จะถูกหักออกจากบัญชีเงินทุนโดยตรง และหากต้องการเปลี่ยนหอพักก็ผู้รับทุนก็สามารถแจ้งไปยังสำนักงานของ CampusFrance ก่อนประมาณ 1 เดือน และทาง CampusFrance ก็จะเสนอหอพักอื่นมาให้

หอพักของ CampusFrance นับว่าเป็นหอพักที่มีข้อดีมาก ทั้งราคาที่ไม่แพง อยู่ในย่านทำเลที่ดี ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อการเดินทาง รวมไปถึงใกล้มหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามหอพักส่วนใหญ่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ผู้รับทุนต้องทำการติดต่อกับบริษัทบริการสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเองหลัง ทำให้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเดือนละประมาณ 10-30 ยูโร

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อรับการจัดสรรหอพักของ CampusFrance

 1. หนังสือรับรองทุน ซึ่งทาง CampusFrance จะส่งให้ทางอีเมลพร้อมเลขประจำตัวผู้รับทุน
 2. หนังสือเดินทาง
 3. บัตรเดบิต/เครดิต หรือ เลขบัญชีธนาคารของฝรั่งเศส
  (เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่าเดือนแรกทันที)

กระบวนการ

 1. เดินทางไปที่สำนักงาน CampusFrance
  (28 Rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)
 2. แจ้งความจำนงต่อพนักงานต้อนรับว่าขอติดต่อเรื่องหอพัก และรอการเข้ารับบริการ
 3. พนักงานจะขอดูเอกสาร (หนังสือรับรองทุนและหนังสือเดินทาง) และจะเสนอหอพักให้ผู้รับทุนเลือก
 4. เมื่อเลือกแล้ว ทางพนักงานจะให้เซ็นต์สัญญาหอพักและรับกุญแจ พร้อมกับชำระค่าเช่าเดือนแรก
 5. ทางพนักงานจะตรวจสอบว่าหอพักพร้อมเข้าอยู๋ได้เลยหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ ทางพนักงานจะทำการจองห้องพัก Hostel ซึ่งอยู่ข้างๆกับสำนักงานของ CampsuFrance ให้ผู้รับทุนพักในคืนแรกไปก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: www.campusfrance.org/en/finding-accommodation-France-doctoral-student

1.2 หอพักในความดูแลของ CROUS

ผู้รับจากรัฐบาลฝรั่งเศสบางคนจะได้รับการดูแลเรื่องหอพัก ซึ่งหอพักเหล่านั้นจะถูกดูแลโดย CROUS กระจายอยู่ในจุดต่างๆทั่วเมือง จำนวนหอพักจะมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาในเมืองนั้นๆ  

หอพักของ CROUS จะเป็นลักษณะของตึกขนาดใหญ่อาจมีจำนวน 50-200 ห้อง โดยจะอยู๋ในทำเลที่ใกล้กับระบบขนส่ง เช่น RER, Metro หรือ Bus เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และอาจใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยหอพักจะมีห้องให้เลือกหลักๆ 2 ประเภทคือ แบบ single room (อยู่คนเดียว) หรือ แบบ Shared room (อยู่แบบมี roommate; colocataire) โดยทั้งสองรูปแบบจะเป็นห้องแบบ studio คือมีห้องครัว และห้องน้ำภายในตัว ค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 250-550 ยูโรสำหรับผู้อยู่แบบห้องเดี่ยว และประมาณ 500-650 ยูโร สำหรับห้องที่สามารถอยู่ได้สองคน (ค่าเช่าต้องจ่ายกันคนละครึ่งกับ roommate) โดยในราคาค่าเช่านี้ได้รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ตไปแล้ว

การเข้ารับการจัดสรรหอพักโดย International office ของ CROUS  จะมีความลำบากและวุ่นวายกว่าหอพักของ CampusFrance เล็กน้อย เนื่องจากจำนวนหอมากกว่า จึงทำให้ผู้เข้ารับบริการนั้นมากกว่า แต่สำนักงานนั้นมีแห่งเดียว ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรอ 3-5 ชั่วโมงที่สำนักงานของ CROUS จึงจะได้พบเจ้าหน้าที่ ที่ทำการจัดสรรหอพัก รวมไปถึงผู้รับทุนอาจไม่ได้เลือกหอพักที่อยู๋ใกล้มหาวิทยาลัย แต่พนักงานจะเลือกจากหอพักที่มีห้องว่างเป็นหลัก นอกจากนี้ผู้รับทุนยังต้องมีคนค้ำประกันในการจ่ายค่าหอพัก (อ่านเพิ่มเติมเรื่องการหาคนค้ำประกัน) จ่ายค่ามัดจำค่าเสียหายและยังต้องทำประกันหอพัก
(อ่านเพิ่มเติมเรื่องการทำประกันหอพัก) มาก่อนที่จะรับกุญแจอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อรับการจัดสรรหอพักของ CROUS

