การพำนักชั่วคราวในประเทศฝรั่งเศส

การพำนักชั่วคราวในประเทศฝรั่งเศส

การเช่าที่อยู่อาศัย

“There is nothing more important than a good, safe, secure home.”
คงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวเกินจริงไปนักสำหรับการมีบ้านที่ดี และปลอดภัย  

ที่อยู่อาศัย คือสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจตรงกันว่า เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกๆคนต้องการในการดำรงชีวิตที่ไม่ง่ายให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ใหม่ อันได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย เป็นต้น แม้หลายๆคนจะต้องย้ายถิ่นที่อยู่มาอยู่ต่างประเทศระยะเวลาที่จำกัดก็ตาม แต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ที่ที่เราต้องอาศัยอยู่นั้น เป็นปัจจัยแรกที่เราจะต้องคำนึงถึง ว่าที่นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ปลอดภัย ใกล้สถานศึกษาของเรา หรือไม่

เมื่อเราได้ที่พักในทำเล และราคาที่เราต้องการแล้ว กระบวนการต่อไปที่เราในฐานะ “ผู้เช่า” จะต้องเผชิญ คือ ขั้นตอนของการเข้าไปดูสถานที่จริงหลังจากนัดวันกับผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของเอง หรือผู้จัดการ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ {Agence Immobilier} ซึ่งเมื่อเราตัดสินใจที่จะเช่าบ้าน หรือ อพาร์ทเมนท์แห่งนั้นแล้ว ก็มีขั้นตอนต่อไปที่ทางเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อทำสัญญาเช่ากับ ผู้ให้เช่า ซึ่งจะขอจำแนกออกเป็นสองกรณี คือ

 1. การเช่าบ้าน
  เงินและเอกสารที่จะต้องใช้ในการเช่าบ้าน

1.ค่าประกัน (caution) 1 เดือน (ตามอัตราค่าเช่าปกติ)

2.ค่าธรรมเนียมให้เอเจนซี่ (honoraires) 1 เดือนของค่าเช่าบ้านหรือมากกว่านั้น

3.ผู้ค้ำประกัน เจ้าของบ้านส่วนมากจะต้องการคนค้ำประกันเป็นชาวฝรั่งเศสที่เสียภาษีเงินได้ในฝรั่งเศสและจะต้องมีเงินเดือนมากกว่าค่าเช่าบ้าน 3 เท่า เอกสารที่ต้องการเช่น บัตรพำนักของ ผู้ค้ำประกัน ใบเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย สำแดงใบภาษี

4.หากไม่มีผู้ค้ำประกัน สามารถทำประกันกับธนาคาร (caution bancaire) ซึ่งจะต้องมีเงินในบัญชีเท่ากับค่าเช่าบ้านระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี เช่น ค่าเช่าบ้าน 600 ยูโร เงินที่จะทำค้ำประกันจะต้องมีเท่ากับ 600 X 12 = 7200 ยูโร เงินจำนวนนี้จะไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ จะต้องเสียค่าทำประกันประมาณ 100 ยูโร หลังจากนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาบัญชีรายเดือน ประมาณเดือนละ 15 ยูโร เมื่อได้ใบประกันจากธนาคารแล้ว ต้องส่งต่อให้เอเจนซี่หรือเจ้าของบ้าน และหากย้ายออก จะต้องขอเรียกคืนใบประกันนี้จากเอเจนซี่หรือเจ้าของบ้านเสมอ

5.บัตรพำนักของผู้เช่า กรณีที่ยังไม่ได้บัตรพำนักก็อาจจะใช้สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสไปก่อน

การตรวจสภาพบ้านพัก

การทำ l’état des lieux จะเป็นการตรวจสอบสภาพบ้านพักร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน(หรือบริษัทนายหน้า) และผู้เช่า โดยเป็นกระบวนการสำคัญที่จะต้องตรวจสอบในกรณีต่างๆของบ้านที่จะเช่า ได้แก่ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้านมีกี่ชิ้นและสภาพเป็นอย่างไร ผนัง พื้น เพดาน ประตู การเดินไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน หน้าต่าง ห้องน้ำ ท่อน้ำสภาพเป็นอย่างไร โดยลักษณะสภาพจะแบ่งเป็น สภาพดี (bon état) สภาพปกติ (état moyen) สภาพไม่ดี (mauvais état) ต้องซ่อมแซม ( revêtement) รวมถึงผู้เช่าได้รับกุญแจกี่ดอก

