การเช่าหอพักในประเทศฝรั่งเศส

การเช่าหอพักในประเทศฝรั่งเศส

การเช่าหอพักในประเทศฝรั่งเศส

 เขียนโดย นางสาวกันยนาถ จันทร์พินิจรัตน์
(Faculty of Law, Toulouse 1 University Capitole)

1 Minute Read
 • สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น เอกสารส่วนตัว เงินค่าเช่าหอพัก เงินประกัน ผู้ค้ำประกัน
 • ควรศึกษารายละเอียดสัญญาเช่าและสภาพหอพักให้ดีก่อนเซ็นสัญญา หากไม่แน่ใจในรายละเอียดควรสอบถามเพิ่มเติม และหาทางเจรจาให้ได้ข้อตกลงที่ทุกฝ่ายพอใจ
 • ควรทำประกันภัยที่พักอาศัยเพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบ
 • ควรเก็บรักษาสำเนาสัญญาเช่าหอพักให้ดี  เพราะมีผลทางกฎหมายทั้งกับผู้เช่าและผู้ให้เช่า
 • ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าเช่าหอพักรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต แล้วหรือไม่

เมื่อเราได้ที่พักในทำเล และราคาที่เราต้องการแล้ว กระบวนการต่อไปที่เราในฐานะ “ผู้เช่า” คือ ขั้นตอนของการเข้าไปดูสถานที่จริงหลังจากนัดวันกับผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของเอง หรือผู้จัดการ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ (Agence Immobilier) ซึ่งเมื่อเราตัดสินใจที่จะเช่าบ้าน หรือ อพาร์ทเมนท์แห่งนั้นแล้ว ก็มีขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อทำสัญญาเช่ากับ ผู้ให้เช่า จำแนกออกเป็นสองกรณี คือ

 1. การเช่าบ้าน
  1. เงินและเอกสารที่จะต้องใช้ในการเช่าบ้าน
  2. ค่าประกัน (caution) 1 เดือน (ตามอัตราค่าเช่าปกติ)
  3. ค่าธรรมเนียมให้เอเจนซี่ (honoraires) 1 เดือนของค่าเช่าบ้านหรือมากกว่านั้น
  4. ผู้ค้ำประกัน เจ้าของบ้านส่วนมากจะต้องการคนค้ำประกันเป็นชาวฝรั่งเศสที่เสียภาษีเงินได้ในฝรั่งเศสและจะต้องมีเงินเดือนมากกว่าค่าเช่าบ้าน 3 เท่า เอกสารที่ต้องการเช่น บัตรพำนักของ ผู้ค้ำประกัน ใบเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย สำแดงใบภาษี
  5. หากไม่มีผู้ค้ำประกัน สามารถทำประกันกับธนาคาร (caution bancaire) ซึ่งจะต้องมีเงินในบัญชีเท่ากับค่าเช่าบ้านระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี เช่น ค่าเช่าบ้าน 600 ยูโร เงินที่จะทำค้ำประกันจะต้องมีเท่ากับ 600 X 12 = 7200 ยูโร เงินจำนวนนี้จะไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ จะต้องเสียค่าทำประกันประมาณ 100 ยูโร หลังจากนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาบัญชีรายเดือน ประมาณเดือนละ 15 ยูโร เมื่อได้ใบประกันจากธนาคารแล้ว ต้องส่งต่อให้เอเจนซี่หรือเจ้าของบ้าน และหากย้ายออก จะต้องขอเรียกคืนใบประกันนี้จากเอเจนซี่หรือเจ้าของบ้านเสมอ
  6. หากเป็นกรณีนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ทางรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันพิเศษไว้ ผ่านทางเว็ปไซต์ Lokavitz ซึ่งเราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว และรอรับเอกสารค้ำประกันจากทางรัฐบาลได้ผ่านทางอีเมลล์ส่วนตัวของเรา แล้วจึงนำไปยื่นกับทางหอพักนั้นต่อไป (กรณีการขอเอกสารค้ำประกันผ่าน Lokavitz นี้ส่วนใหญ่จะใช้ได้กับหอพักนักเรียนเท่านั้น ดังนั้น ทางผู้จะเช่าหอพักควรสอบถามผู้จัดการหอ หรือ ตัวแทนผู้ดำเนินการเอาห้องออกให้เช่าAgence d’Immobilier ให้ดีว่า รับการค้ำประกันประเภทนี้หรือไม่)
  7. บัตรพำนักของผู้เช่า กรณีที่ยังไม่ได้บัตรพำนักก็อาจจะใช้สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสไปก่อน
 1. การตรวจสภาพบ้านพัก

การทำ l’état des lieux จะเป็นการตรวจสอบสภาพบ้านพักร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน
(หรือบริษัทนายหน้า) และผู้เช่า โดยเป็นกระบวนการสำคัญที่จะต้องตรวจสอบในกรณีต่างๆของบ้านที่จะเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้านมีกี่ชิ้นและสภาพเป็นอย่างไร ผนัง พื้น เพดาน ประตู การเดินไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน หน้าต่าง ห้องน้ำ ท่อน้ำสภาพเป็นอย่างไร โดยลักษณะสภาพจะแบ่งเป็น สภาพดี (bon état) สภาพปกติ (état moyen) สภาพไม่ดี (mauvais état) ต้องซ่อมแซม ( revêtement) รวมถึงผู้เช่าได้รับกุญแจกี่ดอก

  ข้อพึงระวัง และข้อควรทำในการเช่าบ้านในฝรั่งเศส

 1. ควรเลือกบ้านพักที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายเงินค่าเช่า ประกอบกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีความจำเป็นที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา และการพักอาศัย
 2. หากเป็นไปได้ก่อนทำการเช่า ควรมั่นใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบ้านพัก เช่น ไม่ควรเลือกพักอยู่ชั้นล่างสุดหรือชั้นบนสุดที่เสี่ยงต่อความชื้นและความหนาวเย็น ความมืดทึบของบ้าน เสียงดังจากรถยนต์(หันหน้าทางถนน) ความปลอดภัย ความป็นมิตรของเพื่อนบ้าน ผู้ดูแลบ้าน(gardien) และความสะดวกในการเดินทาง ฯลฯ
 3. หนังสือ Etat des lieux จะถูกร่างเป็น 2 ชุดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าลงนามรับทราบร่วมกัน เกี่ยวกับสภาพห้องพัก ทรัพย์สินในบ้านพัก โดยผู้เช่าอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บ้านมีสภาพ ไม่สมบูรณ์ เช่น ผนังมีการเจาะรู มีรอยร้าว มีน้ำรั่ว ฯลฯ ทั้งนี้ กรณีบ้านพักที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ก่อนการทำสัญญาเช่าจะต้องทำการตกลงกับผู้ให้เช่า หรือบริษัทนายหน้าเกี่ยวกับการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมอยู่ และจะต้องมีการนัดตรวจสภาพอีกครั้งจนกระทั่งพอใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
 4. เมื่อเลิกเช่า จะต้องทำการตรวจสภาพของห้องพักอีกครั้ง หากผู้เช่าทำสิ่งของเสียหาย เจ้าของบ้านพักจะหักเงินจำนวนหนึ่งจากค่าประกัน 1 เดือนที่ให้ไว้
 5. ผู้เช่าจะต้องทำประกันภัยให้กับห้องพักของตนเอง สามารถทำได้กับบริษัทเอกชนหรือกับธนาคาร โดยผู้เช่ารับผิดชอบจ่ายเอง
 6. ศึกษาให้ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาเช่าว่าผู้เช่าต้องเสียค่าเช่าเท่าใด ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท อยู่ในความรับผิดชอบใคร(ปกติผู้เช่าต้องจ่ายเอง ยกเว้นค่าน้ำประปา)
 7. ตกลงกับผู้ให้เช่า หรือ บริษัทนายหน้าให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดมิเตอร์ค่าไฟ-น้ำ โทรศัพท์ ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่าใด
 8. ศึกษาเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่อาจจะทำให้ผู้เช่าเสียเปรียบ เช่น การเก็บค่าประกันบ้าน ระยะเวลาเช่า การขึ้นค่าเช่า การยกเลิกสัญญาเช่า ฯลฯ

 

 1. การทำสัญญาเช่า (contrat de location)  จะระบุรายละเอียดของผู้ให้เช่าและผู้เช่า และรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. สถานที่เช่า
 2. หลักการทางกฏหมาย คือ การเช่าจะต้องให้สำหรับเป็นที่พักอาศัยหลัก
 3. ระยะเวลา – การยกเลิกสัญญาเช่า ระบุระยะเวลาเช่า เช่น 1 ปี หรือ การเลิกเช่า ต้องบอกแจ้งเจ้าของที่พักภายในกำหนด เช่น 2 เดือน หรือหากต้องการต่อสัญญาเช่าจะต้องแจ้งเจ้าของที่พักภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ
 4. ค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดว่าจะต้องจ่ายค่าเช่าโดยการโอนเงินทาง  ธนาคาร ทางเช็ค และจะต้องจ่ายวันที่เท่าไหร่ของเดือน รวมถึงการกำหนดการทบทวนค่าเช่าบ้าน
 5.  การวางค่าประกัน ประมาณ 1 – 2 เดือนของค่าเช่าบ้าน
 6. ข้อบังคับ เช่น จ่ายค่าเช่าบ้านตามเวลาที่กำหนด ผู้เช่าจะต้องทำประกันภัยด้วยตนเอง หากมีความเสียหายภายในที่พัก จะต้องแจ้งผู้ให้เช่า ห้ามให้ผู้อื่นเช่าต่อ อนุญาติ/ไม่อนุญาติให้มีสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาติให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่พักอาศัย ฯลฯ

  ข้อควรระวัง

 1. สัญญาเช่าทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะต้องลงนามทั้งสองฝ่าย จึงควรต้องอ่านและเข้าใจทุกๆ ข้ออย่างละเอียด หากไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็ไม่ควรลงนาม ควรสอบถามเพิ่มเติมหรือหาทางเจรจา
 2. เก็บหลักฐานสัญญาเช่าบ้านไว้ให้ดี เพราะจะต้องใช้ในอีกหลายกรณี และสามารถไว้ใช้อ้างอิงกรณีเจ้าของบ้านไม่กระทำตามสัญญาเช่า

สำหรับผู้ที่ต้องการหาที่พัก สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้

 1. www.seloger.com
 2. www.explorimmo.com
 3. Www.boncoin.fr
 1. เว็ปไซต์ของ CROUS โดยตรง เช่น
 1. เว็ปไซต์ที่พักของเครือข่ายเอกชน เพื่อนักเรียน (ราคาจะค่อนข้างสูง แต่ส่วนใหญ่ที่พักจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง) เช่น

 ข้อมูลอ้างอิง:

https://www.ocsc.go.th/blog/2010/07/ที่พัก-การหาที่พัก-ในประเทศฝรั่งเศส
https://www.hotcourses.in.th/study-in-france/student-accommodation/student-accommodation-in-france

Share this post