 1. หนังสือรับรองทุน ซึ่งทาง CampusFrance จะส่งให้ทางอีเมลพร้อมเลขประจำตัวผู้รับทุน
 2. หนังสือเดินทาง
 3. เอกสารผู้ค้ำประกัน การจ่ายค่าเช่าหอพัก
 4. บัตรเดบิต/เครดิต หรือ เลขบัญชีธนาคารของฝรั่งเศส
  (เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่าเดือนแรกทันที)

กระบวนการ

 1. เดินทางไปที่สำนักงาน CROUS ประจำเมือง
 2. แจ้งความจำนงต่อพนักงานต้อนรับว่าขอติดต่อเรื่องหอพัก และรอการเข้ารับบริการ
  (ประมาณ 3-5 ชั่วโมง)
 3. พนักงานจะขอดูเอกสารตาม list ข้างต้นและถามความต้องการของผู้รับทุนว่าประสงค์ได้ห้องแบบไหน (อยู่คนเดียว/มี roommate)
 4. พนักงานจะออกเอกสารจองห้องพักให้ (มีค่าธรรมเนียม 50 ยูโร)
 5. ผู้รับทุนจะได้รับที่อยู่ของหอพัก ตามเอกสารการจองหอพักนั้น
 6. จากนั้นให้ผู้รับทุนไปนำเนินการสมัครประกันหอพักก่อนเดินทางไปที่หอพักของตน
 7. เมื่อได้ทำประกันหอพักแล้ว และได้เอกสารรับรองประกันมาแล้ว ให้รีบเดินทางไปที่หอพัก CROUS ที่สาขาที่ได้รับการจองไว้
 8. ติดต่อผู้ดูแลหอพัก เพื่อเซ็นต์สัญญาหอพัก จ่ายค่ามันจำค่าเสียหาย (ประมาณ 300 ยูโร) และจ่ายค่าเช่าหอพักเดือนแรก (จ่ายได้เฉพาะบัตร Visa หรือเช็คเท่านั้น) และรับกุญแจห้องพัก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: www.etudiant.gouv.fr/pid33632/vous-loger.html

สถานที่ที่ต้องติดต่อ สำนักงาน CROUS International office ของกรุงปารีส
39 Avenue Georges Bernanos, 75005 Paris

2. เงินทุนส่วนตัว

 • นักศึกษาที่มาด้วยทุนส่วนตัวสามารถสมัครเข้าหอพักของ CROUS ได้ แต่ต้องมีบัตรนักศึกษาประเทศฝรั่งเศส และเลขประจำตัวนักศึกษา (INE)
 • ราคาค่าที่พักจะประมาณ 250-550 ยูโรสำหรับผู้อยู่แบบห้องเดี่ยว โดยจะอยู่ในทำเลที่ดี ปลอดภัย และใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ
 • นักศึกษาสามารถเลือกที่ตั้งของหอพัก รูปแบบของหอพัก และส่วนเวริมต่างๆ เช่น ครัวหรือตู้เย็นได้จากระบบการสมัครของ CROUS
 • อัตราการแข่งขันเพื่อสมัครสมัครเข้าขอหักในกำกับของรัฐบาลนั้นสูงมาก
 • ผู้สนใจสามารสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.messervices.etudiant.gouv.fr

หากนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสด้วยทุนส่วนตัว สามารถสมัครเข้าหอพักในความดูแลของหน่วยงานรัฐบาลอย่างเช่น หอพักของ CROUS ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าเช่าหอพักของ CROUS จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ 250-550 ยูโรสำหรับผู้อยู่แบบห้องเดี่ยว และประมาณ 500-650 ยูโร สำหรับห้องที่สามารถอยู่ได้สองคน (ค่าเช่าต้องจ่ายกันคนละครึ่งกับ roommate) โดยในราคาค่าเช่านี้ได้รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ตไปแล้ว ข้อดีของหอพักนักศึกษาของ CROUS คือจะมีค่าเช่าที่ถูกกว่าหอพักของเอกชนในย่านเดียวกัน มีความสะดวกสบาย เนื่องจากใกล้กับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบางทีอาจมีโรงอาหารในตัว หรือใกล้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้วยังสามารถสมัครเพื่อขอเงินสนับสนุนค่าหอพักได้อีกด้วย  แต่อย่างไรก็ตามจำนวนหอพักนั้นมีอย่างจำกัดมากๆ เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน โดยเฉพาะในกรุงปารีส ทำให้อัตราการแข่งขันนั้นสูง ทำให้โอการที่จะได้รับเลือกเข้าพักในหอของ CROUS นั้นค่อนข้างน้อย ข้อกำหนดในการสมัครนั้น มีปัจจัยเพียงข้อเดียววคือต้องเป็นนักศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ผู้สมัครต้องมีบัตรนักเรียน และเลขประจำตัวนักเรียน (INE) เป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะทำการสมัครได้