ข้อพึงระวัง และข้อควรทำในการเช่าบ้านในฝรั่งเศส

*** ควรเลือกบ้านพักที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายเงินค่าเช่า ประกอบกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีความจำเป็นที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา และการพักอาศัย

*** หากเป็นไปได้ก่อนทำการเช่า ควรมั่นใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบ้านพัก เช่น ไม่ควรเลือกพักอยู่ชั้นล่าง ความมืดทึบของบ้าน เสียงดังจากรถยนต์(หันหน้าทางถนน) ความปลอดภัย ความป็นมิตรของเพื่อนบ้าน ผู้ดูแลบ้าน(Guardian) และที่สำคัญคือการเดินทางควรสะดวก ฯลฯ

***หนังสือ Etat des lieux จะถูกร่างเป็น 2 ชุดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าลงนามรับทราบร่วมกัน เกี่ยวกับสภาพห้องพัก ทรัพย์สินในบ้านพัก โดยผู้เช่าอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บ้านมีสภาพ ไม่สมบูรณ์ เช่น ผนังมีการเจาะรู มีรอยร้าว มีน้ำรั่ว ฯลฯ ทั้งนี้ กรณีบ้านพักที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ก่อนการทำสัญญาเช่าจะต้องทำการตกลงกับผู้ให้เช่า หรือบริษัทนายหน้าเกี่ยวกับการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมอยู่ และจะต้องมีการนัดตรวจสภาพอีกครั้งจนกระทั่งพอใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

***เมื่อเลิกเช่า จะต้องทำการตรวจสภาพของห้องพักอีกครั้ง หากผู้เช่าทำสิ่งของเสียหาย เจ้าของบ้านพักจะหักเงินจำนวนหนึ่งจากค่าประกัน 1 เดือนที่ให้ไว้

***ผู้เช่าจะต้องทำประกันภัยให้กับห้องพักของตนเอง สามารถทำได้กับบริษัทเอกชนหรือกับธนาคาร โดยผู้เช่ารับผิดชอบจ่ายเอง

***ศึกษาให้ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาเช่าว่าผู้เช่าต้องเสียค่าเช่าเท่าใด ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท อยู่ในความรับผิดชอบใคร(ปกติผู้เช่าต้องจ่ายเอง)

***ตกลงกับผู้ให้เช่า หรือ บริษัทนายหน้าให้ดีเกี่ยวกับการเปิดมิเตอร์ค่าไฟ-น้ำ โทรศัพท์ ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่าใด

***ศึกษาเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่อาจจะทำให้ผู้เช่าเสียเปรียบ เช่น การเก็บค่าประกันบ้าน ระยะเวลาเช่า การขึ้นค่าเช่า การยกเลิกสัญญาเช่า ฯลฯ

สัญญาเช่า (contrat de location) จะระบุรายละเอียดของผู้ให้เช่าและผู้เช่า และรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สถานที่เช่า
 2. หลักการทางกฏหมาย คือ การเช่าจะต้องให้สำหรับเป็นที่พักอาศัยหลัก
 3. ระยะเวลา – การยกเลิกสัญญาเช่า ระบุระยะเวลาเช่า เช่น 1 ปี หรือ การเลิกเช่า ต้องบอกแจ้งเจ้าของที่พักภายในกำหนด เช่น 2 เดือน หรือหากต้องการต่อสัญญาเช่าจะต้องแจ้งเจ้าของที่พักภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ
 4. ค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดว่าจะต้องจ่ายค่าเช่าโดยการโอนเงินทางธนาคาร ทางเช็ค และจะต้องจ่ายวันที่เท่าไหร่ของเดือน รวมถึงการกำหนดการทบทวนค่าเช่าบ้าน
 5. การวางค่าประกัน ประมาณ 1 – 2 เดือนของค่าเช่าบ้าน
 6. ข้อบังคับ เช่น จ่ายค่าเช่าบ้านตามเวลาที่กำหนด ผู้เช่าจะต้องทำประกันภัยด้วยตนเอง หากมีความเสียหายภายในที่พัก จะต้องแจ้งผู้ให้เช่า ห้ามให้ผู้อื่นเช่าต่อ

