การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในฝรั่งเศส

การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในฝรั่งเศส

การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในฝรั่งเศส

เขียนโดย ณภัทร สัตยุตม์
(Economics and Psychology, Pantheon-Sorbonne & Paris Descartes)

2 Minute read
  • การส่งจดหมายยังคงจำเป็นอยู่บ้างในการติดต่อราชการ เช่น หากมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐและต้องการใช้การเซ็นด้วยลายมือ ไม่สามารถดำเนินการได้ผ่านระบบออนไลน์
  • เพื่อความมั่นใจว่าเอกสารที่เราส่งไปถึงมือผู้รับ และมีหลักฐานยืนยันว่าเราดำเนินการส่งไปจริง
    การส่งจดหมาย/เอกสารแบบลงทะเบียนจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้
  • จดหมายลงทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า “lettre recommandée avec avis de réception” เมื่อไปยังที่ทำการไปรษณีย์สามารถทำได้ 2 วิธี คือ กรอกแบบฟอร์มกระดาษและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ และ กดผ่านตู้อัตโนมัติเพื่อดำเนินการ
  • ตู้อัตโนมัติมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมคือ ที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ของเรา เพราะจะต้องระบุบอกกับเครื่อง หากส่งกับเจ้าหน้าที่ สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การจ่าหน้าซองของฝรั่งเศสไม่เหมือนที่ไทย และตำแหน่งการกรอกที่อยู่ผู้รับ-ผู้ส่งบนแบบฟอร์ม

 

 

การจ่าหน้าซองจดหมายที่ฝรั่งเศส

ที่ฝรั่งเศสจะแตกต่างจากที่ไทยตรงที่ เราไม่เขียนที่อยู่ผู้ส่งไว้มุมซองด้านซ้าย แต่เราจะไปเขียนไว้ที่ด้านหลัง ในส่วนของฝาพับของซอง (ตามรูป)

การส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสูญหายและมีหลักฐานยืนยันว่ามีการเซ็นรับโดยใครเมื่อไหร่ เพราะไปรษณีย์ชนิดนี้จะส่งหลักฐานกลับมาหาเราเพื่อแจ้งว่าปลายทางได้รับแล้ว โดยมีค่าบริการประมาณ 4-6 ยูโร แล้วแต่น้ำหนัก เรียกว่า “lettre recommandée avec avis de réception” โดยส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ La Poste สัญลักษณ์แบบนี้ ซึ่งการส่งในลักษณะนี้ส่งได้ 2 แบบ คือ การกรอกแบบฟอร์มกระดาษปกติ กับ ทำผ่านเครื่องอัตโนมัติ สำหรับการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ ในส่วนที่มีเส้นสีแดงทาบเป็นรูปกากบาท ให้กรอกที่อยู่ของเรา (ผู้ส่ง) และด้านซ้ายมือให้เขียนที่อยู่ปลายทาง (ผู้รับ)  ** แนะนำ ให้ทำด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยเลือก “เมนูภาษาอังกฤษ” โดยการวางซองจดหมายไว้ด้านบนเพื่อชั่งน้ำหนัก จากนั้นเลือกส่งในประเทศ และ กรอกที่อยู่ผู้รับ และที่อยู่ผู้ส่ง พร้อมทั้ง E-mail ของเรา จากนั้นหยอดเหรียญจ่ายเงิน หรือ ใช้บัตรเครดิต – เราจะได้รับอีเมล์ทันทีที่กดเสร็จว่ารหัสของจดหมายเราคืออะไร และเมื่อ OFII ได้รับ ก็จะได้อีเมล์อีกฉบับเพื่อแจ้งผล

Reference

การส่งจดหมายลงทะเบียนโดยการกรอกแบบฟอร์ม

https://www.hotcourses.in.th/study-in-france/once-you-arrive/how-to-send-recommand-avec-avis-de-rception-letter/

*หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลง

Last updated: 2019/05/30

Share this post