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.messervices.etudiant.gouv.fr ก่อน โดยคลิกที่ Inscription เพื่อสร้างบัญชีกับทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์นี้จะรวบรวมบริการทั้งหมดที่นักศึกษาของประเทศฝรั่งเศสสามารถเข้าไปใช้บริการได้ เช่น การจองหอพัก จ่ายเงินค่าหอพัก ขอทุนสนับสนุนหอพัก การจองที่พักชั่วคราวในเมืองต่างๆเวลาที่นักศึกษาเดินทางไปเที่ยว การหาโรงอาหาร CROUS การหางานสำหรับนักศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย โดยการสมัครขั้นตอนแรกระบบจะถามหาเลขประจำตัวนักศึกษา (INE) ซึ่งมักจะอยู่บนบัตรนักศึกษา
 2. เมื่อสร้างบัญชีกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มต้นการหาหอพัก โดยให้ดูที่หัวข้อ TROUVER UN LOGMENT โดยจะมีบริการต่างๆเกียวกับหอพักให้เลือก ประกอบไปด้วย
  • En residence Crous จองหอพักในสังกัดของ CROUS
  • Campus Paris-Saclay จองพักในสังกัดของ CROUS เฉพาะนักศึกษาในเครือของมหาวทิยาลัย Paris-Saclay
  • Chez un particulier จองหอพักของเอกชน ที่เอาห้องมาฝากไว้กับเว็บไซต์ของรัฐบาล
  • Bed & Crous bouger / voyager จองห้องพักชั่วคราวในเมืองต่างๆทั่วฝรั่งเศส
  • Visale บริการผู้ค้ำประกันหอพักสำหรับนักศึกษา
 3. สำหรับผู้ที่ต้องการจองหอพักของ CROUS ให้เลือกที่ En residence โดยเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว ทางระบบจะให้นักศึกษาเลือกสมัครหอพักที่ตนต้องการ โดยสามารถเลือก Localisation เพื่อระบุเมืองหรือย่านที่ต้องการพักอาศัย, Prix maximum ค่าเช่าสูงสุดที่สามารถจ่ายได้, Type de cohabitation รูปแบบการพัก (อยู่คนเดียว หรือ อยู่แบบแชร์ห้องร่วมกับผู้อื่น) และ และยังสมารถเลือกรายละเอียดอื่นๆได้อีกใน Masquer de Filtres ซึ่งสามารถระบุได้เช่น ต้องการห้องที่มีระเบียง ต้องการตู้เย็น ต้องการครัว เป็นต้น
 4. เมื่อเลือกได้แล้ว ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าหอพักนั้น โดยจะต้องสมัครออนไลน์ให้เสร็จสิ้นก่อนปลายเดือนมิถุนายน (สำหรับปีการศึกษา 2019-2020 คือ 24 มิถุนยน 2019) โดยการสมัครในชั้นต้นนี้ ทางเว็บไซต์ต้องกรเพียงข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร และยังไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใดใด
 5. ทาง CROUS จะแจ้งผลการสมัครในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยนักศึกษาจะได้รับการแจ้งผ่าน SMS ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนครั้งแรกกับเว็บไซต์
 6. ผู้สมัครต้องทำการโอนค่ามัดจำหอพัก ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันการเข้าพักในหอพักนั้นๆ และส่งเอกสารต่างๆตามที่ระบบได้ขอ
 7. เมื่ออยู่อาศัยครบปีการศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการขอพักอาศัยต่อทุกปี โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันสภาพนักศึกษา และสมารถทำเรื่องขอต่อสัญญาหอพักได้ติดต่อกัน 3 ปี

ปล. ขอย้ำอีกครั้งว่าอัตราการแข่งขันเพื่อสมัครเข้าหอพักของ CROUS นั้นสูงมาก โดยเฉพาะในกรุงปารีส และไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนผู้สมัครที่ได้รับเลือกให้เข้าพัก

photo credit :http://www.cnous.fr/

Share this post