ข้อควรระวัง

 • สัญญาเช่าทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะต้องลงนามทั้งสองฝ่าย จึงควรต้องอ่านและเข้าใจทุกๆ ข้ออย่างละเอียด หากไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย หรือไม่ไเป็นไปตามข้อตกลงก็ไม่ควรลงนาม
 • เก็บหลักฐานสัญญาเช่าไว้ให้ดี เพราะจะต้องใช้ในอีกหลายกรณี และสามารถไว้ใช้อ้างอิงกรณีเจ้าของบ้านไม่กระทำตามสัญญาเช่า

 การขอเงินช่วยเหลือ Aide personnalisée au logement APL
เงื่อนไขของการขอ

 1. ต้องมีชื่อในสัญญาเช่าบ้าน และ 2.ต้องจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน หากญาติ หรือ ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้เช่า จะไม่สามารถขอเงินช่วยเหลือได้
 2. จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับรายได้ สถานภาพทางครอบครัว ลักษณะของที่พัก สถานที่พัก ค่าเช่าที่พักวันที่ได้รับเงินช่วยเหลือ หากเข้าที่พักวันที่ 1 พฤศจิกายนและการขอเงินช่วยเหลือได้รับการตอบรับ จะได้รับเงินช่วยเหลือของเดือนธันวาคมในเดือนมกราคม

สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอเงินช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.caf.fr

2. การเช่าหอพัก หรือ อพาร์ทเมนท์

การเช่าที่อยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสประเภทใดก็ตาม เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา และขั้นตอนต่างๆก็มีรายละเอียดที่แทบจะเหมือนกับการเช่าบ้าน ในเงื่อนไขข้อที่๑ ตามที่ระบุข้างต้น เพียงแต่การเช่าหอพัก หรือ อพาร์ตเมนท์บางประเภท จะมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เช่า เช่น หอพักนักเรียน ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากหอพักนั้นเป็นทรัพย์สินในการจัดการขององค์กรที่มีชื่อว่า CROUS ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมีสิทธิดำเนินการขอเช่าได้นั้น จะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษานั้นๆในสถาบันที่อยู่ในรายชื่อที่รับรองโดย CROUS ซึ่งส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะเป็นหอพักในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น (เนื้อที่มีตั้งแต่สตูดิโอแบบ ๙ ตารางเมตร ถึง ๒๐ ตางรางเมตรโดยประมาณ ข้อระวังคือ ประเภทของห้องพัก มีทั้งใช้ห้องน้ำรวม ครัวรวม ซึ่งจะมีระบุเอาไว้ ด้วยคำว่า Salle de bain [WC], Cuisine colocative ใครต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องระวังด้วยเวลาจะจองห้อง

แต่ทางที่ดีที่สุด เราควรที่จะวางแผนการหาที่พักล่วงหน้า ใช้Technology ให้เป็นประโยชน์ หาที่ตั้ง ภาพรอบนอกของอาคาร ระยะทางใกล้ไกลกับสถานศึกษาของเรา สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ หรือ โดยการติดต่อนักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองนั้นๆก่อน ว่า มีหอพักสำหรับนักเรียนที่ไหนบ้าง ราคาค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อเดือน (พยายามหาข้อมูลเพื่อจะถามไปก่อนเยอะๆ เพื่อความชัดเจนแก่เรา และ เพื่อไม่เป็นการบกวนคนที่เราจะถามหลายๆรอบ) หรือถ้าอยากจะอาศัยอยู่ในที่พักของมหาวิทยาลัย เราก็จะต้อง จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ CROUS ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อนึ่ง ในเรื่องของกรณี “ผู้ค้ำประกัน”ตามสัญญาเช่า หากไม่มีผู้ค้ำประกัน เราก็สามารถทำประกันกับธนาคาร (caution bancaire) ซึ่งธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญบางประการ เช่น ต้องมีเงินในบัญชีเท่ากับค่าเช่าบ้านระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี เช่น ค่าเช่าบ้าน 600 ยูโร เงินที่จะทำค้ำประกันจะต้องมีเท่ากับ 600 X 12 = 7200 ยูโร เงินจำนวนนี้จะไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ จะต้องเสียค่าทำประกันประมาณ 100 ยูโร หลังจากนั้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาบัญชีรายเดือน ประมาณเดือนละ 15 ยูโร เมื่อได้ใบประกันจากธนาคารแล้ว ต้องส่งต่อให้เอเจนซี่หรือเจ้าของบ้าน และหากย้ายออก จะต้องขอเรียกคืนใบประกันนี้จากเอเจนซี่หรือเจ้าของบ้านเสมอ

