ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)

ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)

ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)

โดย นางสาวกาญจนา องคศิลป์

( Aix-Marseille université, Marseille)

30 sec reads

  • นักเรียนนักศึกษาไทยเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)
  • หากได้รับหนังสือเรียกเก็บภาษีให้รีบทำหนังสือแจ้งสรรพากรทันที
  • ให้เราทำ Déclaration de revenus กับสรรพากรทุกปี

เพื่อนบางคนอาจเคยได้รับจดหมายขอเรียกเก็บภาษี Taxe d’habitation และทำการเสียภาษีที่อยู่อาศัยทุกปี หลายคนที่อ่านตอนนี้อาจยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นี้ และไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามีโอกาสที่จะโดนเรียกเก็บภาษีที่อยู่อาศัยด้วย วันนี้ ส.น.ท.ฝ. จะมาให้ความรู้ แนะนำวิธีการที่ดีที่สุดว่าเราจะอย่างไรเมื่อวันหนึ่งเราได้รับจดหมายให้ชำระภาษีที่อยู่อาศัย  (Taxe d’habitation)

Taxe d’habitation คืออะไร?

Taxe d’habitation คือ ภาษีท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บกับผู้ที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส  โดยเก็บตามท้องถิ่นที่พำนักอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยคำนวนจากรายได้ต่างๆที่เราได้รับจากปีก่อนหน้านี้ ปกติแล้วหากมีการเรียกเก็บหนังสือเรียกเก็บภาษีจะส่งมาให้เราในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ (โดยรัฐบาลฝรั่งเศสจะให้เราแจ้งรายได้ (Déclaration de revenus) ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี)

แล้วเราจะทำอย่างไรหากได้ใบเรียกเก็บภาษี ??

 

1. ความรู้เรื่องกฏหมาย : ตามข้อตกลงเรื่องภาษีที่ประเทศไทยทำร่วมกับประเทศฝรั่งเศส* ระบุไว้ว่า :

บุคคลต่อไปนี้
1/ นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย
2/ นักศึกษาฝึกงาน
3/ ผู้ที่ได้รับทุน หรือ เงินช่วยเหลือ เพื่อการศึกษา การวิจัย จากสถาบันวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หรือ สถาบันการกุศล 

ไม่ถือเป็นบุคคลที่พึงเสียภาษีรายได้ในฝรั่งเศส ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินที่ได้รับเพื่อการครองชีพที่จำเป็นต่อการศึกษา หมายความว่า เงินที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับจากทางบ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับการอยู่ศึกษาในฝรั่งเศส ก็อยู่ในข่ายยกเว้นภาษี (non-imposable) ด้วย ซึ่งเมื่อเป็นบุคคล non-imposable แล้ว จะมีผลต่อการจ่ายภาษีที่อยู่อาศัย ( Taxe d’habitation) ด้วย
*La Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande signée à Bangkok le 27 décembre 1974, approuvée par la loi no. 75-576 du 4 juillet 1975, Article 20

 

 

2. ทำเอกสารขอยกเว้นจ่ายภาษีง่ายๆ เราทำได้!!!
เมื่อเรารู้แล้วว่ามีข้อตกลงยกเว้นภาษีแก่นักเรียนไทยที่มาศีกษาในประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น หากเราได้รับหนังสือเรียกเก็บภาษี เราจึงควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1  ตรวจสอบเวลาที่กำหนดจ่ายภาษีว่าสิ้นสุดเมื่อใด เพราะไม่เช่นนั้นเพื่อนจะได้รับใบเตือน ( Lettre de Relance) พร้อมค่าปรับ 10 % ซึ่งจะออกมาประมาณเดือนมกราคม
2.2  เขียนจดหมายขอยกเว้นภาษีและถ่ายเอกสารสำเนาไว้ จากนั้นส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนแบบมีการยืนยันตอบรับ “lettre recommandée avec avis de réception”(วิธีการส่ง)  ถึงหน่วยงานสรรพากร “Centre des Finances Publiques” ที่ระบุในใบเรียกเก็บภาษี 

 

แนะนำเนื้อหาจดหมาย: ส่วนของเนื้อหาจดหมายที่ส่งให้ Centre des Finances Publiques พิจารณานั้น ควรระบุ reference หนังสือเรียกเก็บภาษี และอ้างอิงถึงข้อสิทธิของเพื่อนตามข้อตกลงข้างต้น (แนบข้อตกลงในจดหมาย)

เมื่อเพื่อนๆได้ทำการขอยกเว้นภาษีครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนก็จะมี  numéro fiscal เป็นเลข 13 ตัว เพื่อนสามารถใช้เลขดังกล่าวเข้าไปดูข้อมูลของเพื่อนๆในระบบออนไลน์ของสรรพากรประเทศฝรั่งเศส   จากนี้ในทุกปี ช่วงเดือน มีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม เพียงแค่เพื่อน login เข้าระบบ และทำเรื่องลดหย่อน Declaration de revenus (en ligne)  เพื่อนก็จะได้หนังสืavis de situation déclarative แล้วค่ะ แถมข้อมูลนี้จะส่งไปที่ Caf ด้วยค่ะ ทำครั้งเดียวได้ถึง 2 อย่าง คุ้มค่ามากจริงๆ

ตัวอย่างเอกสาร  avis de situation déclarative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสาร Avis d’impot

 

   ** กรณีที่เพื่อนจ่ายไปแล้วสามารถเขียนคำร้องขอคืนได้ ดยต้องดำเนินการภายในวันที 31 ธันวาคมของปีถัดไป เพื่อนจะได้รับเช็คคืนจากสรรพากร (ระยะเวลาในการตอบกลับของสรรพากรจะใช้เวลาประมาณ 2- 3 เดือน)

*** กรณีที่ด้รับคำตอบปฏิเสธกลับมา ให้ท่านยื่นเรื่องอุทธรณ์ ไปที่ Conciliateur fiscal (ภายในเวลาที่กำหนด)

อ้างอิง

http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=953
https://www.impots.gouv.fr/portail/questions/theme/taxe-habitation/87
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F42

 

Share this post