ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

โดย นายศรัณย์ ป่านแก้ว

(Center of Immunology Marseille Luminy,  Aix-Marseille University)


7 mins read
บทความนี้จะเป็นการแนะนำค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในประเทศฝรั่งเศส โดยจะแบ่งรายจ่ายนี้ออกเป็นสามส่วนหลักๆได้แก่

 1. รายจ่ายคงที่รายเดือน  ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักอาศัย ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทาง
 2. รายจ่ายประจำรายเดือน ซึ่งได้แก่ ค่าอาหาร และวัตถุดิบต่างๆ
 3. รายจ่ายทั่วไป ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสันทนาการทั่วๆไป

ในบทความนี้จะเป็นการนำเสนอตัวเลขเฉลี่ยในรายจ่ายแต่ละส่วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเลือกปรับรูปแบบการใช้ชีวิตได้ตามวงเงินของผู้อ่านอย่างเหมาะสม


ฝรั่งเศสถือเป็นเมืองที่อัตรามีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรป ดังนั้นจึงอาจเกิดคำถามว่าจะต้องเตรียมตัวทางการเงินมากน้อยเท่าไหร่ โดยในบทความนี้จะแนะนำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน ทั้งนี้แต่ละเมืองในฝรั่งเศสก็มีค่าครองชีพที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน ขนาด และจำนวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมือง

“ในปี 2019 ได้มีการประกาศค่าเงินเดือนขั้นต่ำ (Salaire minimum interprofessionnel de croissance หรือ SMIC) ต่อเดือนในฝรั่งเศสอยู่ที่ 1 171 ยูโรต่อเดือน [1] หรือประมาณ 41,852.91 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรต่อ 35.74 บาท; 4 พ.ค. 2019)”

ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ประกาศจากรัฐบาล สะท้อนให้เห็นถึงอัตราค่าครองชีพในประเทศฝรั่งเศสโดยรวม

ตัวอย่างของสินค้าที่มักจะใช้เป็นตัวชี้วัดค่าครองชีพในฝรั่งเศสอันได้แก่ Espresso หนึ่งแก้ว: 1 ยูโร ครัวซองต์ 1 ชิ้น : 1 ยูโรขนมปังฝรั่งเศส (บาเก็ต) : 0.8 – 1 ยูโร โดยหากแจกแจงค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกเป็นส่วนๆ จะสามารถแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นสามกลุ่มหลักๆ ได้แก่

ค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือน 

ค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายทั่วไป

(Fixed cost)

(Variable cost)

(Personal cost)

 1. ค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือน

ค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือน คือค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายด้วยตัวเลขคงที่ทุกๆเดือน ในส่วนมากค่าใช้จ่ายคงที่รายเดือนสามารถเซ็นต์สัญญาเพื่อให้มีการหักจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติในทุกๆเดือน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าที่พัก, ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/แก๊ซ, ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต และค่าเดินทาง

 • ค่าที่พัก ค่าที่พักถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดในวงเงิน และมักเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงเมื่อจัดการค่าใช้จ่าย ในบทความนี้จะเน้นสำหรับผู้มาศึกษาต่อซึ่งทำให้สามารถแยกออกมาได้เป็นกลุ่มต่างๆอันได้แก่ หอพักมหาวิทยาลัย (300-400 ยูโร) หอพักนักศึกษาเอกชน (400-600 ยูโร) และ หอพักนอก (400 ยูโรขึ้นไป) (อ่านต่อได้ที่ หอพักแบบต่างๆในฝรั่งเศส)
  • ทั้งนี้บางที่เช่นหอในก็อาจจะมีการรวมค่าน้ำและค่าไฟไปด้วยแล้วเช่นกันครับ แต่หากยังไม่รวม ค่าน้ำและค่าไฟก็อาจจะมีราคา ตั้งแต่ 30 – 50 ยูโรต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง และปัจจัยต่างๆ เช่นจำนวนเครื่องทำความร้อนภายในห้องเป็นต้น
 • ค่าโทรศัพท์รายเดือนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 15-35 ยูโรต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น และเครือข่ายผู้ให้บริการ เช่น SFR, Orange หรือ Free (อ่านต่อได้ใน การลงทะเบียนใช้งานโทรศัพท์รายเดือน) นอกจากนี้ หากอาศัยอยู่ในหอพักเอกชนและต้องการใช้อินเตอร์เน็ตภายในห้อง ก็สามารถลงทะเบียนใช้งานกับผู้ให้บริการดังที่กล่าวไว้ได้เช่นกัน โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 15-40 ยูโรต่อเดือน
 • ค่าเดินทาง เมืองต่างๆในฝรั่งเศสจะมีระบบขนส่งที่เฉพาะในแต่ละเมืองอย่างไรก็ตาม ในแต่ละเมืองจะมีบัตรเดินทางที่สามารถลงทะเบียนใช้งานรายเดือนเพื่อใช้เดินทางในเมืองดังกล่าวได้ โดยราคาของบัตรดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของเมือง นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบของบัตรสำหรับนักศึกษาอายุต่ำกว่า 26 ปี ก็จะมีราคาถูกกว่าบัตรปกติอีกด้วย (ตัวอย่างเช่นบัตร NavigoPass ราคา 72.5 ยูโร และบัตร ImagineR สำหรับนักศึกษา ราคา 38 ยูโร สำหรับใช้เดินทางภายในปารีส)
 1. ค่าใช้จ่ายประจำรายเดือน

ค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้จะได้แก่ ค่าวัตถุดิบ อาหาร ซึ่งก็ในบทความนี้ได้ยกตัวอย่างราคาวัตถุดิบทั่วๆไปบางอย่างให้ลองพิจารณา

  • พาสต้า 1 กิโลกรัม : 1 ยูโร
  • ข้าว 1 กิโลกรัม : 1.9 ยูโร
  • อกไก่ 800 กรัม : 7-8 ยูโร
  • เนื้อบด 350 กรัม : 5 ยูโร
  • เนื้อปลาแซลม่อน 250 กรัม : 10 ยูโร
  • บร๊อคโคลี่ 1 หัว / มันฝรั่ง 1 กิโลกรัม / หอมใหญ่ 1 กิโลกรัม / ผักสลัด 3 หัว (หัวเล็ก) : 1 ยูโร
  • สตรอว์เบอร์รี่ 250 กรัม : 3 ยูโร
 • ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยเฉลี่ยจาก Supermarket ในหลายๆเครือ โดยในแต่ละเครือจะมีราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันออกไปเล็กน้อย (ภาพประกอบที่ 1) เช่นเดียวกับราคาที่จะต่างกันในแต่ละพื้นที่ของฝรั่งเศส (ภาพประกอบที่ 2) อย่างไรก็ตามราคาของสินค้าดังกล่าวจะสูงขึ้นเล็กน้อยในร้านค้ารูปแบบ Express ของเครือต่างๆ (อ่านต่อได้ใน Supermarket ในฝรั่งเศส)
 • นอกจากราคาวัตถุดิบ ราคาอาหารในร้านอาหารก็มีความแตกต่างกันตามกลุ่มของร้านอาหาร ดังตัวอย่าง

ร้านอาหารมหาวิทยาลัย (CROUS) : 3.25  ยูโร

           ร้านอาหารฟาสต์ฟูด ร้านอาหารสตรีทฟู๊ด : 6 – 10 ยูโร

           ร้านอาหาร : 15 ถึง 25 ยูโรขึ้นไป ขึ้นกับรูปแบบของร้านอาหาร

ภาพประกอบที่ 1: ผลการศึกษาโดย UFC-que choirsir (Association de conssomateurs de france)ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมจนถึง 3 กุมภาพันธ์ ได้ทำการเลือกผลิตภัณฑ์ 82 ตัวอย่างจากหกกลุ่มหลักได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องดื่ม, เครื่องปรุง, นมและชีส, เนื้อสัตว์และเนื้อปลา, ผลไม้และผัก, ผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาดเพื่อเปรียบเทียบราคาจากแบรนด์ผู้จัดจำหน่ายต่างๆ
[ที่มา: https://www.quechoisir.org/actualite-supermarche-le-palmares-des-enseignes-de-la-grande-distribution-n21349/]

ภาพประกอบที่ 2 : เช่นเดียวกัน ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยสินค้าจากทุกผู้ให้บริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 เพื่อเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศฝรั่งเศส
[ที่มา: https://www.quechoisir.org/actualite-supermarche-le-palmares-des-enseignes-de-la-grande-distribution-n21349/]

 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป

ค่าใช้จ่ายกลุ่มสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายทั่วไป หรือค่าใช้จ่ายไม่ประจำ ซึ่งเป็นกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับกิจกรรมสันทนาการ หรือของใช้ส่วนตัวต่างๆ โดยเราได้ยกตัวอย่างกิจกรรมสันทนาการต่างๆพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ชมภาพยนต์: 7.5 – 9 ยูโร (ราคานักเรียน) /15 ยูโร
 • ราคาหนังสือหนึ่งเล่ม : 6 – 10 ยูโร
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ : ฟรีสำหรับนักศึกษาอายุต่ำกว่า 26 ปี / 10-20 ยูโร
 • ค่าเข้าชมละครในโรงละคร : 10 – 30 ยูโรต่อที่นั่ง
 • ค่าเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ : 1.70 ยูโรต่อครั้ง

จากตัวอย่างที่ยกมา ก็จะทำให้เห็นภาพคร่าวๆของค่าครองชีพในแต่ละเดือนในประเทศฝรั่งเศสที่สามารถแบ่งได้ออกเป็นสามส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะถูกหักจากบัญชีในทุกๆเดือน โดยค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้ มักจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถปรับลดตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น โปรโมชั่นโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน ราคาของห้องพักในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยหลักๆเช่น อาหาร และวัตถุดิบต่างๆ ซึ่งเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายคงที่ จะสามารถปรับลดได้ตามความต้องการเช่นการเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบต่างๆจากร้านสะดวกซื้อที่มีราคาถูกลง และสุดท้าย ค่าใช้จ่ายทั่วไปซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามความต้องการของบุคคล โดยผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเลือกตัดสินใจ และวางแผนตามวงเงินและความต้องการของผู้อ่านได้อย่างลงตัว

Reference

[1] https://www.salaire-brut-en-net.fr/smic/

[2]https://www.quechoisir.org/actualite-supermarche-le-palmares-des-enseignes-de-la-grande-distribution-n21349/

Share this post