หากเป็นกรณีนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ทางรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขการค้ำประกันพิเศษไว้ ผ่านทางเว็ปไซต์ Lokavitz ซึ่งเราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว และรอรับเอกสารค้ำประกันจากทางรัฐบาลได้ผ่านทางอีเมลล์ส่วนตัวของเรา แล้วจึงนำไปยื่นกับทางหอพักนั้นต่อไป 

(กรณีการขอเอกสารค้ำประกันผ่าน Lokavitz นี้ส่วนใหญ่จะใช้ได้กับหอพักนักเรียนเท่านั้น ดังนั้น ทางผู้จะเช่าหอพักควรสอบถามผู้จัดการหอ หรือ ตัวแทนผู้ดำเนินการเอาห้องออกให้เช่าAgence d’Immobilier ให้ดีว่า รับการค้ำประกันประเภทนี้หรือไม่)

สำหรับผู้ที่ต้องการหาที่พัก สามารถหาได้จากเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้

๑. www.seloger.com/ 

๒. www.explorimmo.com/ 

๓. www.pap.com/  หรือหนังสือ Particulier à particulier (PAP) ซึ่งจะออกขายสัปดาห์ละครั้งทุกวันพฤหัสบดี ข้อดีของการติดต่อกับทาง PAP คือ สามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกับเอเจนซี่

๔. www.leboncoin.fr

หรือผ่านทางเว็ปไซต์ของ CROUS โดยตรง เช่น

CNOUS: www.cnous.fr

CROUS: Paris region: www.crous-paris.fr และ www.crous-creteil.fr

Toulouse: www.crous-toulouse.fr

Lyon: www.crous-lyon.fr

Montpellier: www.crous-montpellier.fr

Lille: www.crous-lille.fr  

หรือเว็ปไซต์ที่พักของเครือข่ายเอกชน เพื่อนักเรียน (ราคาจะค่อนข้างสูง แต่ส่วนใหญ่ที่พักจะตั้งอยู่ใจกลางเมือง) เช่น

Résidences Estudines www.estudines.fr

ADELE (Association pour le Développement Économique du Logement Étudiant) www.adele.org

CLEF (Centre de Logement pour Etudiants de France), www.logetudes.com

www.parisetudiant.com

De particulier à particulier http://www.pap.fr/

Allo Student Rentals https://www.allostudentrentals.com/

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนที่กำลังจะเดินทางมาที่ฝรั่งเศส หรือใครก็ตามที่กำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ที่ดี ในด้านทำเลขอให้ได้ที่อยู่ที่ดี และปลอดภัย ส่วนในด้านของจิตใจก็ขอให้อยู่แล้วดี สงบสุข เพราะแท้จริงแล้ว แม้จะเช่าอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ “Home is not a place…it’s a feeling.” การอยู่เย็นเป็นสุข นั้นทำให้เราได้มีกำลังกายกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปค่ะ

Sources:

https://www.ocsc.go.th/blog/2010/07/ที่พัก-การหาที่พัก-ในประเทศฝรั่งเศส

https://www.hotcourses.in.th/study-in-france/student-accommodation/student-accommodation-in-france/

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *